Məqalələr  2004-cü il

 1. Əsgərli, Allahverdi. Hər daşın altında bir tarix yatır: Naxçıvanın ən qədim insan düşərgəsi // Azad Azərbaycan. - 2004. - 7 yanvar. - S. 6.
 2. Məmmədov, Faiq. Əbədilik simvolu: Heydər Əliyev heç zaman unudulmayacaq // İki sahil.- 2006.- 13 dekabr.- S. 3.
 3. Məmmədov, N. Daş yaddaş: Naxçıvan 80 // Azərbaycan. - 2004.- 23 may. -S. 4.
 4. Əliyev, R. Naxçıvan sosial-iqtisadi inkişaf potensialını bütünlüklə reallaşdırmaq əzmindədir // Xalq qəzeti. - 2004.- 3 iyun. - S. 2.
 5. Hüseynli, İxtiyar. Naxçıvan: İntibahın yeni mərhələsi : Muxtar Respublika tarixi qüdrətini müasir inkişaf dinamikası və quruculuq işləri ilə yenidən özünə qaytarır // Azərbaycan. - 2004.- 7 iyun. - S. 4.
 6. Məmmədov, M. Naxçıvan yüksəlişinə təkan verəcək səfər // Azərbaycan. - 2004.- 11 iyun. - S. 1.
 7. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın memarlıq inciləri: Onları necə təbliğ edirik: Dövrünün gözəl abidələri kimi yoxsa dövlətçilik ənənələrinin bəhrələri kimi... // İki sahil. - 2004.- 17 iyun. - С. 6.
 8. Məmmədov, Məmməd. Tarixi abidələrə qayğı göstərmək borcumuzdur: Naxçıvanın memarlıq abidələri // Azərbaycan. - 2004.- 8 iyul . - S. 6.
 9. Məmmədov, Nizami. Naxçıvan Muxtar Respublikası - 80: Cənnətməkan Ordubad // Azərbaycan. - 2004.-16 iyul. - S. 6.
 10. Əliyev, Telman. Heydər Əliyevin yadigarlarından biri-Vayxır su anbarı // Xalq qəzeti. - 2004.- 17 iyul. - S. 4.
 11. Əliyev, Telman. Heydər Əliyevin 1990-cı ildə Naxçıvana qayıdışı ermənilərin istəyini gözündə qoydu // Xalq qəzeti. - 2004.- 15 avqust. - S. 2.
 12. İlin yadda qalan anları: Xaçmaz, Naxçıvan, Bərdə: Daim xalqın içində // Azərbaycan. - 2004. - 24 oktyabr. - S. 2. Ağayeva, Mərziyə. Əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Naxçıvan Dövlət Universiteti regionun nüfuzlu elm ocağıdır // Xalq qəzeti. - 2004. - 5 noyabr . - S. 3.
 13. Həbibbəyli, İ. Heydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Universiteti // Dirçəliş - XXI əsr. - 2004. - № 74-75. - S. 210.
 14. Bağırov, Z. Y. Naxçıvan MR- ın xarici, diplomatik əlaqələri tarixindən // Qanun.- 2004. - № 6. - S. 77.
 15. Əsədov, V. Naxçıvan qəsdi // Mədəni-Maarif. - 2004. - № 1. - S. 28.
 16. Vəzirov, C. "Vaqif", "Fərhad və Şirin" pyeslərinin Naxçıvan səhnəsində təcəssümü // Mədəni-maarif.- 2004. - № 8. - S. 31.
 17. Kəngərli, S. Naxçıvanda Cəlil Məmmədquluzadə muzeyləri // Mədəni-maarif. - 2004. - № 12. - S. 45
 18. Hacıyev, İsmayıl. Behbud ağa Şahtaxtinski və Naxçıvanın muxtar ərazi taleyi // Azərbaycan. - 2004. - № 175. - С. 6.
 19. ***

 20. Маммедли, Эмин. Столетие доблестного участия российского лейб - гвардии конного полка в битве под Фридляндом его командир генерал Гусейн хан Нахичеванский ознаменовал сооружением церкви: Храм , который построил хан // Азербайджанские Известия. - 2004. - 12 августа. - С. 3
 21. Исмаилов, Бахрам. Ильгам Алиев: "Нахчыван не будет испытывать трудностей с электроэнергией " // Бакинский рабочий. - 2004. - 28 сентября. - С. 2.
 22. Оруджев, Р. В Армении открыто заявляют о притязаниях на Нахичеван: В Азербайджане называют это абсурдом и считают, что подобные заявления делаются для еще большего запутывания процесса урегулирования карабахского конфликта // Эхо. - 2004. - 8 октября. - С. 1.
 23. "Если бы не коммуникационная изолированность, Нахчыван развивался бы гораздо интенсивнее " // Известия. - 2004. - 25 ноября. - С. 8.
 24. Фонд Гейдара Алиева оказал помощь больным детям в Нахчыване // Бакинский рабочий. - 2004. - 28 декабря. - С. 3.
 25. 2005-ci il

 26. Məmmədov, Məmməd. İnkişaf və tərəqqi ili: Ötən il Naxçıvanlıların yaddaşında belə yaşayacaq // İki sahil. - 2005. - 15 yanvar. - S. 3.
 27. Okumuş, Süleyman. Naxçıvan ötən ili yüksək göstəricilərlə başa vurmuşdur // Zaman. - 2005. - 8-9 fevral. - S. 5.
 28. Rzayev, Firudin. Naxçıvan və onun ətraf bölgələrində qədim sak türkləri // Yeni Azərbaycan. - 2005.- 10 fevral. - S. 7.
 29. Vəzirov, Cəlil. Naxçıvan qadınlarının səhnə fəaliyyəti // Yeni Azərbaycan. - 2005. - 17 fevral. - S. 7.
 30. Əliyev, Rafiq. Naxçıvanda radio-televiziyanın inkişafına yeni töhfə // Xalq qəzeti. - 2005. - 17 fevral.- S. 4.
 31. Qasımov, Əbülfəz. Naxçıvanda regional inkişaf proqramının uğurları və perspektivləri // Xalq qəzeti.- 2005. - 20 fevral. - S. 3.
 32. Zeynal, Vəfa. Heydər Əliyevin Naxçıvan dövrünün canlı fotoarxivi: Heydər Əliyev mənim həyatımda // Azərbaycan. - 2005. - 3 mart. - S. 3.
 33. Hacıyev, Tofiq. Bura qədim türk yurdudur: Naxçıvan toponimlərinin dedikləri // İki sahil. - 2005. - 17 mart. - S. 5.
 34. Rəhimov, Kamran. Naxçıvan " Nuhun ölkəsi"dir // İki sahil. - 2005. - 25 mart. - S. 5.
 35. Əliyev, Y. Gəmiqaya abidələri əsasında Naxçıvan tarixinin yeni səhifələri yazılır // Respublika. - 2005. - 13 aprel. - S. 6.
 36. Seyidov, Tofiq. Naxçıvan qəhrəman oğulları ilə fəxr edir: Naxçıvanlı Sovet İttifaqı Qəhrəmanları // Azad Azərbaycan. - 2005. - 13 aprel. - S. 6.
 37. Cavadov, Nəriman. Cavanlaşan qədim Naxçıvan // Respublika. - 2005. - 16 aprel - S. 3.
 38. Emin, Arif (Şixəliyev) Naxçıvana qarşı iddiaların əsl mahiyyəti // Qanun. - 2005.- № 5.- S. 33.
 39. Vəzirov, Cəlil. Böyük Vətən müharibəsi və Naxçıvan teatrı // Yeni Azərbaycan. - 2005. - 21 aprel.- S. 7.
 40. Həbibbəyli, İsa. Naxçıvanda ədəbiyyat və ədəbiyyatda Naxçıvan // 525-ci qəzet. - 2005. - 23 aprel. - S. 6.
 41. Hacıyev, İsmayıl. Nuhun erməniləşdirilməsi ideyası cəfəngiyatdır: Andrey Polyakovun Naxçıvanda "araşdırmalar" aparmaq arzusunun görünməyən tərəfləri // Yeni Azərbaycan . - 2005. - 26 aprel . - S. 6.
 42. İsmayılqızı, Xuraman. Naxçıvan Nuhla bağlı qədim diyardır: Təsdiq edilmiş bu həqiqətin A. Polyakov kimi "alimlərin" əlavə araşdırmalarına ehtiyac yoxdur! // İki sahil. - 2005.- 3 may. - S. 6.
 43. Əsədova, Nəzakət. Qəhrəman şəhərin qəhrəman tarixi: Böyük Vətən müharibəsində Naxçıvan tarixinin salnaməsindən səhifələr // İki sahil. - 2005.- 5 may. - S. 7.
 44. Təxribat qrupu, yaxud Andrey Polyakov Naxçıvan torpağında nə axtarır? // Yeni Azərbaycan. - 2005.- 11 may. - S. 6.
 45. Babayev, E. Naxçıvan-Mehri dəmiryol xəttinin açılması müzakirədə: Elmar Məmmədyarov: "Bu xətt açılmalıdır ki, Naxçıvanla nəqliyyat əlaqəsi bərpa olunsun" // Kaspi. - 2005.- 26 may. - S. 1.
 46. Qəşəmoğlu, Ülvi. Naxçıvanla Türkiyə arasında Sədərək-Dilucu körpüsünün açılmasından 13 il ötür: "Ümid körpüsü" Naxçıvanın blokadasını yardı: Böyük öndər Heydər Əliyevin siyasi nüfuzunun qarşısında aciz qalan AXC hakimiyyətə gələndən sonra bunun heyfini Naxçıvanı blokadada saxlamaqla çıxardı. // İki sahil. - 2005.- 28 may. - S. 8. – Qeyd: Heydər Əliyev 1992-ci ilin martında Süleyman Dəmirəllə danışıqlar apardı və həmin il mayın 28-də Naxçıvanla Türkiyə arasında "Ümid körpüsü" açıldı.
 47. Elçin. "Naxçıvan qədim türk məskənidir": Professor Vəli Əliyev: "Əcdadlarımız qalalar ucaldanda təkcə özlərini yox, bugünkü nəsilləri də düşünüblər" // Xalq cəbhəsi. - 2005.-1 iyun. - S. 11.
 48. Həbib, Elman. Naxçıvanda əksinqilabi etüd görüntüsü yaratmaq kimlərə sərf edir? // Xalq qəzeti. - 2005.- 4 iyun.- S. 4.
 49. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı yaradıcı kollektivinin Bakıya qastrol səfəri: Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram // Xalq qəzeti. - 2005.- 7 iyun. - S. 4.
 50. Əliyev, Telman. Xilaskar Bakıya qayıtdı: On iki il bundan əvvəl Naxçıvandan Bakıya qayıdan Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycanı real fəlakətdən qurtardı // Xalq qəzeti. - 2005. -9 iyun. - S. 2.
 51. Niyazqızı, Nailə. Xilaskarın qayıdışı: 1993-cü il iyunun 9-da xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya gəlişi ilə müstəqil Azərbaycanın tarixində yeni dövrün başlanğıcı qoyuldu // Respublika.- 2005.- 9 iyun. - S. 1-4.
 52. Həsənov, Ülvü. Böyük tarixin başlanğıcı: 1993-cü il iyunun 9-da xalqın tələbi Naxçıvandan Bakıya gələn böyük öndər Heydər Əliyevin bu qayıdışı əslində müstəqil dövlətçilik tariximizin başlanğıcı idi // İki sahil. - 2005.- 9 iyun. - S. 1-3.
 53. "Elektron Naxçıvan: Problemlər və həllər" mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilir // Xalq qəzeti. - 2005.- 18 iyun. – S. 6.
 54. Əliyev, Akif. İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Naxçıvanın iqtisadiyyatının bütün sahələrinin inkişafına təkan verəcək // Azərbaycan. - 2005.- 18 iyun. - S. 5.
 55. Cəlilov, Rövşən. Naxçıvandan başlanan qurtuluş yolu // Xalq qəzeti. - 2005.- 16 iyun. - S. 7.
 56. "Elektron Naxçıvan: Problemlər və həllər" mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilir // Xalq qəzeti. - 2005.- 18 iyun. - S. 6.
 57. Rəsmi Bakı Ermənistana Ağdam-Naxçıvan yolunun açılmasını təklif edib: Araz Əzimov: "Danışıqlar prosesində bəzi məsələlərlə bağlı mövqelərin yaxınlaşması var" // 525-ci qəzet. - 2005.- 21 iyun. - S. 1.
 58. Vüqar Orxan. Ermənistan Qarabağ-Naxçıvan yolunun açılmasına hazır deyil: Yerevanda etiraf edirlər ki, təklif qəbul olunsa nizamlama prosesində təşəbbüs Bakının əlinə keçə bilər // 525-ci qəzet. - 2005.- 24 iyun. - S. 4.
 59. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı yaradıcı kollektivinin Bakıya qastrol səfəri: Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram // Xalq qəzeti. - 2005.-7 iyun. - S. 4.
 60. Tahir, R. Naxçıvanın özəl televiziyası // Xalq qəzeti. - 2005. - 13 iyul. - S. 3.
 61. Rüstəmov, A. Naxçıvan MR- də ərzaq probleminin həlli məsələləri // İqtisadiyyat və həyat. - 2005. - N5. - S. 18-19.
 62. Niyazov, Xalid. Əzablı yollarla...Qurtuluşa doğru: 1993-cü il iyunun 9-da Heydər Əliyevi Naxçıvandan Bakıya gətirən yol Azərbaycan xalqının və onun dövlətçiliyinin nicat və qurtuluş yoluna çevrildi // Azərbaycan. - 2005.- 14 iyun. - S. 4.
 63. Cəlilov, Rövşən. Naxçıvandan başlanan qurtuluş yolu // Xalq qəzeti. - 2005.- 16 iyun. - S. 7.
 64. Naxçıvan MR Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilk iclası // Xalq qəzeti. - 2005.- 14 iyul. - S. 5.
 65. Qoran Lenmarkerin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair hesabatı açıqlanıb: ATƏT sədrinin nümayəndəsi Ermənistanla Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanla Naxçıvan arasında kommunikasiya xətlərinin açılmasını vacib sayıb // 525-ci qəzet. - 2005.- 20 iyul. -S. 1.
 66. Əlişov, Səxavət. Əvvəl Naxçıvan, sonra Qarabağ: Naxçıvana getməyin tam zamanıdır! // Bakı xəbər. - 2005.-22 iyul. - S. 7.
 67. Qaracaoğlu, Əlövsət. "Elektron Naxçıvan" proqramının strateji əhəmiyyəti // Respublika . - 2005.-7 avqust. -S. 5-8.
 68. Elman. Naxçıvana təbii qazın verilməsi reallaşır: Azərbaycanda ilk dəfə polietilen borularla qazlaşdırma həyata keçirilir // Palitra. - 2005.-24 avqust. - S. 10.
 69. İtaliyanın FİAT şirkəti Naxçıvanda işlər görəcək // Xalq qəzeti. - 2005.- 1 sentyabr. - S. 6.
 70. Cəfərov, Fəxrəddin. Naxçıvan Böyük Vətən müharibəsi illərində: 1 sentyabr II Dünya müharibəsinin başlandığı gündür // Azərbaycan. - 2005.- 1 sentyabr. - S. 7.
 71. Zeynalqızı, Sevil. Naxçıvanın qazla təchizatı: İrandan ildə 350 milyon kub metr mavi yanacaq alınacaq // Həftə içi. - 2005.- 13 sentyabr. - S. 1-5.
 72. Əliyev, Rauf. Naxçıvanda parlament seçkilərinə hazırlıq yüksək səviyyədədir // Xalq qəzeti. - 2005.-22 sentyabr. - S. 3.
 73. Rəsulova, Ruhiyyə. Naxçıvan teatrı yeni mövsümə başladı // Səs. - 2005.- 22 sentyabr. - S. 12.
 74. Naxçıvanda yeni su anbarının tikintisi başa çatmaq üzrədir // İki sahil. - 2005.- 27 sentyabr. - S. 1.
 75. Qurbanlı, R. "RUH" Naxçıvanda jurnalistlərə təzyiqləri pisləyir: Komitə söz azadlığının təminatı üçün normal şəraitin yaradılmasını tələb edir // Bakı xəbər. - 2005.- 29 sentyabr. - S. 6.
 76. Əflatun Amaşov Naxçıvan mətbuatının durumu ilə maraqlanıb: Mətbuat Şurasının sədri Muxtar Respublikada səfərdə olub // 525-ci qəzet. - 2005.-5 oktyabr. - S. 1-3.
 77. Müşfiq Mirzə. Naxçıvan Olimpiya İdman Kompleksi // Respublika . - 2005.- 12 oktyabr. S. 4.
 78. Cavid. Naxçıvanda yürüş-mitinq keçirildi: Muxtar Respublikanın yüzlərlə sakini "Azad seçki" tələbi ilə küçələrə çıxdı // Yeni Müsavat. - 2005.- 17 oktyabr. -S. 2.
 79. Əhmədova , A. "Quş qripi"nin Azərbaycanda yayılma ehtimalı artır: Naxçıvanda bu virusun əlamətləri olduğu güman edilən 200 quş məhv edilib // Ayna. - 2005.- 25 oktyabr. - S. 5.
 80. Naxçıvanda qızıl emalı zavodu tikiləcək: Gələn il "ERVEİNVESTMENT" şirkəti ölkənin bir çox qızıl yataqlarında kəşfiyyat işlərini daha da genişləndirəcək // Üç nöqtə. - 2005.- 26 oktyabr. - S. 10.
 81. Vəzirov, Cəlil. Naxçıvanlı qadınların səhnə fəaliyyəti // Mədəni - maarif. - 2005. - № 4.- S. 6-8.
 82. Quliyeva, A. Naxçıvanda mərasimlər və ayinlər // Mədəni - maarif. - 2005. -№ 11.- S. 30-31.
 83. Köçərli, Tofiq. Naxçıvan uydurmalar və tarixi həqiqətlər // Respublika . - 2005.- 29 oktyabr. - S. 6.
 84. Muradov, Malik. Naxçıvan: tikinti, abadlıq və quruculuq meydanı // Respublika. - 2005.- 1 noyabr. - S. 5.
 85. 37 YAP, 2 AXCP üzvü, 6 bitərəf deputat seçilib: Naxçıvan Ali Məclisinə // İki sahil. - 2005.-10 noyabr. - S. 8.
 86. Köçərli, Tofiq. Naxçıvan: uydurmalar və tarixi həqiqətlər: ardı davam edir // Respublika. - 2005.- 11 noyabr. - S. 6.
 87. Vəzirov , Cəlil. Nazim Hikmətin pyesləri Naxçıvan səhnəsində // Mədəniyyət.- 2005.-12 noyabr.-S. 3.
 88. Köçərli, Tofiq. Naxçıvan: uydurmalar və tarixi həqiqətlər // Respublika. - 2005.- 16 noyabr. - S. 4.
 89. İnam. Naxçıvana əlavə təyyarə reysləri açıla bilər: Bunun üçün Muxtar Respublikanın hava Limanı "Azal" Dövlət Konserninə sifariş verib // Səs. - 2005.- 16 noyabr. - S. 4.
 90. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvandan başlanan milli hərəkat: Onu beşiyində boğmaq istəyirdilər // Xalq qəzeti. - 2005.- 17 noyabr. - S. 6.
 91. Heydər Əliyevin 1990-cı ildəki misilsiz fəaliyyəti və qəbul edilən tarixi qərarlar Azərbaycanın dirçəlişi və müstəqilliyi yolunda əhəmiyyətli addımlar idi: Məhz həmin ilin 17 noyabrında Naxçıvan Ali Məclisinin sessiyasında ilk dəfə üçrəngli bayrağımız qaldırıldı: Milli bayrağımızı rəsmi səviyyədə ilk dəfə yüksəldən Heydər Əliyev Azərbaycanın əsil müstəqilliyinin yaradıcısı və təminatçısı olmuşdur // Azərbaycan.- 2005.- 17 noyabr. - S. 1.
 92. Naxçıvan Ali Məclisinə keçirilən seçkilərin nəticələri təsdiq edilib // 525-ci qəzet. - 2005.- 22 noyabr. - S. 2.
 93. Baxşəliyev, Vəli. Nuh Peyğəmbərin qəbri Naxçıvandadır: Bunu həyata keçirilən son ekspedisiyalar da sübut edir // Yeni Azərbaycan. - 2005.- 24 noyabr. - S. 1.
 94. Vəzirov, C. Böyük Vətən müharibəsi və Naxçıvan teatrı // Mədəni - maarif. - 2005. - № 7.- S. 26-28.
 95. Vəzirov, Cəlil. Naxçıvan teatrının ilk Məcnunu, ilk Kərəmi // Qobustan. - 2005. - № 3. - S. 58-61.
 96. Adıgözəlova, Elmira. Üzeyir Hacıbəyov və Naxçıvan teatrı // Mədəni - maarif. - 2005. - № 9. – S. 33-36.
 97. Kəngərli, Rauf. Blokada şəraitində yaşayan qədim diyar möcüzələr yaradır: Naxçıvan Muxtar Respublikasında ümumi daxili məhsulu ötən illə müqayisədə 28 faizədək artıb // Xalq qəzeti. - 2005.-29 noyabr. - S. 5.
 98. Rəsulova, Ruhiyyə. Naxçıvanın tarixi mədəniyyət nümunələri: MR- də Azərbaycan xalqının maddi - mədəni abidələrinin qorunması istiqamətində mühüm addımlar atılır // Səs. - 2005.- 9 dekabr. - S. 12.
 99. Rzalı, R. Sizi birliyə və həmrəyliyə çağırıram: Bu fikirlə 1991-ci il dekabrın 16-da Heydər Əliyev Naxçıvandan dünya azərbaycanlılarına müraciət etdi // Azərbaycan. - 2005.- 16 dekabr. - S. 4.
 100. Ələkbər. Baronessa Koks, Naxçıvana da gəl!: Azərbaycan XİN ermənilərin" qəbir iddiaları" nı rədd etdi // Ekspress. - 2005.-28 dekabr. - S. 3.
 101. * * *

 102. Сеидов, Тофик. Первый шехид Нахчывана // Бакинский рабочий. - 2005. - 19 января.- С. 2.
 103. Гаджиева, А. 136-летие Джалила Мамедкулизаде отпраздновали в Нахичеване: Дом-музей гения азербайджанской сатирической мысли проводит конкурс "Премия Джалила Мамедкулизаде // Эхо. - 2005. - 23 февраля.- С. 8.
 104. Керимов, Эмиль. Нахчыван - этнографический феномен / Э. Керимов // İRS Hаследие . - 2005. - N4. - С. 14-17. - Примеч.: Удивительный край Нахчыван.
 105. Нахчыванская оппозиция не признает итогов выборов // Эхо . - 2005.-10 ноября . - С. 5.
 106. Генерал-адъютант Гусейнхан Нахчыванский Триумф и трагедия // Азербайджанские Известия. - 2005.-19 ноября. - С. 3.
 107. Югов, Александр. С Нахчываном установлена наземная связь // Азербайджанские Известия.- 2005.-9 декабря. - С. 1.
 108. Тофикоглу, Р. В Нахчыван можно будет ездить автобусом // Эхо . - 2005.-1 декабря . С. 1-2.
 109. Президент Ирана Махмуд Ахмединежад прибыл в Нахчыван // Бакинский рабочий. - 2005.-21 декабря. - С. 1.
 110. Торжественная церемония, посвященная подаче природного газа в Нахчыван: В церемонии приняли участие Президенты Азербайджана и Ирана // Бакинский рабочий. - 2005.-21 декабря. - С. 3.
 111. 2006-cı il

 112. Rudolf İvanov Naxçıvan Dövlət Universitetinin fəxri doktorudur // Xalq qəzeti. - 2006.- 19 yanvar. - S. 4.
 113. Sabutay. Ermənilər yeni ərazi iddiası irəli sürdü: Bütöv Ermənistan Komissiyası erməniləri Naxçıvana yerləşdirmək üçün beynəlxalq silahlı qüvvələr göndərməyi tələb edir // Paritet. - 2006.- 28 fevral.- S. 2.
 114. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanın muxtariyyət tarixi // El. - 2006. - № 36. - S. 72-81.
 115. Vəzirov, Cəlil. Naxçıvan teatrı müstəqillik illərində // Mədəniyyət. - 2006.- 4 mart. - S. 7.
 116. Abbasov, İlham. Naxçıvan əzəli və əbədi türk yurdudur // Xalq qəzeti. - 2006.- 7 mart. - S. 6.
 117. Qurbanoğlu, Əhməd. Yaqub Mahmudov: "Naxçıvanda heç bir erməni abidəsi yoxdur və tarix boyu olmayıb" // Günay. - 2006.- 18 mart. - S. 5.
 118. Zeynal Vəfa. Faciəli dövrün Naxçıvan səhifələri // Azərbaycan. - 2006.- 31 mart. - S. 6.
 119. Əliyev, Bəxtiyar. Naxçıvan Xalça Muzeyi // Azad Azərbaycan. - 2006.- 2 aprel. - S. 6.
 120. Əcəmi Naxçıvani-orta əsrlər Şərqinin ən böyük memarı // Zaman. - 2006.- 1-3 aprel. - S. 13.
 121. Abbasov, İdrak. İsmayıl Hacıyev: " Naxçıvan ərazisində faktiki olaraq xristian abidələri mövcud deyil" // Ayna. - 2006.- 18 aprel. - S. 4.
 122. Cəfərov, Fəxrəddin. Heydər Əliyev və dövlət arxiv quruculuğu // Mədəni maarif. - 2006. - № 4.- S. 2-3.
 123. Mahirqızı, Röya. Naxçıvan ərazisində erməni abidələri varmı? // Palitra. - 2006.- 9 may. - S. 7.
 124. Ələkbərzadə, Zəminə. Naxçıvan gündən-günə gözəlləşir və inkişaf edir // Səs.- 2006.-13 may.- S. 13.
 125. Rəsulov, R. Naxçıvan Qafqaz Albaniyasının mərkəzlərindən biri olub // Səs. - 2006.- 31 may. - S. 13.
 126. Hacı Tofiq. Naxçıvan tarixi daş dövründən başlayır // Azad Azərbaycan. - 2006.- 4 iyun. - S. 6.
 127. Sadıqov, M. Azərbaycan Respublikasının məhkəmə sistemində Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Məhkəməsinin hüquqi statusu // Qanun. - 2006. -№ 4.- S. 53-56.
 128. Bağırov, Zaur. Qanunvericilik sistemində Naxçıvan Muxtar Respublikası // Azərbaycan. - 2006.- 6 iyul. - S. 5
 129. Cabbarov, Əli. Naxçıvan Muxtar Respublikasında beynəlxalq turizmin inkişafında müasir informasiya texnologiyalarının rolu // İqtisadiyyat və həyat. - 2006. - № 6. - S. 31-35.
 130. Naxçıvan müsavatçılarından partiya rəhbərliyinə ittiham // Gündəlik Azərbaycan. - 2006.-3 avqust. - S. 8.
 131. Dirili, Yusif. Naxçıvan - təbii ehtiyatlar diyarı // Kaspi. - 2006.- 8 sentyabr. - S. 6.
 132. Cəfərov, Həmzə. Naxçıvan. Maarifin inkişafında gənclərin rolu // Mədəni maarif. - 2006. - № 10.- S. 41-44.
 133. Elcanlı, Sadıq. Naxçıvan: regional inkişafın böyük uğurları // Xalq qəzeti. - 2006.- 28 noyabr. - S. 3.
 134. Vəzirov, Cəlil. "Vaqif", "Fərhad və Şirin" pyesləri Naxçıvan səhnəsində // Qobustan. - 2006. - № 3. - S. 14-17.
 135. Belorus səfiri Naxçıvan Muxtar Respublikasında olmuşdur // Xalq qəzeti.- 2006.- 16 dekabr.- S. 2.
 136. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvan tarixinə aid tədqiqat işləri uğurlu nəticələr verir // Azad Azərbaycan. - 2006.- 24 dekabr. - S. 6.
 137. Mərmərə Qrupunun rəhbərliyi ilə Türkiyənin millət vəkillərindən, rəsmi dövlət və iş adamlarından, mətbuat işçilərindən ibarət nümayəndə heyəti Naxçıvanda səfərdə olmuşlar // Xalq qəzeti. - 2006.- 13 oktyabr.- S. 4.
 138. Əliyev, Bəxtiyar. Naxçıvan Xalça Muzeyi // Azad Azərbaycan. - 2006.-2 aprel. - S. 6.
 139. Cahangir. YUNESKO nümayəndələri Naxçıvana buraxılmayacaq // Həftə içi. - 2006.-3 mart. - S. 1.
 140. Vəzirov, Cəlil. Naxçıvan teatrı müstəqillik illərində // Mədəniyyət. - 2006.- 4 mart. - S. 7.
 141. Zeynal Vəfa. Faciəli dövrün Naxçıvan səhifələri // Azərbaycan. - 2006.- 31 mart. - S. 6.
 142. Əliyev, Bəxtiyar. Naxçıvan Xalça Muzeyi // Azad Azərbaycan. - 2006.- 2 aprel. - S. 6.
 143. Abbasov, İdrak. İsmayıl Hacıyev: "Naxçıvan ərazisində faktiki olaraq xristian abidələri mövcud deyil" // Ayna. - 2006.- 18 aprel. - S. 4.
 144. Ələkbərzadə, Zəminə. Naxçıvan gündən-günə gözəlləşir və inkişaf edir // Səs.- 2006.-13 may.- S. 13.
 145. Hacı Tofiq. Naxçıvanda siyasi repressiyaların erməni icraçıları: ...1937- 42-ci illər // Azad Azərbaycan. - 2006.- 16 may. - S. 4.
 146. Hacı Tofiq. Naxçıvanda yeni televiziya kanalı açılıb // Azad Azərbaycan. - 2006.- 23 may. - S. 3.
 147. Hacı Tofiq. Naxçıvan tarixi daş dövründən başlayır // Azad Azərbaycan. - 2006.- 4 iyun. - S. 6.
 148. Sadıqov, M. Azərbaycan Respublikasının məhkəmə sistemində Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Məhkəməsinin hüquqi statusu // Qanun. - 2006. – № 4. - S. 53-56. Qocayeva, Adilə. Naxçıvanda musiqi festivalı // İki sahil. - 2006.-10 iyun. - S. 8.
 149. Əliyev, Qafar. Qayıdış Naxçıvandan başlandı // Azad Azərbaycan. - 2006.-14 iyun. - S. 1,3.
 150. Seyidov, Tofiq. Xalçalar xalqımızın sərvətidir // Azad Azərbaycan. - 2006.-30 iyun. - S. 6.
 151. Bağırov, Zaur. Qanunvericilik sistemində Naxçıvan Muxtar Respublikası /Azərbaycan.- 2006.- 6 iyul. - S. 5.
 152. Şirinov, Elbar. "Ermənilərin Naxçıvana olan iddiaları tam əsassızdır" // Təzadlar. - 2006.- 4-11 iyul.- S. 10.
 153. Quliyev, Varis. Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzümçülük: imkanlar, perspektivlər... // Xalq qəzeti. - 2006.-22 iyul. - S. 5.
 154. Qaradağlı, Vəli. Naxçıvandan başlanan qayıdış // Respublika . - 2006.- 3 sentyabr. - S. 1.
 155. Dirili, Yusif. Naxçıvan - təbii ehtiyatlar diyarı // Kaspi. - 2006.-8 sentyabr. - S. 6.
 156. Məmmədov, F. Daşnaklar Naxçıvanı "unuda bilmir" // Səs. - 2006.- 9 sentyabr. - S. 8.
 157. Mərmərə Qrupunun rəhbərliyi ilə Türkiyənin millət vəkillərindən, rəsmi dövlət və iş adamlarından, mətbuat işçilərindən ibarət nümayəndə heyəti Naxçıvanda səfərdə olmuşlar // Xalq qəzeti. - 2006.-13 oktyabr.- S. 4.
 158. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın söz tribunası // Azərbaycan. - 2006.-2 noyabr. - S. 6.
 159. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanın muxtariyyət tarixi // El. - 2006. - N36. - S. 72-81. - Qeyd: Əsrin əvvəllərindən Naxçıvana qarşı iddiaların əsl mahiyyəti haqqında.
 160. Elcanlı, Sadıq. Naxçıvan: regional inkişafın böyük uğurları // Xalq qəzeti. - 2006.- 28 noyabr. - S. 3.
 161. Bağırov, Z. Y. Azərbaycan qanunvericilik sistemində Naxçıvan Muxtar Respublikası // Qanun. - 2006. - № 8. - S. 8-10.
 162. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvan tarixinə aid tədqiqat işləri uğurlu nəticələr verir // Azad Azərbaycan. - 2006.- 24 dekabr. - S. 6.
 163. Cəfərov, Həmzə. Naxçıvanda mədəni-kütləvi tədbirlərin həyata keçirilməsində gənclərin iştirakı // Mədəni maarif. - 2006. - № 9. - S. 18-20.
 164. ***

 165. Манафлы, Р. "Ново- Нахчиванская провокация" Армянской апостольской церкви // Эхо . - 2006.-17 мая. - С. 1.4.
 166. Гусейнзаде, М. Гусейн -хан Нахичеванский // Зеркало /нед/. - 2006.-3 июня. - С. 22.
 167. Древние рудники Нахчывана // Известия . - 2006.-1 сентября. - С. 7.
 168. Гасымова, Х. Институт истории НАНА подготовил книгу по истории Нахчывана // Эхо . - 2006.-5 октября. - С. 4.
 169. Последний генерал из легендарной династии ханов Нахичеванских // Известия . - 2006.-8 декабря. - С. 7-8.
 170. Ализаде, Ф. Дружба Азербайджана и Грузии не ограничивается поставками энергоресурсов: Железнодорожное сообщение Карс- Ахалкалаки может иметь продолжение в направлении Нахчывана // Зеркало. - 2006.-13 декабря. - С. 4.
 171. Новрузоглу, Ровшан. Уран-из Нахчывана, а калифорний- из Нагорного Карабаха // Зеркало. - 2006.-23 декабря. - С. 7.
 172. 2007-ci il

 173. Əliyev, Telman. Heydər Əliyevin quruculuq xətti inamla davam etdirilir: Blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikasının son illərdəki inkişafı, tərəqqisi buna parlaq misaldır // Xalq qəzeti. - 2007.- 9 yanvar. - S. 4.
 174. Seyidov, Hacı Tofiq. AMEA Naxçıvan bölməsi əməkdaşlarının 2006-cı ildə apardıqları elmi tədqiqat işləri barədə // Azad Azərbaycan. - 2007.- 9 yanvar. - S. 6.
 175. İlham Tumas. Şaxtalı və qaydalı Naxçıvan // Ekspress. - 2007.- 11 yanvar. - S. 6.
 176. Şirəliyev, Asif. Naxçıvan MR- də emal sənayesini inkişaf etdirməyin böyük perspektivləri var // Azərbaycan. - 2007.- 19 yanvar. - S. 5.
 177. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Prokurorluğu yaradılacaq // Azərbaycan. - 2007.- 24 yanvar. - S. 2.
 178. Hacı Tofiq. Naxçıvan suları əvəzsiz sərvətimizdir: Biz onları həm qorumalı, həm də inkişaf etdirməliyik // Azad Azərbaycan. - 2007.- 2 fevral. - S. 3.
 179. İsmayılqızı, Xuraman. İsa Həbibbəyli: Naxçıvanda ermənilərə məxsus qəbiristanlıq olmayıb // İki sahil. - 2007.- 6 fevral. - S. 4.
 180. Kərimova, Nisə. Milli mədəniyyət xəzinəsi // Azərbaycan. - 2007.-6 fevral. - S. 6. - Qeyd: Naxçıvan Dövlət Universiteti haqqında.
 181. Ermənilər iki ildə Naxçıvanda 73 min 727 azərbaycanlını qətlə yetiriblər // Zaman. - 2007.- 6-7 fevral. - S. 2.
 182. Taşdemir, Timur. Naxçıvan MR-in 83 illiyi qeyd olundu // Zaman. - 2007.-10-12 fevral. - S. 2.
 183. Naxçıvan Muxtar Respublikasının hakimləri beynəlxalq təcrübəni öyrənirlər // Azərbaycan. - 2007.-13 fevral. - S. 3.
 184. Bağırov, Zaur. Tərəqqi və inkişaf yollarında // Gömrük xəbərləri. - 2007.- 24 fevral. - S. 4.
 185. Şirəliyev, Asif. Naxçıvan: regional aqrar-sənaye kompleksi inkişaf edir // Respublika. - 2007.- 6 mart.- S. 6.
 186. Naxçıvanda yeni texnologiyaların tətbiqi davam edir // Rabitə dünyası.- 2007.-15 mart.-N 9.- S. 14.
 187. Zeynal Vəfa. Naxçıvan tarixinin qanlı səhifələri // Azərbaycan. - 2007.- 3 aprel. - S. 6.
 188. Nəcəfzadə, Əzizağa. Azərbaycan kosmopolitizmi // Təhsil problemləri. - 2007.-1-10 aprel. - S. 12. - Qeyd: XIX əsr Naxçıvan tarixinə dair yazılı mənbələrdən olan K. A. Nikitinin "Naxçıvan şəhəri və Naxçıvan" adlı məqaləsində Naxçıvanın Tumbul kəndi haqqında.
 189. Məmmədov, Nuru. Erməni millətçilərinin 1918-1920 ci illərində Naxçıvan, Zəngəzur və Qarabağda qanlı cinayətləri // Respublika. - 2007.- 21 aprel. - S. 6.
 190. Naxçıvanda 549 mədəni və tarixi abidə pasportlaşdırılıb // İki sahil. - 2007.-25 aprel. - S. 1.
 191. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvan abidələri tariximizin öyrənilməsi üçün dəyərli mənbədir // Azad Azərbaycan. - 2007.- 25 aprel. - S. 6.
 192. Həbib, Elman. Bir ilin salnaməsi: "2006-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının xülasəsi" kitabının təəssüratı // Azad Azərbaycan. - 2007.- 29 aprel. - S. 6.
 193. Quliyev, Varis. Naxçıvan MR: aqrar islahatların bəhrəsi: Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı uğurla həyata keçirilir // Xalq qəzeti. - 2007.- 2 may. - S. 5.
 194. Məmmədov, Məmməd. Qədim və müasir şəhər: Naxçıvan təkcə dahi şəxsiyyətləri və memarlıq inciləri ilə öyünmür... // Azərbaycan. - 2007.- 4 may. - S. 6.
 195. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan yaşıl bağa çevrilir: Çünki Muxtar Respublikada bu istiqamətdə düşünülmüş siyasət və ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir // Azərbaycan. - 2007.- 11 may. - S. 9.
 196. Hacı Tofiq. Naxçıvanda yeni iş yerləri açılır // Azad Azərbaycan. - 2007.- 20 may. - S. 3.
 197. Məmmədov, Vaqif. Səlahiyyətli hərbi nümayəndə // Respublika. - 2007.- 23 may. - S. 6.
 198. Əsədov, Vaqif. O dağlar, ulu dağlar... // Ulduz. - 2007. – № 5. - S. 16-19.
 199. Muradov, Malik. Naxçıvan: emal sənayesi inkişaf etdirilir // Respublika. - 2007.-10 iyun. - S. 4.
 200. Məmmədov, Məmməd. Milli istiqlal mücadiləsinin Naxçıvan mərhələsi // Azərbaycan. - 2007.-12 iyun. - S. 3.
 201. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvanda iki böyük obyekt istifadəyə verilib : Uşaq Bərpa Mərkəzi və Qoca və Kimsəsizlər Pansionatı 15 iyun Milli Qurtuluş Gününə hədiyyədir // Azad Azərbaycan.- 2007. -17 iyun.- S. 3.
 202. Vəzirov, Cəlil. Naxçıvan teatrı: 125 illiyə açılan pəncərə // Mədəniyyət. - 2007.-15 iyun. - S. 5.
 203. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda aparılan quruculuq işlərində təhsil ocaqlarının inşası əsas yer tutur : Son iki ildə Muxtar Respublikada 24 yeni məktəb binası tikilmişdir // Azərbaycan. - 2007.-29 iyun. – S. 6.
 204. Dostəli, Camaləddin. "Elektron Naxçıvan-3": "İnformasiya cəmiyyəti: reallıqlar və perspektivlər" // Rabitə dünyası. - 2007.-29 iyun. - S. 2.
 205. Seyid, Surə. "Electron Naxçıvan-3. İnformasiya cəmiyyəti: Reallıqlar və perspektivlər": Naxçıvan Dövlət Universitetində" Elektron Naxçıvan-3. İnformasiya cəmiyyəti: Reallıqlar və perspektivlər" mövzusunda iki günlük beynəlxalq simpozium keçirilmişdir // İki sahil. - 2007.-3 iyul. - S. 4.
 206. Seyid, Surə. "Elektron Naxçıvan-3. İnformasiya cəmiyyəti: reallıqlar və perspektivlər // Azərbaycan müəllimi. - 2007.- 6 iyul. - S. 7.
 207. Xəlilzadə, Flora. Gündən-günə gözəlləşən Naxçıvan // Azərbaycan. - 2007.-7 iyul. - S. 5.
 208. Şahtaxtı, Sabir. Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri İrana səfər edib : Vasif Talıbovun ilk rəsmi görüşü Təbrizdə vali M. Memarzadə ilə olub // Azad Azərbaycan. - 2007.- 10 iyul.- S. 2.
 209. Hacı, Tofiq. "Naxçıvan: tarixi və abidələri": Muxtar Respublikada adıçəkilən kitabın təqdimat mərasimi keçirilib // Azad Azərbaycan. - 2007.- 17 iyul. - S. 7.
 210. Qasımov, Ələkbər. Heydər Əliyev və Naxçıvan teatrı // Xalq qəzeti. - 2007.- 19 iyul. - S. 5.
 211. Mirzəbəyli, İttifaq. Heydər Əliyevin Moskvadan Naxçıvana qayıdışı Azərbaycanı parçalamaq istəyənlərin niyyətini puç etdi: 1990-cı il iyulun 22-də reallaşan bu qayıdışı ulu öndər Vətənə, yurda, elə qayıdış adlandırırdı // Xalq qəzeti. - 2007.- 22 iyul. - S. 2.
 212. Məmmədov, Məmməd. Böyük siyasətə qayıdışın başlanğıc günü: Heydər Əliyev: "Görünür mənim Naxçıvana gəlməyim taleyin işi imiş..." // Azərbaycan. - 2007. -24 iyul. - S. 2.
 213. Məmmədov, Məmməd. Heydər Əliyev Milli Ordu quruculuğuna Naxçıvandan başladı // Azərbaycan. - 2007.- 25 iyul. - S. 2.
 214. Naxçıvan MR- də yeni məktəb binaları tikilir // Azad Azərbaycan. - 2007.- 3 avqust. - S. 6.
 215. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan: ağır sınaqlar və dinamik inkişaf: Müstəqillik illərində qədim diyar tariximizin bu mərhələlərini yaşayıb // Azərbaycan. - 2007.- 8 avqust. - S. 4.
 216. Arslan, Aydın. "Muxtariyyət ərəfəsində Naxçıvan": Ermənilərə qarşı aparılan mübarizələr // Azad Azərbaycan. - 2007.- 22 avqust. - S. 7.
 217. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvanda artıq 74 min 366 ton taxıl yığılıb: Blokada şəraitində olan Muxtar Respublika artıq öz taxılı və unu ilə özünü təchiz edir // Azad Azərbaycan. - 2007.- 24 avqust. - S. 3.
 218. Seyidov, Hacı Tofiq. Babək rayon mədəniyyət evi təmirdən sonra istifadəyə verilib: Tədbirdə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov da iştirak edib // Azad Azərbaycan. - 2007.- 26 avqust. - S. 3.
 219. İsmayılqızı, Xuraman. Ulu öndər Azərbaycanı layiq olduğu zirvəyə yüksəltdi: 3 sentyabr 1991-ci ildə keçirilən fövqəladə sessiyada xalqın təkidli tələbi ilə Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçilən Heydər Əliyev vədini əməli işi ilə doğrultdu, Azərbaycanı bütün dünyada tanıtdı // İki sahil. - 2007.- 1 sentyabr. - S. 3.
 220. Məmmədov, Məmməd. Qədim diyarın yeni büsatı: Blokada şəraitində yaşayan Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı getdikcə sürətlənir // Azərbaycan. - 2007. -2 sentyabr. - S. 3.
 221. Məmmədov, Məmməd. Böyük siyasətə qayıdışın başlanğıcı: Ulu öndər Heydər Əliyevin 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Ali Məclisinə sədr seçilməsi milli maraqlar baxımından böyük hadisə oldu // Azərbaycan. - 2007.- 2 sentyabr. - S. 1-2.
 222. Qasımov, H. Heydər Əliyev: "Mən Naxçıvana gələndə Naxçıvan ayağa qalxdı, Naxçıvan məni qucaqladı, bağrına basdı": 16 il əvvəl Ulu öndər Heydər Əliyevin Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin Sədri seçilməsi milli qurtuluşa gedən yolun başlanğıcı idi // Səs. - 2007.- 4 sentyabr. - S. 3.
 223. Məmmədov, Məmməd. Darıdağ: dünyanın nadir mineral sularından biri: Təəssüf ki, təbii müalicə suyunu Naxçıvandan kənarda tanıyan azdır // Azərbaycan. - 2007.- 4 sentyabr. - S. 4.
 224. Hacı Tofiq. Qədim Naxçıvanda tədqiqat işləri aparılır // Səs. - 2007.-8 sentyabr. - S. 8.
 225. Adil. Naxçıvandakı Batabat rəsədxanası yenidən fəaliyyətə başlayır: buradan Günəş sistemindəki bütün cisimlər müşahidə olunacaq // Alternativ. - 2007.- 26 sentyabr -2 oktyabr. - S. 11.
 226. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvandakı 40 yaşlı ali təhsil ocağı öz yubileyinə ciddi hazırlaşır: Bununla əlaqədar rəngarəng tədbirlər həyata keçirilir // Azərbaycan. - 2007.- 26 sentyabr. - S. 4.
 227. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvanın bütün rayonlarında tikinti işləri davam edir: Məktəblər əsaslı təmir etdirilib şagird və müəllimlərin ixtiyarına verilir // Azad Azərbaycan. - 2007.- 28 sentyabr. - S. 3.
 228. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvandakı xatirə muzeyi haqqında: Bu muzey xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsini əks etdirir // Azad Azərbaycan. - 2007.- 3 oktyabr. - S. 6.
 229. Sultan, Mehriban. Vəhdətin dayaq nöqtəsi: Əsasını universitet təşkil edən Naxçıvan ədəbi mühiti də İsa Həbibbəyliyə bu mühitin mizan- tərəzisi kimi yüksək dəyər verir // Azad Azərbaycan. - 2007.-7 oktyabr. - S. 6.
 230. "Naxçıvan: islahatlar, perspektivlər" mövzusunda beynəlxalq simpozium keçirilib // Azərbaycan. - 2007.- 9 oktyabr. - S. 7.
 231. Qədim, Arif. Naxçıvanda xalçaçılığın tarixi: Təbriz xalçaçılıq məktəbi ilə Naxçıvan xalçaçılıq məktəbi eynidir // Azad Azərbaycan. - 2007.- 10 oktyabr. - S. 6.
 232. Həbibbəyli, İsa. Naxçıvan Dövlət Universiteti: inkişaf yolu, əsas nəticələr və perspektivlər // Azərbaycan. - 2007.- 16 oktyabr. - S. 4.
 233. Naxçıvan Dövlət Universiteti konservatoriyasının binasının açılış mərasimi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun çıxışı // Xalq qəzeti. - 2007.- 18 oktyabr. - S. 3.
 234. Naxçıvan elektrik enerjisi ixrac edəcək: Yeni modul elektrik stansiyası Muxtar Respublikanın tələbatını ödəməklə yanaşı, əlavə imkanlar yaradıb // Palitra. - 2007.- 19 oktyabr. - S. 3.
 235. Nəsirli, T. Naxçıvan tərəqqi və inkişaf yolundadır: Dövlət başçısının Muxtar Respublikaya səfəri bu reallığı qəti şəkildə təsdiqlədi // Səs. - 2007.- 23 oktyabr. - S. 9.
 236. Sultan, Mehriban. Naxçıvan Dövlət Universiteti beynəlxalq arenada // Palitra. - 2007.-23 oktyabr. - S. 12.
 237. Cəfərli, Elbrus. Naxçıvan etibarlı və davamlı elektrik enerjisi ilə təmin olunub: Muxtar Respublikada yeni stansiyanın tikilməsi qonşu dövlətlərə enerji ixracına imkan verəcək // Yeni Azərbaycan. - 2007.- 24 oktyabr. - S. 3.
 238. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda böyük quruculuq işləri aparılır: Prezident İlham Əliyev: "Mən hər dəfə burada yenilikləri, inkişafı görəndə çox sevinirəm. Çox şad oluram ki, Naxçıvanda işlər yaxşı gedir və Muxtar Respublika iqtisadi göstəricilərinə görə də qabaqcıl yerdədir" // Azərbaycan. - 2007.- 26 oktyabr.- S. 2.
 239. Hacı, Tofiq. Naxçıvanda yeni obyektlər istifadəyə verilib: Üç məktəbdənkənar tərbiyə müəssisəsi, Dövlət Texniki Kolleci, Uşaq Musiqi Məktəbi bu sıradandır // Azad Azərbaycan. - 2007.- 28 oktyabr. - S. 3.
 240. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvanın memarlıq incisi - Mömünə Xatun türbəsi: Bu tarixi abidə barəsində xarici mənbələrdə də çoxlu məlumatlar var // Azad Azərbaycan. - 2007.- 31 oktyabr. - S. 6.
 241. Naxçıvan MR- də yeni asfalt - beton zavodu açılıb // İqtisadiyyat. - 2007.- 1- 7 noyabr. - S. 2.
 242. Seyidov, Tofiq. Naxçıvanda yeni asfalt-beton zavodu istifadəyə verilib // Azad Azərbaycan. - 2007.- 2 noyabr. - S. 3.
 243. Göytürk. Naxçıvanın "erməni abidələri" Harvardda nümayiş olunur: Azərbaycanın alban abidələrini özününkü kimi qələmə verən düşmən işğalçı olduğunu unutdurmağa çalışır // Xalq cəbhəsi. - 2007.- 2 noyabr.- S. 6.
 244. Əliyev, R. Naxçıvan ermənilər üçün gözdağına çevrilib: Daşnaklar indi də Muxtar Respublikadakı tarixi abidələri öz adlarına çıxırlar // Səs. - 2007.- 3 noyabr. - S. 5. Naxçıvanda olan qədim abidələr: Hər biri Azərbaycan xalqına aiddir // İki sahil. - 2007.- 6 noyabr. - S. 5.
 245. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda "Tarixi abidələr" ensiklopediyası nəşrə hazırlanır: Bu, ABŞ-ın Harvard Universitetində çalışan ermənipərəst alimlər üçün də ən tutarlı cavabdır // Azərbaycan. - 2007.- 14 noyabr. - S. 7.
 246. Quliyeva, Zəkurə. Ermənilərin Naxçıvan iddiası... // Qarabağ. - 2007.- 15-29 noyabr. - S. 7.
 247. Mirzəbəyli, İttifaq. Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə müstəqilliyimizin şanlı səhifələri yazılmışdır: Ulu öndərin təşəbbüsü ilə 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan MSSR- in adından "sovet sosialist" sözləri çıxarıldı, Muxtar Respublikanın dövlət rəmzləri haqqında tarixi qərar qəbul edildi və üçrəngli bayrağımız qaldırıldı // Xalq qəzeti. - 2007.- 17 noyabr. - S. 3.
 248. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvandan başlanan milli dirçəliş prosesi: 1990-cı il noyabrın 17-də Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Naxçıvan parlamentinin ilk sessiyasında milli dövlətçiliyimizin bərpası istiqamətində taleyüklü qərarlar qəbul olundu // Azərbaycan. - 2007.- 17 noyabr. - S. 4.
 249. Şirinova, Arzu. Ermənilər Naxçıvana ərazi iddialarını rəsmiləşdirirlər // Xalq cəbhəsi. - 2007.- 23 noyabr. - S. 6.
 250. Məmmədov, Məmməd. Real dəyişikliklərin əks-sədası: Naxçıvanda həyata keçirilən böyük quruculuq tədbirləri adamların düşüncə və təfəkküründə də yeniliklər yaradıb // Azərbaycan. - 2007.- 24 noyabr. - S. 6.
 251. Həmzəoğlu, Kamil. Erməni vitse - spikerin ağ yalanı: Vahan Ovanesyan Yerevan-Moskva telekörpüsündə vaxtilə Naxçıvanın Ermənistanın tərkibində olduğunu iddia edib // 525-ci qəzet. - 2007.-30 noyabr. - S. 4.
 252. Əmirov, Bəşarət. Naxçıvan Muxtar Respublikasının suvarılan boz torpaqları şəraitində soya bitkisinin becərilmə texnologiyası // Xəbərlər: Təbiət və texniki elmlər seriyası - 2007. - № 2. - S. 47-50.
 253. Paşayev, Teyyub. Naxçıvan Muxtar Respublikasının şibyə florasının botaniki-coğrafi təhlili // Xəbərlər : Təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2007. - № 2. - S. 67-69.
 254. Məmmədov, Zülfüqar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəraitində yumşaq buğdanın məhsuldarlığına görə ilkin seleksiya materialının seçilməsi // Xəbərlər : Təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2007. - № 2. - S. 81-85.
 255. Nəcəfov, Cabbar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi az yayılmış üzüm sortlarının təsərrüfat texnoloji xüsusiyyətləri // Xəbərlər : Təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2007. - № 2. - S. 86-92.
 256. Qasımov, Hilal. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının bəzi yabanı tərəvəz bitkiləri // Xəbərlər : Təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2007. - № 2. - S. 119-123.
 257. Tahirov, Əli. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində arı ailələrinin inkişaf dinamikasının artırılması yolları // Xəbərlər : Təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2007. - № 2. - S. 184-189.
 258. Hacıyev, İsmayıl. Müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərin keçirilməsi / // Xəbərlər : İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2007. - № 3. - S. 5-9.
 259. Şıxəliyev, İ. Y. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri // İqtisadiyyat və audit. - 2007. - № 11. - S. 25-29.
 260. Quliyev, Varis. Naxçıvanın üzüm genefondunda bəzi sortların genetik xüsusiyyətlərinin tədqiqi və seleksiyada istifadə olunması // Xəbərlər : İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2007. - № 2. - S. 51-55.
 261. Rəhimov, Yaşar. XIX əsrdə Naxçıvan duz sənayesi: Rus mənbələri əsasında // Xəbərlər : İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2007. - № 3. - S. 75-79.
 262. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan üçün həyati əhəmiyyətli vacib məsələ: Muxtar Respublikada qazlaşdırma tam şəkildə təmin olunacaq // Azərbaycan. - 2007.- 1 dekabr. - S. 5.
 263. Rzayev, Firidun. Qədim və müasir Naxçıvan ərazisində Kas tayfalarının qolları // Xəbərlər : İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2007. - № 3. - S. 151-159.
 264. Məmmədov, Məmməd. Heydər Əliyev Naxçıvanda erməni təcavüzü qarşısında müdafiə məsələləri /// Xəbərlər :İctimai və humanitar elmlər seriyası. – 2007.- № 3. - S. 57-67.
 265. Cəfərli, Məhərrəm. Professor Məmmədhüseyn Təhmasib və Azərbaycan eposşünaslığı // Xəbərlər: AMEA Naxçıvan bölməsi : İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2007. - № 3. - S. 210-217.
 266. Məmmədov, Elxan Yurdoğlu. Naxçıvan və Kərkük bayatılarında variantlılıq məsələləri // Xəbərlər: AMEA Naxçıvan bölməsi : İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2007. - № 3. - S. 236-241.
 267. Vəzirov, Cəlil. Türk dramaturgiyası Naxçıvan səhnəsində // Xəbərlər : İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2007. - № 3. - S. 252-258.
 268. Quliyeva, Yaqut. Üzeyir Hacıbəyov və Naxçıvan mədəniyyəti // Xəbərlər: AMEA Naxçıvan bölməsi: İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2007. - № 3. - S. 259-263.
 269. Əlıyev, Nizami. Hüseyn Cavid obrazları Mir Cəlil Seyidovun yaradıcılığında // Xəbərlər: AMEA Naxçıvan bölməsi : İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2007. - № 3. - S. 264-269.
 270. Məmmədov, Məmməd. Azadlıq uğrunda mübarizənin başlanğıcı: 1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan parlamenti milli həmrəylik və birlik günü ilə bağlı tarixi qərar qəbul etmişdi // Azərbaycan. - 2007.- 16 dekabr. - S. 2.
 271. Məmmədov, İbadulla. "Naksuana", Nəqşicahan, yoxsa Naxçıvan: Azərbaycanın bu qədim şəhərinin adı ətrafında mülahizələr hələ də çoxdur // Azad Azərbaycan. - 2007.- 16 dekabr. - S. 6.
 272. Aygün. Qan gölündə boğulan azadlıq hərəkatı: Nəsir Ağayev: "Naxçıvandan başlamış Astaraya qədər Araz çayının sahil boyu meyit əlindən keçilməz olmuşdu" // Olaylar. - 2007.- 19 dekabr. - S. 10.
 273. Məmmədov, Məmməd. Heydər Əliyev: Milli istiqlal mücadiləsinin Naxçıvan mərhələsi // Dirçəliş XXI əsr. - 2007. - N 116/117. - S. 378-386.
 274. Hacıyev, Sahib. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların eko-coğrafi pasportu // Xəbərlər: Təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2007. - № 4. - S. 50-53.
 275. Əmirov, Bəşarət. Müxtəlif kartof sortlarının Naxçıvan Muxtar Respublikasında becərilmə texnologiyası // Xəbərlər : Təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2007. - № 4. - S. 54-57.
 276. İbrahimov, Ənvər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yabanı armud növlərinin yayılma zonaları // Xəbərlər : Təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2007. - № 4. - S. 93-97.
 277. Nəcəfov, Cabbar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi az yayılmış üzüm sortlarının xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı davamlılığı // Xəbərlər :Təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2007. - № 4. - S. 105-109.
 278. Bayramov, Akif. Naxçıvan su anbarında çay xərçəngi - astacus leptodactylus ESCN fərdlərinin boy və kütlə artımı // Xəbərlər :Təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2007. - № 4. - S. 159-162.
 279. Vəzirov, Cəlil. 125 illiyin bir addımlığında // Qobustan. - 2007. - № 4. - S. 4-8.
 280. Səfərli, Hacıfəxrəddin. Naxçıvanda qadın sufilər // Dirçəliş XXI əsr. - 2007. - № 106/107. - S. 414-419.
 281. ***

 282. Население Нахчыванской Автономной Республики составляет 379 тысяч 800 человек //Бакинский рабочий. - 2007.-13 января. - С. 4.
 283. Мовлудгызы, Элеонора. Мост надежды: Исполнилось 15 лет со дня открытия моста надежды между Нахчываном и Турцией // Азербайджанские Известия. - 2007.-30 мая. - С. 1.
 284. Нахчыван- единственный и неповторимый // Бакинский рабочий. - 2007.-25 июля. - С. 2.
 285. Древний слоник из Нахчывана // Вышка . - 2007.-24 августа. - С. 9.
 286. Алиев, Вели. Нахчыван - центр раннегородской культуры Азербайджана // İRS - Nasledie. - 2007. - № 3. - С. 4-6.
 287. Габиббейли, Иса. Нахчыванский Государственный Университет: пути развития, достижения и перспективы // İRS - Nasledie. - 2007. - № 3. - С. 16-17.
 288. Сафарли, Г. Эпиграфические памятники Нахчывана // İRS - Nasledie. - 2007. - № 3. - С. 22-24.
 289. Мухтароглу, Исмаил. Об автономном статусе Нахчывана // İRS - Nasledie. - 2007. - № 3. - С. 52-53.
 290. Керимов, Вилаят. Археологические памятники Нахчывана // İRS - Nasledie. - 2007. - № 3. - С. 66-67.
 291. Мамедов, Мамед. Годы независимости: испытания позади // İRS - Nasledie. - 2007. - № 3. - С. 9-11.
 292. Бахшалиев, Вели. Страницы древней истории края // İRS - Nasledie. - 2007. - № 3. - С. 12-14.
 293. Велиханлы, Наиля. От арабского нашествия до монгольского // İRS - Nasledie. - 2007. - № 3. - С. 18-20.
 294. Пириев, Вагиф. Под властью поCildков Чингисхана // İRS - Nasledie. - 2007. - № 3. - С. 26-27.
 295. Яхьяоглу, Фахреддин. Нахчыван при Сефевидах // İRS - Nasledie. - 2007. - № 3. - С. 30-31.
 296. Кулиев, Муса. Нахчыван в период ханства:1747-1828 // İRS - Nasledie. - 2007. - № 3. - С. 40-41.
 297. Джафаров, Гамза. Аразско-Тюркская Республика в политической истории региона // İRS - Nasledie. - 2007. - № 3. - С. 46-47.
 298. Акпероглы, Иса. Взгляд со стороны // İRS - Nasledie. - 2007. - № 3. - С. 56-57.
 299. Рустамов, Р. Иреванская или Зангезурская мечеть в ответ на Ново -Нахичеванскую церковь: Пора давать реальный ответ на армянскую религиозную пропаганду // Зеркало.- 2007.-27 ноября.- С. 2.
 300. Манафов, Ширин. Нахчыван- центр древних цивилизаций: К эCildу выводу приходят ученые нескольких стран // Зеркало. - 2007.-30 ноября. - С. 3.
 301. Закиев, Фаик. Камни крепости Алинджа // Каспий. - 2007.-8 декабря. - С. 12,13.
 302. Теймурханлы, Ф. Нахчыван как неофициальная столица Европы // Зеркало. - 2007.-8декабря.- С. 3.
 303. 2008-ci il

 304. Məmmədov, Məmməd. 2008-ci il Naxçıvanda inkişaf və tərəqqi ili elan edilib: Muxtar Respublika Ali Məclisinin növbəti sessiyasında bu məsələ müzakirə olunub // Azərbaycan. - 2008.- 11 yanvar. - S. 4.
 305. TQDK-nın Naxçıvan MR regional şöbəsinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2008.- 15 yanvar. - S. 3.
 306. Vəzirov, Cəlil. Naxçıvan qadınlarının səhnə fəaliyyəti: Tariximizin qəhrəmanlıq səhifələrində Azərbaycan qadınlarının öz şöhrəti, şərəf və ləyaqəti var // EURO Xəbər. - 2008.- 15-31 yanvar. - S. 7.
 307. Bağırov, Adil. "Naxçıvan ensiklopediyası" zəngin onomastik mənbələrdən biridir // Elm. - 2008.- 25 yanvar. - S. 15.
 308. Bəylərli, Türkanə. AMEA Naxçıvan Bölməsində 2007-ci ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr geniş təhlil olunub // İki sahil. - 2008.- 23 yanvar. - S. 5.
 309. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın sosial infrastrukturunda böyük dəyişikliklər yaradılır: Muxtar Respublikanın səhiyyə sistemində həyata keçirilən yeniliklər buna sübutdur // Azərbaycan. - 2008.- 9 fevral. - S. 4.
 310. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının dördillik yekunlarına həsr olunmuş konfrans: Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişaf naziri Famil Seyidovun çıxışı // Xalq qəzeti. - 2008.- 12 fevral. - S. 3.
 311. Mükərrəmoğlu, M. Naxçıvanda yeni elektron ATS-lər və CDMA şəbəkəsi istismara verilib // Xalq qəzeti. - 2008.- 20 fevral. - S. 7.
 312. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın sənaye potensialı genişləndirilir // Azərbaycan. - 2008.- 24fevral. - S. 5
 313. Əliyeva, Jalə. Teatrın estetik təsir və təlqin gücü // Mədəniyyət. - 2008.- 13 mart. - S. 3.
 314. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvanda yeni inzibati binalar istifadəyə verilib: Açılış mərasimində Ali Məclisin sədri Vasif Talıbov iştirak edib // Azad Azərbaycan. - 2008.- 14 mart. - S. 3.
 315. Mirzəbəyli, İttifaq. Azərbaycan rəhbərliyi SSRİ-nin saxlanılmasına dair ümumittifaq referendumunda "hə" desə də, Naxçıvanda həmin referendum boykot edilmişdi: Heydər Əliyev Ali Sovetin avqust sessiyasında israrla tələb edirdi ki, Azərbaycanda bu referendumun nəticələri ləğv edilsin // Xalq qəzeti. - 2008.- 14 mart. - S. 3.
 316. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanın itirilmiş torpaqları və Naxçıvanla bağlı bir xəritə haqqında // Elm. - 2008.- 18 mart. - S. 5.
 317. Qəhrəmanov, Əli. Cəhalət, nadanlıq əleyhinə mübarizədə keçən şərəfli yol // Xalq qəzeti. - 2008.- 2aprel. - S. 6.
 318. Hacıyev, Qasım. Ermənistanın Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan və Qarabağ torpaqlarına əsassız ərazi iddialarının qarşısı alınmalıdır // Azərbaycan. - 2008.- 3 aprel. - S. 6.
 319. Məmmədov, Məmməd. İstiqlalın çətin yolu // Azərbaycan. - 2008.- 10 aprel. - S. 2.
 320. Vəzirov, Cəlil. 125 yaşlı Naxçıvan teatrı // Azərbaycan. – 2008.- 13 aprel. - S. 5.
 321. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvanda turizmin inkişafı sahəsində ilk addımlar atılır: İsmayıl Hacıyev: "Qədim tarixə malik olan bu diyarın geniş turizm imkanlarından səmərəli istifadə etmək üçün bütün elm adamları fəaliyyət göstərməlidirlər" // Azad Azərbaycan. - 2008.- 15 aprel. - S. 5.
 322. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda suvarma suyu sarıdan problemlər olmayacaq: Bölgənin ən iri sututarlarından biri Arpaçay dəryaçasında əsaslı təmir işləri başa çatmaq üzrədir // Azərbaycan. - 2008.- 18 aprel. - S. 4.
 323. Qəhrəmanov, Əli. Naxçıvanda teatr milli-tarixi zərurətdən yarandı // Ədəbiyyat qəzeti. - 2008.- 18 aprel. - S. 6-7.
 324. Məmmədov, Məmməd. Culfada torpaq adamların dolanışıq mənbəyinə çevrilir // Azərbaycan. - 2008.- 22 aprel. - S. 5.
 325. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda öyrəniləsi və tətbiq olunası bir çox təcrübə var // Azərbaycan. - 2008.- 23 aprel. - S. 7.
 326. Muradov, Malik. Naxçıvan: Arpaçay su anbarı yenidən qurulur // Respublika. - 2008.- 24 aprel. – S. 12.
 327. Ağaqızı, Zərnişan. Naxçıvan dahilər yetirən vətəndir: Heydər Əliyev: "Mən bu torpaq qarşısında baş əyirəm" // Yeni Azərbaycan. - 2008.- 25 aprel. - S. 6.
 328. Rzayev, B. NMRHİŞ -40: Qədim, cavan Naxçıvan: "Bakıdan gələn nümayəndələr Naxçıvan şəhərində gedən inkişafa heyranlıqla baxırdılar" // Ülfət. - 2008.- 3 may. - S. 1-3.
 329. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan: öz gözəllik və özəllikləri ilə: Naxçıvanda milli-mənəvi dəyərlərimiz həmişə ön planda saxlanılıb // 525-ci qəzet. - 2008.- 14 may. - S. 2.
 330. Süleymanzadə, Məzahir. Ümummilli liderlə unudulmaz görüşlər: Moskvada, Naxçıvanda, Bakıda //Zaman. – 2008.- 9-12 may. - S. 13.
 331. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda aparılan elmi araşdırmalar erməni millətçilərinə tutarlı cavabdır: Müsahibimiz AMEA Naxçıvan bölməsinin sədri, Milli Məclisin deputatı, akademik İsmayıl Hacıyevdir //Azərbaycan. - 2008.- 24 may. - S. 6.
 332. Naxçıvanda ermənilərə aid heç bir abidə və yaxud qəbir olmayıb: Ermənilərin ölkəmizə qarşı yönələn işğalçılıq iddialarının növbəti hədəfi məhz bu bölgədir // Yeni Azərbaycan. - 2008.- 24 may. - S. 6.
 333. Naxçıvan Şəhər Uşaq Bərpa Mərkəzi və Turizm İnformasiya Mərkəzi ilə tanışlıq // Xalq qəzeti. - 2008.- 5 iyun. - S. 6.
 334. Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva və Türkiyə Baş nazirinin xanımı Əminə Ərdoğan Naxçıvan Dövlət Universitetində olmuşlar // Xalq qəzeti. - 2008.- 5 iyun. - S. 6.
 335. İrfan Ülkü: Ərdoğanın Naxçıvana səfəri tarixi səfər idi // İki sahil. - 2008.- 6 iyun. - S. 3.
 336. Əlioğlu, S. Ankara-Bakı: Strateji əməkdaşlıq üçün daha bir addım: Prezident İlham Əliyevlə Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Naxçıvan görüşü iki ölkə arasında münasibətlərə böyük fayda gətirəcək // Səs.- 2008.- 6 iyun. - S. 3.
 337. Cabbarov, X. Böyük qayıdış: Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 9-da Naxçıvandan Bakıya gəlişi ilə müasir tariximizdə yeni mərhələnin başlanğıcı qoyuldu // Respublika. - 2008.- 8 iyun. - S. 2.
 338. Birinci gün... 20 ocaq 1992. Naxçıvan, Xəlil Rza Ulutürk // Yeni Azərbaycan. - 2008.- 11 iyun. - S. 6.
 339. Cəfərov, Mübariz. Naxçıvanda gördüklərim məni valeh etdi // Xalq qəzeti. - 2008.- 14 iyun.- S. 5.
 340. Niyazov, Xalid. Əzablı yollarla Qurtuluşa doğru: 1993-cü il iyunun 9-da Heydər Əliyevi Naxçıvandan Bakıya gətirən təyyarə bu gün iftixarla onun adını daşıyan hava limanında yerə endi. Ulu öndəri Vətəndən-Vətənə aparan həmin yol Azərbaycan xalqının, onun dövlətçiliyinin nicat və qurtuluş yoluna çevrildi // Azərbaycan. – 2008.- 15 iyun. - S. 1,8.
 341. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın iqtisadi potensialı daha da güclənir // Azərbaycan. - 2008.- 21 iyun. - S. 3.
 342. Ağacan, Həsən. Moskvada Naxçıvanlı küçəsi: Rusiya qəhrəman azərbaycanlı generalı unutmayıb //Ekspress. - 2008.- 24 iyun. - S. 9.
 343. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 20-21 iyun 2008-ci il tarixlərində "Elektron Naxçıvan -4: Uzaq düşmüş regionlarda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının spesifik problemləri" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri, akademik Əli Abbasovun çıxışı // Rabitə dünyası. - 2008.- 26 iyun. - S. 5.
 344. Bayramov, Vaqif. Prezident İlham Əliyev: Muxtar Respublikada iqtisadi inkişaf sürəti çox yüksəkdir // Xalq qəzeti. - 2008.- 29 iyun. - S. 3.
 345. Məmmədov, Məmməd. "Duzdağ" Fizioterapiya Mərkəzi öz şöhrətini artıracaq: Ölkə başçısının xeyir-duası ilə inşa olunan bu səhiyyə-sağlamlıq müəssisəsi Naxçıvanın sosial həyatına mühüm yenilik gətirib // Azərbaycan. - 2008.- 8 iyul. - S. 14.
 346. Bəylərli, Türkanə. AMEA Naxçıvan Bölməsinin kitabxana fondu xeyli zənginləşib // İki sahil. - 2008.- 19 iyul. - S. 5.
 347. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın taxıl zəmilərində biçin sürətlə davam edir // Azərbaycan. - 2008.- 20 iyul. - S. 4.
 348. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvanın qoç heykəlləri tarixindən: Hər daşın altında bir tarix yatır // Azad Azərbaycan. - 2008.- 23 iyul. - S. 6.
 349. Seyidov, Tofiq. Naxçıvanda istehsal olunan buğda mərkəzləşmiş qaydada satın alınır // Azad Azərbaycan. - 2008.- 29 iyul. - S. 5.
 350. Məmmədov, Rövşən. Naxçıvanda İKT-nin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir // Rabitə dünyası. - 2008.- 31 iyul. - S. 3.
 351. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın energetika təsərrüfatında mühüm yeniliklər baş verir //Azərbaycan. - 2008.- 31 iyul. - S. 7.
 352. Umudlu, İsmayıl. Qars - Naxçıvan - Bakı üçbucağının alt qatı: Ticari əlaqələrə ayıq baxış tələb olunur // Ayna. - 2008.- 2 avqust. - S. 7.
 353. Məmmədov, Məmməd. Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü: Bu həm də bölgədə beynəlxalq əlaqələrin təşəkkül tapdığı dövr idi // Azərbaycan. - 2008.- 3 avqust. - S. 1-2.
 354. Seyidov, Tofiq. Naxçıvanda mineral su istehsalı artır // Respublika. - 2008.- 22 avqust. - S. 3.
 355. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın qazlaşdırılması başa çatmaq üzrədir // Azərbaycan. - 2008.- 16 avqust. - S. 2.
 356. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda taxıl məhsullarına olan ehtiyacın daxili imkanlar hesabına ödənilməsi artıq reallaşır // Azərbaycan. - 2008.- 19 avqust. - S. 3.
 357. Əliyev, Hüseyn. Naxçıvanın daş yaddaşı // Mədəniyyət. - 2008.- 21 avqust. - S. 6.
 358. İvanov, Rudolf. Moskva ətrafında "Loza" qardaşlıq məzarında Naxçıvanskiyə ağı // Xalq qəzeti. - 2008.- 23 avqust. - S. 4-5.
 359. Məmmədov, Məmməd. Heydərabad öz görkəmini sürətlə dəyişir // Azərbaycan. - 2008.- 3 sentyabr.- S. 6.
 360. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda qış mövsümünə ciddi hazırlaşırlar // Azərbaycan. - 2008.- 4sentyabr. - S. 6.
 361. Naxçıvan və Qarabağ // Azərbaycan. - 2008.- 6 sentyabr. - S. 2.
 362. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir // Azərbaycan. - 2008.- 11 sentyabr. - S. 6.
 363. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın "kənd mərkəzləri" // Azərbaycan. - 2008.-6 sentyabr. - S. 6.
 364. Qacar, Aydın. Vətən nişanələri, vətən rəmzləri: Sözün sığalına, tumarına ehtiyacı var onların //525-ci qəzet. - 2008.- 20 sentyabr. - S. 24-25.
 365. Naxçıvanda Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi // Azərbaycan. - 2008.- 27 sentyabr. - S. 14.
 366. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın təbii mineral bulaqları: Müalicəvi tərkibə malik bu sular ölkəyə valyuta qazandırmaq imkanına malikdir // Azərbaycan. - 2008.- 3 oktyabr. - S. 14.
 367. Moskvada Cəmşid Naxçıvanski haqqında kitabın təqdimatı keçirilib // Mədəniyyət. - 2008.- 4oktyabr. - S. 1.
 368. Əliyev, Hüseyn. Naxçıvanda turizmin imkanları: Bura Nuh ölkəsi Nəqşicahandır // Mədəniyyət. - 2008.- 23 oktyabr. - S. 10.
 369. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın makroiqtisadi göstəricilərində yüksək artım müşahidə olunur //Azərbaycan. - 2008.- 1 noyabr. - S. 5.
 370. Şirəliyev, Asif. Naxçıvan regionu xarici iqtisadi əlaqələr və münasibətlər sistemində // Respublika. - 2008.- 2 noyabr. - S. 3.
 371. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan kəndləri tikinti meydançalarına çevrilirlər // Azərbaycan. - 2008.- 11 noyabr. - S. 6.
 372. Əliyev, Hüseyn. Naxçıvanın mədəni mənzərəsi // Mədəniyyət. - 2008. - 13 noyabr. - S. 3.
 373. İsmayılqızı, Xuraman. Müstəqillik hər bir xalqın milli sərvətidir: 17 noyabr 1990 - ci ildə Naxçıvan MR Ali Məclisinin sessiyasında Azərbaycanın dövlət atributlarının-üçrəngli bayrağının, himninin bərpası üçün tarixi və siyasi əhəmiyyətli qərar qəbul olundu // İki sahil. - 2008. - 15 noyabr. - S. 6.
 374. Elmanoğlu, S. Milli müstəqilliyə Naxçıvandan başlayan yol // Azərbaycan. - 2008. -16 noyabr. - S. 5.
 375. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın memarlıq inciləri // Azərbaycan. - 2008.- 20 noyabr. - S. 7.
 376. Aslan, Qədir. Morsin sanatoriyasının təbiəti də möcüzədir, suyu da... // Naxçıvan. - 2008.- 22 noyabr.- S. 5.
 377. Soltanov, Rəvan. Naxçıvan MR Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Rövşən Məmmədov: "Muxtar Respublikanın bütün ərazisi elektron ATS-lərlə əhatə olunmuş, bütün yaşayış məntəqələri telefonlaşdırılmışdır" // Rabitə dünyası. - 2008.- 25 noyabr. - S. 32.
 378. Seyidov, Tofiq. Nehrəm kəndində yeddi yeni obyekt istifadəyə verilib: Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu kimi işlər bütün rayonlarda aparılır // Azad Azərbaycan. - 2008.- 26 noyabr. - S. 5.
 379. Sultan, Mehriban. Kitabxanaya ərməğan // İki sahil. - 2008.-28 noyabr. - S. 8. - Qeyd: Akademik İsa Həbibbəyli öz şəxsi kitabxanasından Naxçıvan Dövlət Universitetinin kitabxanasına 3912 adda 4227 kitab hədiyyə etmişdir.
 380. Allahverdiyev, Bilman. Azərbaycanda tarixi akademik tibb toplantısı // Naxçıvan. - 2008.- 29 noyabr. - S. 3.
 381. Həbibbəyli, İsa. Naxçıvan abidələri haqqında kitab-abidə // Azərbaycan. - 2008.- 29 noyabr. - S. 6.
 382. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı: Bu inkişaf cari ilin doqquz ayının rəqəmlərində daha aydın görünür // Respublika. - 2008.- 30 noyabr. - S. 4-5.
 383. Kərimov, Rəfail. Naxçıvanın yaxın-uzaq mədəni tarixindən: Rəssam Nadir Axundov // Səs. - 2008.-2dekabr. - S. 12
 384. Mirzə, Ervin. Naxçıvanda PPK- nın yubileyi keçirildi : Şərurun Dərəkənd kəndində təşkil olunan məclisə DTP-li millət vəkilləri də qatılıblar // Yeni Müsavat. - 2008.- 5 dekabr. - S. 8.
 385. Mirzə, Ervin. PKK-nın əsas poliqonlarından biri Naxçıvan: Qanlı hörgütün emissarları Muxtar Respublikada özlərini çox rahat hiss edir // Yeni Müsavat. - 2008.- 6 dekabr. - S. 10.
 386. Fərzəli, Əjdər. Nuhun yurdu-Hun yurdu: Naxçıvan // Yeni Azərbaycan. - 2008.- 13 dekabr. - S. 11.
 387. Yusifova, S. Naxçıvanda Hüseyn Cavidin xatirəsi yad edilib // 525-ci qəzet. - 2008.- 13 dekabr. – S. 23.
 388. Məmmədov, Məmmədov. Sürətli inkişafın əsas amili: Təməli ulu öndər tərəfindən qoyulan strategiya bu gün Naxçıvanda da uğurla davam etdirilir // Azərbaycan. - 2008.- 20 dekabr. - S. 3.
 389. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan MR-ın kiçik kəndlərində də böyük quruculuq işləri görülür //Azərbaycan. - 2008.- 21 dekabr. - S. 3.
 390. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın müasir tipli səhiyyə ocaqları // Azərbaycan. - 2008.- 26 dekabr. - S. 7.
 391. Qasımov, Ələkbər. Heydər Əliyev və Naxçıvan teatrları // Mədəni maarif. - 2008. - № 1. - S. 49-51.
 392. Yusifov, Mikayıl. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin iş qaydası və daxili strukturu //Qanun. - 2008. - № 1. - S. 22-31.
 393. Şıxəliyev, İ. Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişaf imkanları və perspektivləri //İqtisadiyyat və audit. - 2008. - № 4. - S. 42-45.
 394. Əhmədov, Hüseyn. XIX əsr Naxçıvan məktəblərinin tarixinə dair // Azərbaycan məktəbi. - 2008. - № 1. - S. 64-74.
 395. Quliyeva, Aynurə. Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin inkişafında folklorun rolu // Musiqi dünyası. - 2008. - № 1/2. - S. 188-189.
 396. Quliyeva, Yaqut. Ü. Hacıbəyov və Naxçıvan // Mədəni maarif. - 2008. - № 8. - S. 53-55.
 397. Şirməmmədqızı, Lalə. Naxçıvan bəstəkarlar təşkilatının 30 illik yubileyi // Musiqi dünyası. - 2008. - № 3/4. - S. 9-10.
 398. Cəfərov, Fəxrəddin. Böyük xan. Nəzərəli xan Naxçıvanski: Bir vaxt o, Naxçıvan teatrının rejissor və aktyoru olmuşdur // Mədəni maarif. - 2008. - № 9. - S. 47-51.
 399. ***

 400. Мирзоева, Светлана. "Нахчыван спас меня, а я спас Нахчыван" // Бакинский рабочий. - 2008.-1 мая. - С. 3.
 401. Рустамов, Р. Армяне угрожают "суровыми ответными мерами": официальный Ереван жестко отреагировал на заявление азербайджанской стороны по поводу плененных в Нахчыване диверсантов // Зеркало. - 2008.-6 июня. - С. 1.
 402. Оруджев, Р. Наша железная дорога соединит Китай и Западную Европу, даже Нахчыван будет присоединен к этой глобальной транспортной системе // Эхо. - 2008.-24 июля. - С. 1-2.
 403. Керимов, Р. Содержание нефтепродуктов из Апшерона от 4 до 56 раз выше нормы: Министерство экологии и природных ресурсов обнародовало результаты мониторингов за первую половину 2008 года. Согласно исследованиям самый чистый воздух среди крупных промышленных городов в Нахчыване, Шеки и Лянкяране // Эхо. - 2008.-14 августа. - С. 1-2.
 404. Иванов, Рудольф. Реквием по Нахчыванскому на братской могиле в подмосковной "Лозе" //Бакинский рабочий. - 2008.-23 августа. - С. 4.
 405. Рустамов, Р. Семьям погибших в Нахчыване военнослужащих выплатят компенсацию: но под статус шехида они не попадают // Зеркало. - 2008.-26 сентября. - С. 1.
 406. Теймурханлы, Ф. Новрузов перепутал Каддафи с Королем Иордании и предложил подключить Нахчыван к проекту Баку - Тбилиси - Карс // Зеркало. - 2008.-13 ноября. - С. 1.
 407. Караваев, Александр. Новь древнего Нахчывана // Известия. - 2008.-27 ноября. - С. 6-7.
 408. Гасымов, Алекбер. Нахчыван: ренессанс театров // Бакинский рабочий. - 2008.-12 декабря. – С. 3.
 409. Адыгезалов, Г. Из истории Нахчывана : "Статистическое описание Нахичеванской провинции", составленное В. Григорьевым, в свете современности // Литературный Азербайджан. - 2008. - № 1. - С. 123-126.
 410. Мамедов, А. Б. Корреляция нижнего и среднего девона Нахчыванской АР с типовыми разрезами Арденно-Рейнской области Западной Европы и аналогичными разрезами других регионов Евразии // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası: Xəbərlər: Yer elmləri. - 2008. - N 2. - С. 52-62.
 411. Рустамов, Р. Армяне угрожают "суровыми ответными мерами": официальный Ереван жестко отреагировал на заявление азербайджанской стороны по поводу плененных в Нахчыване диверсантов // Зеркало. - 2008.-6 июня. - С. 1.
 412. Оруджев, Р. Наша железная дорога соединит Китай и Западную Европу, даже Нахчыван будет присоединен к этой глобальной транспортной системе // Эхо. - 2008.-24 июля. - С. 1-2.
 413. Керимов, Р. Содержание нефтепродуктов из Апшерона от 4 до 56 раз выше нормы: Министерство экологии и природных ресурсов обнародовало результаты мониторингов за первую половину 2008 года. Согласно исследованиям самый чистый воздух среди крупных промышленных городов в Нахчыване, Шеки и Лянкяране // Эхо. - 2008.-14 августа. - С. 1-2.
 414. Иванов, Рудольф. Реквием по Нахчыванскому на братской могиле в подмосковной "Лозе"т //Бакинский рабочий. - 2008.-23 августа. - С. 4.
 415. Рустамов, Р. Семьям погибших в Нахчыване военнослужащих выплатят компенсацию: но под статус шехида они не попадают // Зеркало. - 2008.-26 сентября. - С. 1.
 416. Теймурханлы, Ф. Новрузов перепутал Каддафи с Королем Иордании и предложил подключить Нахчыван к проекту Баку - Тбилиси - Карс // Зеркало. - 2008.-13 ноября. - С. 1.
 417. Караваев, Александр. Новь древнего Нахчывана // Известия. - 2008.-27 ноября. - С. 6-7.
 418. Гасымов, Алекбер. Нахчыван: ренессанс театров // Бакинский рабочий. - 2008.-12 декабря. – С. 3.
 419. Адыгезалов, Г. Из истории Нахчывана: "Статистическое описание Нахичеванской провинции", составленное В. Григорьевым, в свете современности // Литературный Азербайджан. - 2008. - № 1. - С. 123-126.
 420. Мамедов, А. Б. Корреляция нижнего и среднего девона Нахчыванской АР с типовыми разрезами Арденно -Рейнской области Западной Европы и аналогичными разрезами других регионов Евразии // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası: Xəbərlər: Yer elmləri. - 2008. - № 2. - С. 52-62. Рейнской области Западной Европы и аналогичными разрезами других регионов Евразии // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası: Xəbərlər: Yer elmləri. - 2008. - № 2. - С. 52-62.
 421. * * *

 422. Pearls of Nakhchivan // EURO Xəbər. - 2008.-15-31 yanvar. - p. 9.
 423. 2009-cu il

 424. Quliyev, Varis. Naxçıvan MR: Aqrar bölmənin inkişafında yeni mərhələ: Əhalinin etibarlı ərzaq təminatı sosial dayanıqlığın, iqtisadi sabitliyin və hərbi gücün başlıca meyarıdır // Xalq qəzeti. - 2009.- 11 yanvar. - S. 3.
 425. Hüseynov, Hafiz. Naxçıvan və dini turizm: Xüsusi turizm marşrutunun yaranması Muxtar Respublikada yeni iş yerlərinin açılması deməkdir // Mədəniyyət. - 2009.- 11 fevral. - S. 6.
 426. Məmmədov, Məmməd. "Vaxtı ilə qaranlıqda, qazsız, işıqsız yaşayan Naxçıvan artıq işıqlı və xoş günlərə çıxıb" // Azərbaycan. - 2009.- 22 yanvar. - S. 6.
 427. Sultan, Mehriban. Naxçıvan Dövlət Universiteti: Uğurlu yekun, müvəffəqiyyətli başlanğıc // İki sahil. - 2009.- 22 yanvar. - S. 6.
 428. Məmmədov, Məmməd. Tarixi abidələri ilə öyünən diyar: Bu, Naxçıvandır // Mədəniyyət. - 2009.- 24 yanvar. - S. 6.
 429. Məmmədov, İbadulla. Naxçıvan-Qoca Şərqin qapısı: Aparılan arxeoloji qazıntılar sübut edir ki, Naxçıvan İkiçayarası, Assuriya, Misirlə sıx ticarət əlaqələrində olub // Azad Azərbaycan. - 2009.-28 yanvar. - S. 6.
 430. Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyi açıqlama yayıb // 525-ci qəzet. - 2009.- 29 yanvar. - S. 4.
 431. Hacıyev, İsmayıl. Yaqub Mahmudov -70: AMEA - nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov və Naxçıvan tarixi məsələləri // İki sahil. – 2009 .- 4 fevral. - S. 6.
 432. Əliyeva, Yeganə. "Naxçıvan abidələri": Ensiklopediya həqiqətlərimizin təbliğinə böyük töhfədir //İki sahil. – 2009.- 6 fevral. - S. 7.
 433. Məmmədov, Məmməd. Tarixi nailiyyət // Azərbaycan. - 2009.-8 fevral. - S. 4. - Naxçıvan Muxtar Respublikası – 85 və tarixə baxış.
 434. 2008-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı // Respublika. - 2009.- 8 fevral. - S. 3-4.
 435. Hüseynov, Hafiz. Naxçıvan və dini turizm: Xüsusi turizm marşrutunun yaranması Muxtar Respublikada yeni iş yerlərinin açılması deməkdir // Mədəniyyət. - 2009.- 11 fevral. - S. 6.
 436. İsmayılqızı, Xuraman. Naxçıvan: Azərbaycanın məğrur qalası, Şərqə açılan qapısı: Zəngin tarixi, mədəniyyəti yetirdiyi ziyalıları, siyasi xadimləri ilə seçilən bu qədim diyar inkişaf edir, müasirləşir, gözəlləşir // İki sahil. - 2009.-11 fevral. - S. 4.
 437. Kərimova,Vüsalə. Naxçıvan dinamik inkişaf edir: Muxtar Respublikanın 85 illiyinin qeyd olunması haqqındakı sərəncam Muxtar Respublika əhalisinə ən layiqli yubiley töhfəsidir // İki sahil. - 2009.- 14 fevral.- S. 6.
 438. Hacıyev, İsmayıl. AMEA- nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov və Naxçıvan tarixi məsələləri // Xalq qəzeti. - 2009.-18 fevral. - S. 5.
 439. Əliyeva, Yeganə. Naxçıvanın hər daşı, hər qayası tarixin canlı şahididir // İki sahil. - 2009.-18 fevral.- S. 7.
 440. Şirəliyev, Asif. Milli tarixşünaslığa qiymətli töhfə // Azərbaycan. - 2009.-20 fevral. - S. 9.
 441. Yeni hakimiyyət partiyası Naxçıvanda təsis olundu: Muxtar Respublika rəhbərliyi təsisçilərə hər cür şərait // Bizim yol. - 2009.- 24 fevral. - S. 8.
 442. Yaqubzadə, Mirbağır. Şərqin qapısı - Naxçıvan diyarı əsaslı yüksəliş yolundadır // Xalq qəzeti. - 2009.- 27 fevral. - S. 3.
 443. Hüseynov, Hafiz. 2008-ci ildə Naxçıvana 219 min turist gəlib: Bu, ötən illə müqayisədə 55, 5 faiz çoxdur // Mədəniyyət. - 2009.- 4 mart. - S. 8.
 444. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan buzxanası // Azərbaycan. - 2009.- 5 mart. - S. 7.
 445. Bayramov, Vaqif. Yaxşılıq toxum kimidir, əkirsən cücərir // Xalq qəzeti.- 2009.- 15 mart.- N 59.- S.4.
 446. Elmanoğlu, S. Milli müstəqilliyə aparan şərəfli yol: 1991-ci il martın 14-də Naxçıvan MR Ali Məclisi SSRİ-nin saxlanılmasına dair ümumittifaq referendumunda iştirak etməmək barədə tarixli qərara imza atmışdır // Azərbaycan. – 2009 .- 14 mart . - S. 3.
 447. Məmmədov, F. PKK-nın Naxçıvana yolu açıldı: Abdullah Öcalanın çoxdankı arzusu yerinə yetdi: İqdır terror təşkilatının nəzarətinə keçdi // Yeni Müsavat. - 2009.- 1 aprel. - S. 9.
 448. Məmmədov, M. Naxçıvanın daha bir qürur yeri: Ötən il muxtar respublikada 486 hektar sahədə meşəsalma və meşə bərpa işləri aparılıb // Azərbaycan. - 2009.- 2 aprel. - S. 4.
 449. Məmmədov, Xəqani. 1918- 1920-ci illərdə erməni millətçilərinin Naxçıvan, Zəngəzur və Qarabağda qanlı cinayətləri // Xalq qəzeti. - 2009.- 3 aprel. - S. 4.
 450. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu fəaliyyətini genişləndirir // Azad Azərbaycan. - 2009.- 7 aprel. - S. 7.
 451. Əhmədova, Firdovsiyyə. Naxçıvanın müqəddəratı necə müəyyənləşdirildi // Xalq qəzeti. - 2009.- 9aprel. - S. 5. - Naxçıvan Muxtar Respublikası – 85.
 452. Qəhrəmanov, Əli. Naxçıvan sənət məbədinin Azərbaycan teatr mühitindəki mövqeyi // Səs. - 2009.- 16 aprel. - S. 10.
 453. Məmmədov, Məhərrəm. Naxçıvanda daha bir peşə tədris mərkəzi inşa olunur // Zaman. - 2009.- 11-13 aprel. - S. 11.
 454. Cəfərov, Həmzə. Naxçıvanda maarifin inkişafında gənclərin rolu // Palitra. - 2009.- 15 aprel. - S. 11.
 455. "Naxçıvanda həbsxana işçilərinin sayı məhbuslardan çoxdur": Vasif Talıbov həmməruzəçiləri təəccübləndirib" // Yeni Müsavat. - 2009.- 15 aprel. - S. 12. – AŞPA - nın Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Herkelin "Media forum" saytına şərhi.
 456. Cabbarov, Əli. Naxçıvanda səhiyyənin uğurları // Respublika. - 2009.- 17 aprel. - S. 6. - Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhiyyənin inkişafı haqqında.
 457. Xudiyev, Nizami. Dövlətçilik tariximizin şanlı səhifəsi // Azərbaycan. - 2009.- 19 aprel. - S. 5. - Naxçıvan Muxtar Respublikası – 85.
 458. Paşasoy, Elşad. İlham Əliyevin Rusiyadan verdiyi mesajlar fərqli qarşılanır: İsa Qəmbər: "Ermənilərə dəhliz verilməsi nəzərdə tutulursa, Naxçıvan-Azərbaycan dəhlizi də mütləq təmin olunmalıdır" //YeniMüsavat. - 2009.- 21 aprel. - S. 7.
 459. Cabbarov, Əli. Naxçıvanda yerli istehsal genişlənir // Respublika. - 2009.- 22 aprel. - S. 5. - Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında.
 460. Sahinoğlu, Aqşın. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik yubileyi ilə bağlı silsilə tədbirlər davam edir: "Naxçıvan Muxtar Respublikası - 85" adlı internet resursun təqdimat mərasimi keçirilib // Yeni Azərbaycan. - 2009.- 23 aprel. - S. 5. - Prezident Kitabxanasında "Naxçıvan Muxtar Respublikası - 85" adlı internet resursun təqdimat mərasimi keçirilib.
 461. Əliyeva, Yeganə. Naxçıvan qədim diyar: Prezident Kitabxanası muxtar respublikanın 85 illik yubileyi münasibətilə bu adda internet resurs hazırlayıb // İki sahil. - 2009.- 23 aprel. - S. 4.
 462. Əmircanov, Paşa. Prezident Kitabxanası Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illiyi ilə bağlı internet resurs yaratmışdır // Xalq qəzeti. - 2009.- 23 aprel. - S. 8.
 463. Əliyarlı, Kübra. "Naxçıvan Muxtar Respublikası - 85" adlı internet resursunun təqdimat mərasimi keçirildi: 7 bölmədən ibarət olan internet resursunda Naxçıvanla bağlı müxtəlif məlumatlar yerləşdirilib // Səs. - 2009.-23 aprel. - S. 5. - Prezident Kitabxanasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 85 illik yubileyi ilə əlaqədar "Naxçıvan Muxtar Respublikası- 85" adlı internet resursun təqdimat mərasimi keçirilib.
 464. Qocayeva, Adilə. "Naxçıvan Muxtar Respublikası - 85" adlı internet resurs hazırlanmışdır //Azərbaycan. - 2009.- 23 aprel. - S. 5. - Prezident Kitabxanası "Naxçıvan Muxtar Respublikası - 85" adlı internet resurs hazırlamışdır.
 465. Quliyev, Musa. Əkbər xan Naxçıvanski // Xalq qəzeti. - 2009.- 24 aprel. - S. 5. - Əkbər xan Aman (Əmanulla) xan oğlu Naxçıvanski 1873-cü ildə Naxçıvan şəhərində doğulmuşdur.
 466. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Avstriyanın Ştiriya Federal Əyaləti arasında əlaqələr inkişaf edir // Xalq qəzeti. - 2009.- 24 aprel. - S. 4. - Naxçıvanda səfərdə olan Avstriya Respublikasının Ştiriya Federal Əyaləti parlamentinin sədri Ziqfrid Şrittvizerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Muxtar Respublika Ali Məclisində görüş olmuşdur.
 467. Naxçıvanda "Nuh peyğəmbər: dünya tufanı və Naxçıvan" mövzusunda beynəlxalq simpozium keçiriləcəkdir / AzərTAc // Xalq qəzeti. - 2009.- 24 aprel. - N 87. - S. 4. - Simpoziuma Azərbaycan və dünya elminin tanınmış ziyalıları qatılacaqlar.
 468. Loğmanoğlu, Səlim. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması: Tarix və Müasirlik: Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illiyinə həsr olunur // Yeni Azərbaycan. - 2009.- 24 aprel. - S. 6.
 469. Muradzadə, Rasim. Naxçıvan-Nuh yurdu, dünyanın tacı: Prezident Kitabxanası əlamətdar yubiley münasibətilə "Naxçıvan Muxtar Respublikası - 85" adlı internet resurs hazırlayıb // Azad Azərbaycan. - 2009.- 24 aprel. - S. 5.
 470. Şükürov, Fərahim. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illiyi qeyd edildi // Mədəniyyət. - 2009.- 24 aprel. - N 28. - S. 4. - Prezident Kitabxanasında "Naxçıvan Muxtar Respublikası- 85" İnternet resursunun təqdimat mərasimi keçirilib.
 471. Quliyev, Musa. Naxçıvanskilər qürbətdə // 525-ci qəzet. - 2009.- 25 aprel. - S. 20. Naxçıvan Azərbaycan torpağı, türk yurdudur: Tarixi faktlar, elmi araşdırmalar Naxçıvanın dünyanın ən qədim şəhər məskənlərindən biri olduğunu göstərir // Azad Azərbaycan. - 2009.- 26 aprel. - S. 5.
 472. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvan abidələrində qədim tariximiz yaşayır: Naxçıvan Azərbaycanın incisi olmaqla yanaşı, xalqımızın tarixini əks etdirən abidələri özündə cəmləşdirən bir diyardır // Azad Azərbaycan. - 2009.- 28 aprel. - S. 6.
 473. Məmmədov, Məmməd. Tariximizin öyrənilməmiş səhifələri üzə çıxarılır: "Nuh peyğəmbər: dünya tufanı və Naxçıvan" mövzusunda keçirilən beynəlxalq simpoziumda yeni mülahizələr səslənib //Azərbaycan. - 2009.- 29 aprel. - S. 6.
 474. Fərzəli, Əjdər. Naxçıvan şəhərinin 5 min il yaşı var // Yeni Azərbaycan. - 2009.- 1 may. - S. 6. - Aprelin 24 və 25-də Naxçıvan şəhərində "Nuh peyğəmbər, Dünya tufanı və Naxçıvan" beynəlxalq simpoziumu keçirilib.
 475. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş // Xalq qəzeti. - 2009.- 2 may. - S. 3. - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov İran Prezidentinin müşaviri, Mədəniyyət və İslami Əlaqələr Təşkilatının sədri Mehdi Müstəfəvi ilə görüşmüşdür.
 476. Erməni siyasətinin "donuz qripi": Naxçıvan və Dağlıq Qarabağa iddiaları davam edir //Olaylar. - 2009.- 6 may. - S. 7.
 477. Şirəliyev, Asif. Muxtariyyət illərində Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı // Respublika. - 2009.- 8 may. - S. 9. - Naxçıvan Muxtar Respublikası -85.
 478. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda aqrar sahə daha sürətlə inkişaf edəcək: Başlıca məqsəd daxili istehsal hesabına əhalini ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatdır // Azərbaycan. - 2009.- 16 may. - S. 5.
 479. Naxçıvan Muxtar Respublikası: 85 ilin 15 ili" // Xalq qəzeti. - 2009.- 20 may. - S. 3. - Naxçıvan haqqında kitab nəfis şəkildə çapdan çıxmışdır.
 480. İbrahimov, Eldar. Naxçıvan müstəqillik və dövlətçilik uğrunda mübarizənin ön cərgəsində olub //Azərbaycan. - 2009.- 21 may. - S. 5. - Naxçıvan Muxtar Respublikası – 85.
 481. Cavidan Elbars Tehran mətbuatı Azərbaycanı hədəf alıb: "Aftab" qəzeti: "Azərbaycanla Naxçıvan arasındakı hava və quru əlaqələri əngəllənsin": İran hökumətinə bağlı qəzet və saytlar İsrail prezidentinin Bakıya gözlənilən səfərinə cavab tədbirləri təklif edir // Azadlıq. - 2009.- 21 may. - S. 12.
 482. Loğmanoğlu, Səlim. Naxçıvan turizm mərkəzinə çevrilir: Muxtar respublikada tarixi abidələr, eləcə də "Duzdağ" Fizioterapiya Mərkəzi xarici turistlər üçün cəlbedicidir // Yeni Azərbaycan. - 2009.- 22 may. - S.6.
 483. Səfərov, Mübariz. Naxçıvan hər cəhətdən nümunəvi regiona çevrilir: İqtisadi inkişafın təməlində Vətənə məhəbbət və böyük zəhmət dayanır // Xalq qəzeti. - 2009.- 23 may. - S. 4.
 484. Naxçıvan MR-in 2009-cu ilin birinci rübünün sosial- iqtisadi xülasəsi // Respublika. - 2009.- 24may. - S. 2-3. - Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı.
 485. Sultan, Mehriban. Naxçıvan Dövlət Universitetində ATƏT-in seminarı // Azərbaycan. - 2009.- 27 may. - S. 4. - "Biznesin və investisiya mühitinin inkişafı sahəsində müsbət təcrübələr" mövzusunda keçirilən üç günlük seminarda ATƏT-in Bakı Ofisinin rəhbərliyi, beynəlxalq təşkilatların və muxtar respublikanın dövlət qurumlarının nümayəndələri, universitetin çoxsaylı kollektivi iştirak etmişlər.
 486. Xəlilzadə, Flora. Ədəbi çağlayışın Naxçıvan qanadı // Azərbaycan. - 2009.- 28 may. - S. 6. - Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - 75 [AZ-Q]
 487. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan yaşıl dona bürünür // Azərbaycan. - 2009.- 2 iyun. - Naxçıvan Muxtar Respublikasında 486 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılır.
 488. Məmmədov, Məmməd. Böyük mübarizənin məntiqi nəticəsi // Azərbaycan. - 2009.- 3 iyun. - S. 4. - Naxçıvan Muxtar Respublikası - 85: Ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında.
 489. Məmmədov, Məmməd. Böyük quruculuq dövrü // Azərbaycan. - 2009.- 9 iyun. - S. 4. - Naxçıvan Muxtar Respublikası – 85.
 490. Naxçıvanda avtomobil istehsal olunacaq // Azərbaycan. - 2009.- 13 iyun. - S. 5. - Yaxın vaxtlarda Naxçıvan Avtomobil Zavodunda "Lifan" markalı avtomobillər yığılacaq.
 491. Naxçıvanda Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin növbəti buraxılışı olmuşdur / AzərTAc // Xalq qəzeti. - 2009.- 18 iyun. - S. 2. - Tədbirdə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov iştirak etmişdir.
 492. Əzimzadə, Ərşad. Naxçıvan gözəllik məkanı, səfa qaynağıdır // Xalq qəzeti. - 2009.- 18 iyun. - S. 5. - Naxçıvan haqqında yazıçı təəssüratı.
 493. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanın muxtariyyət statusu və müasir dövr // İki sahil. - 2009.- 19 iyun. - S. 3. - Naxçıvanın muxtar respublika kimi təşkilinin 85 ili tamam olur.
 494. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvan MR- in statusu və müasir dövr: İsmayıl Hacıyev: "Naxçıvanın strateji mövqeyi həmişə bütün dövlətlərin diqqətini cəlb edib" // Azad Azərbaycan. - 2009.- 30 iyun. - S. 6. - AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyevin müsahibəsi.
 495. Həbibbəyli, İsa. Nuhçıxandan Naxçıvana // Azərbaycan. - 2009.- 8 iyul. S. 4. - Naxçıvan Muxtar Respublikası-85.
 496. Həmid, Səxavət. Nazir diplomatiya tariximizdən danışdı // Mərkəz. - 2009.- 8 iyul. - S. 10. - Naxçıvanda Azərbaycanın diplomatik xidmətinin yaradılmasının 90 illiyi münasibətilə konfrans keçirilib.
 497. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmətinin 90 illiyi münasibəti ilə konfrans keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2009.- 8 iyul. - S. 3.
 498. Naxçıvanda "Həyat yolu. 1923-2003" kitabının təqdimatı olmuşdur // Xalq qəzeti. – 2009 .- 15 iyul. - S. 4. - Kitab ulu öndərin hakimiyyətə gəlməsinin 40-cı ildönümünə həsr olunub.
 499. Əliyev, Vəli. Naxçıvan torpağı qədim dövlətlərin tərkibində // Xalq qəzeti. – 2009 .- 21 iyul. - S. 6. - Naxçıvan Muxtar Respublikası – 85.
 500. Mirzəbəyli, İttifaq. Müasir tariximizin əlamətdar və unudulmaz günlərindən biri: 1990-cı il iyulun 22-də Naxçıvan əhalisi ulu öndəri təntənə ilə qarşıladı // Xalq qəzeti. – 2009 .- 22 iyul. - S. 3. - Ulu öndər Heydər Əliyev haqqında.
 501. Üçüncü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin yeddinci sessiyası keçirilmişdir //İki sahil. - 2009.- 31 iyul. - S. 2.
 502. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan mətbuatının yaranma tarixinə dair bəzi mülahizələr : 1920 - 1940-cı illər) // Xəbərlər: İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2009. - № 1. - S. 20.
 503. Şahverdiyev, Z. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırım tarixindən: 1905 - 1906-cı illər, Naxçıvan // Xəbərlər: İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2009. - № 1. - S. 40-47.
 504. Cəfərov, Fəxrəddin. Müstəqil dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsində Naxçıvan polisinin rolu //Xəbərlər: İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2009. - № 1. - S. 48-52.
 505. Hüseynova, Qahirə. "Şərq qapısı" qəzetində Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai, elmi və mədəni həyatının işıqlandırılması (1992-ci il) // Xəbərlər: İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2009. - № 1.
 506. Eylazov, Fəxrəddin. AMEA Naxçıvan bölməsi Əlyazmalar Fondunda saxlanılan naxçıvanlı müəlliflərin əlyazmalarına bir baxış // Xəbərlər: İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2009. - № 1. - S.240-244.
 507. Qəhrəmanov, Əli. Naxçıvan rəssamlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi // Xəbərlər: İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2009. - N 1. - S. 272-276. - Rəssam Nadir Axundovun yaradıcılığı haqqında.
 508. Qasımov, Ələkbər. Naxçıvan teatrı 1918 - 1920-ci illərdə // Xəbərlər: İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2009. - N 1. - S. 282-288. - Naxçıvan teatrının inkişaf yolları .
 509. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvan bölgəsinin etnik tarixinə dair // Xəbərlər: İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2009. - N 1. - S. 5-11.
 510. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan dinamik inkişafın yeni mərhələsinə qədəm qoyur: Cari ilin birinci yarısında qazanılan nailiyyətlər muxtar respublikanın ictimai-iqtisadi, sosial-mədəni həyatında yeni quruculuq səhifəsi açmışdır // Azərbaycan. – 2009 .- 1 avqust. - S. 4. - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyasında.
 511. Sultanova, P. Naxçıvan Simferopolla, Xaçmaz Yalta ilə Gəncə isə Xarkovla qardaşlaşacaq: "Əminəm ki, soydaşlarımız gələcəkdə Ukraynanın siyasi həyatında daha fəal olacaqlar": Müsahibimiz Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Tələt Əliyevdir // Paritet. – 2009 .- 1-3 avqust. - N 82. - S. 5.
 512. Qasımov, Ələkbər. Naxçıvan: elmi tərəqqinin yeni mərhələsi // Xalq qəzeti. - 2009.- 2 avqust. - S. 3. - Akademik, Milli Məclisin üzvü İsmayıl Hacıyevlə müsahibə .
 513. Seyidov, Hacı Tofiq. Sədərəkdə bütün istehsal sahələrində artım var // Azad Azərbaycan. – 2009 .- 4 avqust. - S. 3. - Sədərək rayon icra hakimiyyəti başçısının aqrar məsələlər üzrə müavini Bəxtiyar Mahmudovun müsahibəsi.
 514. Səfərli, H. Naxçıvanda daş qoç və qoyun heykəlləri // Xəbərlər: İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2009. - N 1. S. 12-19. - Naxçıvan ərazisində qədim zamanlardan bəri türk xalqlarına məxsus bədii daşyonma sənətinin nümunələri haqqında .
 515. Əliyev, İlhami. Naxçıvanda ictimai vəziyyət : Səfəvilər dövrü // Xəbərlər: İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2009. - N 1. - S. 85-91. - Naxçıvan mahalı Səfəvilər dövründə.
 516. Qədirzadə, Türkan. Naxçıvanda Xıdır - Nəbi, Xızır İlyas bayramı və Anadolu türkləri ilə qarşılaşdırmalar // Xəbərlər: İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2009. - N 1. - S. 137-143.
 517. Quliyeva, Yaqut. Naxçıvanda Şərq üçlüklərinin yaranması və inkişafı // Xəbərlər: İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2009. - N 1. - S. 277-281. - Muğam sənətində üç muğam janrı haqqında.
 518. Anar Naxçıvanda sənaye potensialı artır: Yeni istifadəyə verilən sənaye müəssisələri muxtar respublikanın iqtisadi inkişafına müsbət təsir göstərəcək // Palitra. - 2009.- 5 avqust. - S. 4.
 519. Bayramov, Vaqif. Prezident İlham Əliyev: Naxçıvanın uğurlu inkişafı ölkəmizin gücünü göstərir //Xalq qəzeti. – 2009 .- 6 avqust. - S. 1.
 520. Mirzəbəyli, İttifaq. "Şərqin qapısı" bu gün bütün dünyaya açıqdır: Naxçıvanın hərtərəfli inkişafına nail olanlar Azərbaycan tarixinə xidmət etmiş insanlardır // Xalq qəzeti. - 2009.- 7 avqust. - S. 1.
 521. Cabbarlı, Akif. Naxçıvanı daha uğurlu perspektivlər gözləyir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri bu qədim diyarın daha da inkişafına, abadlaşmasına və gözəlləşməsinə mühüm stimul verdi // Azərbaycan. - 2009.- 7 avqust. - S. 1.
 522. Vəlibəyov, Ramil. Naxçıvan yaşayır, Naxçıvan inkişaf edir, Naxçıvanda böyük quruculuq işləri aparılır: Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən müasir infrastruktur yaradılır, sosial obyektlərin tikintisi geniş vüsət alıbdır // Yeni Azərbaycan. - 2009.- 8 avqust. - S. 6-7.
 523. Əliyev, Vəli. Naxçıvan Atabəylər dövründə // Xalq qəzeti. – 2009 .- 8 avqust. - S. 5. -Naxçıvan Atabəylər dövründə - 85.
 524. Əliyev, Vəli. Naxçıvan monqol yürüşləri və Teymurilər dövründə // Xalq qəzeti. – 2009 .- 9 avqust. - S. 5. - Naxçıvan Muxtar Respublikası – 85.
 525. Salmanlı, Rəhman. Naxçıvan iqtisadi inkişaf və tərəqqi yolundadır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin muxtar respublikaya səfəri zamanı bu reallıq bir daha təsdiqləndi // Azərbaycan. – 2009 .- 8 avqust. - S. 1.
 526. Əfsun Türkiyə ilə Naxçıvan arasında qaz kəməri çəkiləcək: Vahid Əhmədov: "Azərbaycan Türkiyədən kəmər çəkməklə gələcək problemləri həll etmiş olacaq" // Üç nöqtə. - 2009.- 11 avqust. - S. 3.
 527. Cavidan Naxçıvanda sıxılmış qaz anbarı inşa ediləcək : Rövnəq Abdullayev: "Türkiyə ilə Rusiya arasında neft-qaz sahəsində imzalanan əməkdaşlıq Azərbaycana müsbət təsir göstərəcək" // Palitra. - 2009.- 14 avqust. - S. 4.
 528. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda taxıl biçini müvəffəqiyyətlə başa çatıb: Muxtar respublikada taxıl satışı problemi yoxdur // Azərbaycan. - 2009.- 14 avqust. - S. 4.
 529. Quliyeva, Yaqut. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri Naxçıvan səhnəsində // Mədəni maarif. - 2009. - N 7. - S. 32-34. - Naxçıvan teatrının yaranma tarixi haqqında .
 530. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda taxıl biçini müvəffəqiyyətlə başa çatıb: Muxtar respublikada taxıl satışı problemi yoxdur // Azərbaycan. - 2009.- 14 avqust. - S. 4.
 531. Quliyeva, Yaqut. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri Naxçıvan səhnəsində // Mədəni maarif. – 2009. - N 7.- S. 32-34. - Naxçıvan teatrının yaranma tarixi haqqında.
 532. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2009-cu ilin ilk altı ayının sosial-iqtisadi xülasəsi //Respublika. – 2009 .- 27 avqust. - S. 3-4.
 533. Cabbarov, Ə. Kitabxana qiymətli xəzinə kimi cəmiyyətə xidmət edir: M. S. Ordubadi adına kitabxana bu işin öhdəsindən layiqincə gəlir // Respublika. – 2009 .- 1 sentyabr. - S. 8. - Naxçıvan şəhərindəki M. S. Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru, tanınmış alim, filologiya elmləri doktoru Yusif Səfərovla söhbət Rafiqqızı, Vüsalə. Naxçıvan sammitində sərhəd məsələsi müzakirə olunacaq: Nizami Cəfərov: "Heç şübhə etmirəm ki, Ermənistanın müəyyən qədər sıxışdırılması məsələsi də ortaya çıxacaq" // Şərq . – 2009 .- 5 sentyabr. - S. 4.
 534. Tağıbəyli, Vüsal. Naxçıvan təhlükə altındadır? : Cəbi Bəhramov: "Qars müqaviləsi dəyişdirilə bilməz" // Həftə içi. – 2009 .- 9 sentyabr. - S. 1-2.
 535. Rafiqqızı, Vüsalə. Naxçıvan zirvə sammitinə hazırlaşır: Türkdilli dövlət başçıları regiondakı inkişafın da şahidi olacaqlar // Şərq . – 2009 .- 10 sentyabr. - S. 5.
 536. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə // Xalq qəzeti. – 2009 .- 12 sentyabr. - S. 3. - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 2009-2010 -cu tədris ilində ali məktəblərə qəbulun yekunu, təhsilin vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələrlə əlaqədar müşavirə keçirilmişdir.
 537. Naxçıvan şəhərinin Qaraçuq kəndində modul tipli sutəmizləyici qurğular istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2009 .- 15 sentyabr. - S. 2.
 538. Məmmədov, M. Naxçıvanda qeyri-ənənəvi fəaliyyət sahələrinə maraq artır: belə sahələr həm maraqlı, həm də gəlirlidir // Azərbaycan. – 2009 .- 17 sentyabr. - S. 6.
 539. Naxçıvan şəhərindəki 4 nömrəli məktəbin binası yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir / AzərTAc // Xalq qəzeti. – 2009 .- 17 sentyabr. - S. 5.
 540. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 400 mininci sakini dünyaya gəlib // Azad Azərbaycan. – 2009 .- 18 sentyabr. - S. 5.
 541. Naxçıvan sürətlə inkişaf edir: Şahbuz rayonunda yeni sosial obyektlər istifadəyə verilib // Səs. – 2009 .- 24 sentyabr. - S. 4.
 542. İsmayılbəyli, S. Azərbaycanın türk dünyasında yeri və rolu artır: Ölkəmiz daha bir tədbirə ev sahibliyi edəcək // Olaylar. – 2009 .- 29 sentyabr. - S. 7. - Noyabrın 2-də Naxçıvanda türk dövlətlərinin zirvə sammiti keçiriləcək.
 543. Naxçıvan sürətlə inkişaf edir: Şahbuz rayonunda yeni sosial obyektlər istifadəyə verilib // Səs. - 2009. - 24 sentyabr. - S. 4.
 544. Əliyarlı, Kübra. Naxçıvan MR- də türkdilli dövlət başçılarının zirvə toplantısı keçiriləcək: Musa Quliyev: "Toplantıda ortaq türk əlifbasının yaradılması ilə bağlı qərarın qəbulu gözlənilir": Millət vəkili Musa Quliyevin "Səs" qəzetinə müsahibəsi // Səs. - 2009. - 30 sentyabr. - S. 9.
 545. Həmzəoğlu, Kamil. "Naxçıvan Sammiti Naxçıvan həqiqətlərini əyani surətdə meydana qoydu": Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, millət vəkili İsa Həbibbəyli: "Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının IX Naxçıvan sammiti bu ölkələr arasında yaxınlaşmanın, inteqrasiyanın bundan sonra daha da inkişaf etməsinə ciddi təkan verdi" // 525-ci qəzet. – 2009 .- 8 oktyabr. - S. 4. - Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, millət vəkili İsa Həbibbəylinin müsahibəsi.
 546. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması: tarix və müasirlik // Naxçıvan. - 2009. - № 19. - S. 21-34.
 547. Həbibbəyli, İsa. Nuhçıxan - Naxçıvan // Naxçıvan. - 2009. - N 19. - S. 35-44. - Naxçıvan sözünün mənşəyi və etimologiyası ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə meydana çıxan fikirlər haqqında.
 548. Cəfərli, Elman. Beynəlxalq təcrübədə Muxtariyyət // Naxçıvan. - 2009. - № 19. - S. 45-55. - Beynəlxalq təcrübədə Konstitusiya hüququnda "muxtariyyət" anlayışı haqqında.
 549. Cəfərov, Həmzə. Araz-Türk Respublikası və Naxçıvanın tarixində onun yeri // Naxçıvan. - 2009. - №19. - S. 56-64. - Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan bölgəsinin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması və 1918-ci ilin noyabrın 3-də qurulmuş və mərkəzi Naxçıvan olmaqla Araz-Türk Respublikası haqqında
 550. Zamanov, Elçin. XX Yüzilliyin əvvəllərində Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin və Fariz bəy Vəkilovun Naxçıvan və çevrəsi ilə bağlı diplomatik fəaliyyəti // Naxçıvan. - 2009. - № 19. - S. 65-72.
 551. Şıxəliyev, Emin Arif. Ermənilərin 4 T planı çərçivəsində Naxçıvan iddiaları // Naxçıvan. - 2009. - №19. - S. 73-81.
 552. Kazımbəyli, İbrahim. XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsinin sosial-iqtisadi vəziyyəti // Naxçıvan. - 2009. - N 19. - S. 82-90. - Naxçıvanın inkişaf tarixi və sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 553. Qədirzadə, Hacı Qadir. Naxçıvanda Nuh peyğəmbərlə bağlı yeni etnoqrafik araşdırmalar //Naxçıvan. - 2009. - N 19. - S. 91-97. - Yazıda diqqət tarixən Nuh peyğəmbər və Dünya Tufanı ilə bağlı olan Naxçıvana yönəlmişdir.
 554. Şahverdiyev, Zəhmət. Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin əldə olunması və möhkəmləndirilməsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının rolu // Naxçıvan. - 2009. - № 19. - S. 98-105.
 555. Muxtariyyət ərəfəsində Erməni işğalçılarına qarşı mübarizə və onun poetik tərənnümü //Naxçıvan. - 2009. - N 19. - S. 106-113. - 1918-20 ci illərdə Naxçıvana Erməni hücumları və onun Osmanlı Türkiyəsinin ordu birlikləri Kazım Qarabəkirin komandanlığı altında dəf edilməsi və bu tarixi hadisələrin türk ədibləri tərəfindən tərənnümü haqqında.
 556. Rzayev, Firudin. Naxçıvan etnogenezi tarixində AS türkləri // Naxçıvan. - 2009. - № 19. - S. 114-129. - Yazıda Azərbaycan eləcə də Naxçıvan etnogenezi tarixində eradan əvvəlki minilliklərdə iştirakı olmuş tayfa adlarının ərazimizdəki toponimlərdə tədqiqi problem məsələ kimi qoyulmuşdu.
 557. Qəhrəmanov, Əli. Azərbaycan teatr mühitində Naxçıvan teatrlarının yeri // Naxçıvan. - 2009. - № 19. - S. 130-142. - Naxçıvan teatrının yaranması inkişafı və ziyalı kadrların yetişməsi haqqında.
 558. Əliyev, Nizami. Naxçıvanda təsviri sənətin inkişaf mərhələləri: 1920-1950 // Naxçıvan. - 2009. - №19. - S. 143. - Azərbaycanın əsas mədəniyyət ocaqlarından biri olan Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sənətkarlar, təsviri və tətbiqi sənət növləri haqqında.
 559. Əhmədov, Nazim. Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatı 85 ildə // Naxçıvan. - 2009. - №19. - S. 154-169. Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafına dair statistik materialların təhlili.
 560. Rzayev, Bayram. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri // Naxçıvan. - 2009. - № 19. - S. 170-179. - Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri haqqında geniş məlumat.
 561. Məmmədov, Məmməd. Müstəqillik dövründə Naxçıvan // Naxçıvan. - 2009. -№ 19. - S. 189-197.
 562. Naxçıvan şəhərinin içməli su təminatının yaxşılaşdırılması üçün 4 yeni subartezian və kaptaj xətti istifadəyə verilmişdir / AzərTAc // Xalq qəzeti. – 2009 .- 10 oktyabr. - S. 3.
 563. Cahandarov, B. Naxçıvan 2018-ci ildə İslam Mədəniyyətinin paytaxtı olacaq: Dağlıq Qarabağdakı abidələrimizin dağıdılmasının araşdırılması ilə bağlı İSESKO-da xüsusi komitə yaradılacaq // Paritet. – 2009 .- 15-16 oktyabr. - S. 3.
 564. Qasımov, Ələkbər. Gürcü dramaturgiyası Naxçıvan teatrında // Qobustan. - 2009. - № 3. - S. 61-65.
 565. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın qaz təsərrüfatı qış mövsümündə çətinliklərlə üzləşməyəcək // Azərbaycan. – 2009 .- 29 oktyabr. - S. 6. - 2005-ci ilin sonlarından Naxçıvana İrandan təbii qazın verilməsinə başlanması bölgədə elektrik enerjisinə olan tələbatı xeyli azaltdı.
 566. Nemət, Məşədixanım. "Naxçıvan abidələri ensiklopediyası" haqqında mülahizələrim // Elm və həyat. - 2009. - № 1. - S. 21-25. - Müəllifin sözü gedən nəşr haqqında tənqidi qeydləri.
 567. Qasımov, Ə. Naxçıvan Teatrı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə // Mədəni maarif. - 2009. - № 8/9. - S. 73-76. - 1918 - 1920-ci illərdə Naxçıvan Teatrının fəaliyyəti haqqında.
 568. Naxçıvanda 50 nəfərə "Tavriya" markalı minik avtomobili verilmişdir / AzərTAc // Xalq qəzeti. – 2009 .- 6 noyabr. - S. 5. - Minik avtomobili Naxçıvan şəhərində Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda və hərbi xidmət zamanı sağlamlığını qismən itirmiş 38 nəfərə, 1941-1945 - ci illər müharibəsi iştirakçılarından 10 nəfərə, Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak etmiş 2 nəfərə verilmişdir.
 569. Cəfərli, Rəşad. VII. Naxçıvan iqtisadi rayonu // Azərbaycan. – 2009 .- 8 noyabr. - S. 9. - Naxçıvan iqtisadi rayonu Naxçıvan şəhərini, Şərur, Babək, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Kəngərli rayonlarını əhatə edir.
 570. Naxçıvan Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin, Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir / AzərTAc // Xalq qəzeti. – 2009 .- 12 noyabr. - S. 5.
 571. Elmanoğlu, S. Azərbaycanı həqiqi müstəqilliyə qovuşduran rəhbər: 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Ali Məclisində Azərbaycanın üçrəngli bayrağı qaldırıldı // Azərbaycan. - 2009 .- 17 noyabr. - S. 2.
 572. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir // Dövlət və Din ictimai fikir toplusu. - 2009. - N 9/10. - S. 99-114. - Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illiyi.
 573. Zamanlı, Ziya. Naxçıvan Kəhrizlərinin bərpası davam edir // İki sahil. – 2009 .- 27 noyabr. - S. 7.
 574. Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir / AzərTAc // Xalq qəzeti. - 2009.- 10 dekabr. - S. 3.
 575. Moskvada Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illiyi münasibətilə konfrans keçiriləcəkdir //Azərbaycan. - 2009.- 15 dekabr. - N 278. - S. 3.
 576. Seyidov, Tofiq. Qarabağlar kəndində yeni məktəb binası istifadəyə verilib // Azad Azərbaycan. - 2009.- 15 dekabr. - S. 3.
 577. Naxçıvan MR-in 85 illik yubileyi ilə bağlı qızıl və gümüş sikkələr hazırlanmışdır // Xalq qəzeti. - 2009.-16 dekabr. - S. 3. - Xatirə sikkələri Avstriya Mərkəzi Bankının "Austian Mint" sikkəxanası ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən zərb olunmuşdur.
 578. Sadıqoğlu, Afət. Naxçıvan Nuhun yurdudur // Respublika. - 2009.- 17 dekabr. - S. 6. - Naxçıvan tarixinin tədqiqatçısı Arif Qədimin "Bir ömrün xatirələri" kitabı Təbrizdə "Ərk" nəşriyyatında çapdan çıxmışdır.
 579. Mamed Moskvada Naxçıvan MR-in 85 illik yubileyi qeyd edilib: Leyla Əliyeva: "Bu gün Naxçıvan yeni iqtisadiyyatı, infrastrukturu, körpüləri, yolları, məktəbləri və xəstəxanaları olan müasir məmləkətdir" //Azad Azərbaycan. - 2009.-18 dekabr. - S. 1, 2.
 580. Hacızadə, Asya. Naxçıvanın yubileyi Moskvada qeyd edilmişdir // Xalq qəzeti. - 2009.- 18 dekabr. - S. 2. - Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda (Universitetində) (MDBM) (U)n Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik yubileyinə həsr edilmiş konfrans keçirilmişdir.
 581. Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, Milli Məclisin deputatı, akademik İsa Həbibbəyli: Naxçıvan Dövlət Universiteti yeni inkişafa nail olmağa üstünlük verir // Rabitə dünyası. - 2009.-18 dekabr. - S. 7. - Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, Milli Məclisin deputatı, akademik İsa Həbibbəylinin müsahibəsi.
 582. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda əhalinin məşğulluq problemi uğurla həll olunur: Muxtar respublikada keçirilən təhsil və səhiyyə yarmarkaları istifadə edilməli təcrübədir // Azərbaycan. - 2009.-19 dekabr. - S. 4.
 583. Naxçıvan Şəhər Tədris Peşə Litseyi istifadəyə verilmişdir / AzərTAc // Xalq qəzeti. - 2009.-23 dekabr. - S. 4.
 584. Üçüncü çağırış Naxçıvan MR Ali Məclisinin səkkizinci sessiyası keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2009.- 29 dekabr. - N 290. - S. 3.
 585. Aydınoğlu, Tahir. Naxçıvan: əsrlərin və nəsillərin estafeti // Xalq qəzeti. - 2009.- 29 dekabr. - S. 5-6. - Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 586. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan inkişaf edir, çiçəklənir: Üçüncü çağırış Naxçıvan MR Ali Məclisinin səkkizinci sessiyasından qeydlər // Azərbaycan. - 2009.- 30 dekabr. - S. 2.
 587. Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının IX Zirvə Toplantısının Naxçıvan Bəyannaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (26 noyabr 2009-cu il) // Azərbaycan. - 2009.-31 dekabr. - S. 3.
 588. "Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması haqqında" Naxçıvan Sazişinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (26 noyabr 2009-cu il) // Azərbaycan. - 2009.- 31 dekabr. - S. 3.
 589. ***

 590. Нурани "Армянский протекторат над Нахчываном": предлагает установить московский ученый Александр Сваранц // Эхо. - 2009.- 8 января. - С. 4.
 591. Сеидов, Вугар. Семь ошибок Мелик - Шахназаряна // Бакинский рабочий. - 2009.- 29 апреля. - С. 4. - Анализ статьи армянского политолога Мелика - Шахназаряна "Сербское Косово - это армянский Нахиджеван".
 592. Рашидоглу, А. Андрес Херкель подготовит доклад по ситуации в Нахчыване: там действительно творится нечто абсурдное // Зеркало. - 2009.- 1 мая. - С. 1. - О ситуации с правами человека, состоянии прессы и демократии, а также гражданского общества в Нахчыване.
 593. Нахчыван с каждым днем развивается, хорошеет и благоустраивается: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Нахчыванскую Автономную Республику: Встреча в аэропорту (3 августа 2009 г.) // Бакинский рабочий. - 2009.- 4 августа. - С. 1.
 594. Нахчыван с каждым днем развивается, хорошеет и благоустраивается: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Нахчыванскую Республику: Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Шахбузской районной центральной больницы (5 августа 2009 г.) // Бакинский рабочий. - 2009.- 5 августа. - С. 3.
 595. Мусеибли, Наджаф. Гямигая - история, высеченная на скалах // Dirçəliş XXI əsr. - 2009. - №135/136.-S.-246-251.- Историко-археологические памятники Нахчывана наскальные рисунки-петроглифы Гямигая.
 596. Манафлы, Р. В Нахчыване начал работу двухдневный IX саммит глав тюркоязычных государств // Эхо (нед). - 2009.- 3 октября. - С. 3.
 597. Мустафаев, Рафик. Нахчыван - столица исламской культуры 2018 года: такое решение принято участниками VI конференции министров культуры ОИК // Каспий. - 2009.- 15 октября. - С. 2.
 598. Сафаров, Б. Армяне вновь обвиняют Азербайджан: на этот раз в уничтожении церквей в порядке 50- 60 селениях Нахчыванской Автономной Республики // Эхо. - 2009.-23 октября. - С. 1-2.
 599. Миркадыров, Р. В Нахчыване избит корреспондент радио "Свобода": однако, правоохранительные органы отказываются принимать жалобу пострадавшего // Зеркало. - 2009.-16 декабря. - С. 1. - О нарушении прав корреспондента азербайджанской службы радио "Свобода" Ильгара Насибова.
 600. Гаджизаде, Ася. Юбилей Нахчывана отмечен в Москве // Бакинский рабочий. - 2009.-18 декабря. - С. 2. - О конференции, посвященной 85-летнему юбилею Нахчыванской Автономной Республики.
 601. Гюльтекин Гаджибейли: "Следующей мишенью армянских шовинистов станет Нахчыван" //Азербайджанские Известия. - 2009.-24 декабря. - С. 1-2. - Интервью зампредседателя комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Гюльтекин Гаджибейли агентству 1news.az.
 602. ***

 603. Pashayev, Atakhan. How Did Nakhchivan Become Autonomous? // Visions of Azerbaijan. - 2009. - № 4.2. - p. 20 - 25.
 604. 2010-cu il

 605. Naxçıvanda 2009 - 2010- cu tədris ili üçün ali məktəblərə qəbulun nəticələri müzakirə olunmuşdur AzərTAc // Xalq qəzeti. - 2010.- 8 yanvar. - S. 2.
 606. Naxçıvanda Çin avtomobili yığılacaq: Naxçıvan Avtomobil Zavodu istehsal etdiyi ilk "Naz Lifan" avtomobilinin təqdimatını keçirib // Azad Azərbaycan. - 2010.-13 yanvar. - S. 3.
 607. Ceyhun Nardarandan Bənənyara: Əkrəm Əylisli danışmaq istəməsə də, danışdı // Ədalət. - 2010.-13 yanvar. - S. 3. - Culfa rayonundakı Bənənyar kəndində baş verən hadisələr haqqında.
 608. Cabbarov, Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası inkişafın yeni mərhələsində // Respublika. - 2010.-14 yanvar. - S. 3. - Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında
 609. Aydınoğlu, Tahir. Qoca Şərqin qapısı: Naxçıvan: son 15 ildə inkişafın qürur doğuran səhifələri //Xalq qəzeti. - 2010.-14 yanvar. - S. 3.
 610. Sultan, Mehriban. Yeniləşən Naxçıvanın elmi təqdimatı // Paritet. - 2010.-14-15 yanvar. - S. 9. - Naxçıvan Dövlət Universitetində "Yeniləşən Naxçıvan: inkişafdan intibaha" mövzusunda elmi konfrans keçirilmişdir.
 611. Həbibbəyli, İsa. Yeni Naxçıvan: inkişafdan intibaha // Azərbaycan. - 2010.-14 yanvar. - S. 2. - Azərbaycanın qədim və həmişəcavan diyarı Naxçıvan haqqında.
 612. Cabbarov, Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası inkişafın yeni mərhələsində // Respublika. - 2010.- 14 yanvar. - S. 3. - Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 613. Ali Məclisin sədrinə "Mətbuatın dostu" fəxri adının diplomu verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2010.-15 yanvar. -S. 2. - Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova Naxçıvan Mətbuat Şurasının "Mətbuatın dostu" fəxri adının diplomu təqdim olunmuşdur.
 614. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan inkişafın sürətli mərhələsinə qədəm qoyur // Azərbaycan. - 2010.- 16 yanvar. - S. 6. - İlin uğurlu yekunları haqqında.
 615. Məmmədov, Məmməd. 20 Yanvar faciəsinə ilk dəfə Naxçıvan Ali Məclisində siyasi və hüquqi qiymət verilib // Azərbaycan. - 2010.-19 yanvar. - S. 6. - 20 Yanvar faciəsindən 20 il keçir.
 616. Quliyev, Musa. Şərur Vəkilovları - Naxçıvan Kəngərliləridir // 525-ci qəzet. - 2010.- 22 yanvar. - S. 7.
 617. Naxçıvan aqrar-sənaye regionuna çevrilir / AzərTAc // Xalq qəzeti. - 2010.- 24 yanvar. - S. 5. - İkinci Dövlət Proqramında Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı ilə bağlı mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
 618. İsaoğlu, Anar. Elmira Süleymanova Bənəniyardan danışdı: Azərbaycan ombudsmanının Naxçıvan ombudsmanından narazılığı // Ədalət. - 2010.- 26 yanvar. - S. 3.
 619. Cəfərli, Elbrus. Naxçıvan regionda potensial ixracatçıya çevrilir: Yerli istehsalın artması Muxtar Respublikanın iqtisadi təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə səbəb olub // Yeni Azərbaycan. - 2010.- 27 yanvar. - S. 2.
 620. Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvan MR-də kənd təsərrüfatının inkişafı diqqət mərkəzindədir: Əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı üçün MR- də kənd təsərrüfatı məhsullarının artırılması sahəsində yeni ildə yeni istiqamətlər müəyyənləşib // Azad Azərbaycan. - 2010.- 29 yanvar. - S. 3. -
 621. Bəylərli, Türkanə. AMEA Naxçıvan Bölməsinin uğurları son illər daha da artıb // İki sahil. - 2010.-30 yanvar. - S. 13.
 622. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan MR yaxın zamanlarda elektrik enerji ixracatçısına çevriləcək //Azərbaycan. - 2010.- 31 yanvar. - S. 6. 2009-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı // Xalq qəzeti. - 2010.- 4 fevral. - S. 4-5. - Material Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı əsasında hazırlanmışdır.
 623. Əzimova, Sara. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun uğurları artmaqdadır: Fəxrəddin Səfərli: Əməkdaşlarımız tarix və mədəniyyət abidələrinin pasportlaşdırılması ilə əlaqədar material toplayarkən bölgədə heç bir erməni mənşəli toponimə rast gəlməyiblər // Yeni Azərbaycan. - 2010.- 5 fevral. - S. 6.
 624. Naxçıvan Muxtar Respublikası 87 yaşına qədəm qoydu / AzərTAc // Xalq qəzeti. - 2010.- 10 fevral. - S. 3. - Naxçıvanın tarixi taleyini - yəni onun tarixən həmişə bağlı olduğu Azərbaycanın tərkibində muxtar respublika kimi qalma imkanlarını 1921-ci ildə imzalanmış Moskva və Qars müqavilələri reallaşdırmışdır.
 625. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ombudsmanının rəsmi internet səhifəsinin təqdimat mərasimi keçirilib // Yeni Azərbaycan. - 2010.- 10 fevral. -S. 4.
 626. Zeynalov, Adil. Ulu öndər Heydər Əliyev tarixi şəxsiyyətdir: Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixinin böyük bir hissəsi ulu öndərin adı ilə bağlıdır // Səs. - 2010.- 10 fevral. - S. 6.
 627. Bayramlı, Elçin. Naxçıvan yeni inkişaf mərhələsini yaşayır: Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasından 86 il ötür // Səs. - 2010.- 10 fevral. - S. 8-9.
 628. Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin texniki binası istifadəyə verilmişdir / AzərTAc // Xalq qəzeti. - 2010.- 12 fevral. - S. 4.
 629. Əhmədov, Namiq. Beş min yaşlı Naxçıvan: Naxçıvan səfərindən təəssüratlar // Xalq qəzeti. - 2010.- 21 fevral. - S. 3.
 630. Həmzəoğlu, Kamil. Naxçıvan Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edildi // 525-ci qəzet. - 2010.- 24 fevral. - S. 1.
 631. Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Daimi Nümayəndəliyinin məlumatı // Xalq qəzeti. - 2010.-5 mart. - S. 2.
 632. Tahirli, Rahil. Özəl bölmənin inkişafına dövlət dəstəyi iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən biridir: Naxçıvan MR Dövlət Gömrük Komitəsində xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları ilə görüş keçirilib //Gömrük xəbərləri. - 2010.-6 mart. - S. 3. - [AZ-Q]
 633. Sadıqlı, F. "Naxçıvan" strukturunun işlənilməsinə dair Anlaşma Memorandumu: Layihədə ARDNŞ- lə ortaq olaraq RWE dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınır // Azərbaycan. - 2010.-12 mart. - S. 4.
 634. Əzimli, Əbülfəz. Naxçıvan və İrəvanın işğal dönəminin tarixinə dair monoqrafik tədqiqat //Azərbaycan müəllimi. - 2010.- 12 mart. - S. 5. - NDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri Zəhmət Şahverdiyevin "Naxçıvan bölgəsi XIX - XX əsrin əvvəllərində" monoqrafiyası haqqında.
 635. Əzimova, Sara. Naxçıvan yüksək inkişaf və tərəqqi dövrünü yaşayır: Dövlət Proqramından irəli gələn tapşırıqların uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində Muxtar Respublikanın sosial-iqtisadi inkişafında yüksək nailiyyətlər əldə edilib // Yeni Azərbaycan. - 2010.- 12 mart. - S. 6.
 636. Nemət, Sədaqət. Naxçıvanda Novruz adət-ənənələri // Palitra. - 2010.- 12 mart. - S. 7.
 637. Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən sahibkarlarla görüş keçirilmiş, onlara güzəştli kreditlər verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2010.-19 mart. - S. 3.
 638. Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin binası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2010.-20 mart. -. S. 3.
 639. Məmmədov, Məmməd. Azərbaycanın transmilli özəl şirkəti - "Gəmiqaya Holdinq": Holdinq Naxçıvan MR-ın sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır // Azərbaycan. - 2010.-1 aprel. - S. 10.
 640. Məmmədov, Məmməd. Culfa Naxçıvanın Şərqə açılan qapısı // Azərbaycan. - 2010.- 8 aprel. - S. 7.
 641. Naxçıvanda ermənilərin qanlı vəhşilikləri // Xalq qəzeti. - 2010.- 9 aprel. - S. 2. - Tanınmış tarixçi, pedaqoq Lətif Hüseynzadənin xatirələri.
 642. Vəliyev, İsmayıl. Şərur və Kür sözlərinin kökləri: Naxçıvandakı bəzi yer adları ən qədim dövrlərdə, Şumer mifləri ilə bağlıdır // Azərbaycan. - 2010.- 8 aprel. - S. 11.
 643. Ramin Deko Naxçıvanın Bənənyarı Qaradağın Qobustanında: Üstəlik "Naxçıvan xanı Vasif Talıbov" da bura icra başçısı təyin olunub // Azadlıq. - 2010.-10 aprel. - S. 7.
 644. Səfərov, Mübariz. Vətənə və xalqa xidmət amalı ilə... // Xalq qəzeti. - 2010.-18 aprel. - S. 5. - Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 645. İbrahimov, Səbuhi. Naxçıvan tarixinə və mədəniyyətinə dair əlyazma mətnləri // Dövlət və Din ictimai fikir toplusu. - 2010. - S. 44-47.
 646. Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı Azərbaycanın inkişafına böyük töhfədir: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2009-cu il avqustun 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdəki nitqindən // Milli Məclis. - 2010. - N 1/2. - S. 22-29.
 647. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan MR- də cari ilin birinci rübünün yekunları uğurludur: Bu gün muxtar respublika 240 addan çox məhsulla özü-özünü təmin edir // Azərbaycan. - 2010.-30 aprel. - S. 13.
 648. Qars-İрdır-Naxçıvan dəmiryolu xətti çəkiləcək // Mərkəz. - 2010.-5 may. - N 78.- S.7.
 649. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan düşmən iddiaları qarşısında daha da möhkəmlənəcək // 525-ci qəzet. - 2010.-6 may. - № 80.- S.2.
 650. 2010-cu ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı // Xalq qəzeti. - 2010.-13 may. - № 102.- S.4.
 651. Sank-Peterburqda ulu цndər Heydər Əliyevin ad gününə və Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illiyinə həsr edilmiş konfrans keçirilmişdir / AzərTAc // Xalq qəzeti. - 2010.-15 may. - N 104.- S.4.
 652. Əsədova, Nəzakət. İki cəbhənin veteran şəhəri: II Dünya müharibəsində Naxçıvan tarixinin salnaməsindən səhifələr -1941-1945 // Paritet. - 2010.-18-19 may. - N 49.- S.14.
 653. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yolları yenidən qurulur // Azərbaycan. - 2010.-19 may. - №107.- S.5.
 654. Naxçıvan şəhərini, Babək qəsəbəsi və Nehrəm kəndini əhatə edən yeni nəsil telekommunikasiya şəbəkəsi istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2010.-20 may. - № 108.- S.2.
 655. Bəylərli, Türkanə. "Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan" / Mədəniyyət. - 2010.-9 iyun. - №38.- S.7
 656. Əsədova, Nəzakət. Naxçıvan Böyük Vətən müharibəsi illərində // Xalq qəzeti. - 2010.-20 iyun. - №131.- S.5.
 657. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi hakimlərinin təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı (22 iyun 2010-cu il) // Azərbaycan. - 2010.-23 iyun. - № 133.- S.2.
 658. Naxçıvan Dövlət Universitetində "Elektron Naxçıvan - 5: nəticələr və vəzifələr" mövzusunda beynəlxalq simpozium keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2010.-26 iyun. - №136.- S.7.
 659. Cabbarov, Əli. Qloballaşmaya doğru yeni bir addım // Respublika. - 2010.-30 iyun. - № 136.- S.5.
 660. Bayramov, Loğman. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən alma meyvələrinin saxlanılma müddətləri // Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2010. - № 2.- S.146-150.
 661. Hacıyev, İsmayıl. Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində Naxçıvan // Dirçəliş XXI əsr. - 2010. - № 141/142.- S.154-163
 662. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanda elmin inkişafı: tarixi ənənələr və müasirlik // Dövlət və Din ictimai fikir toplusu. - 2010. - № 2.- S.18-25.
 663. Hacıyev, İsmayıl. "Əcaib-əd-Dünya" ("Dünyanın qəribəlikləri") əsəri və Naxçıvan // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası / AMEA Naxçıvan bölməsi. - 2010. - № 1.- S.10-16.
 664. Kəngərli S. Naxçıvanda Heydər Əliyev muzeyi // Mədəni maarif. - 2010. - №5.- S.7-9.
 665. Məmmədov, Məmməd. Müstəqillik dövrümüzdə Naxçıvan // Dirçəliş XXI əsr. - 2010. - № 141/142.- S.164-176.
 666. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan gözəllik və özəllikləri ilə // Mədəni maarif. - 2010. - № 4.- S.14-16.
 667. Məmmədov, İsmayıl. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində camışların sarkosporidiozu //Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2010. - № 2.- S.163-166.
 668. Naxçıvan şəhərindəki Pirqəmiş məscidi təmir və yenidənqurma işlərindən sonra istifadəyə verilmişdir AzərTAc // Xalq qəzeti. - 2010. - № 119.
 669. Bayramov, Loğman. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən alma meyvələrinin saxlanılma müddətləri // Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2010. - № 2.- S.146-150
 670. Nəbiyeva, Fatmaxanım. Arazboyu düzənliklərin florası // Xəbərlər : təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2010. - N 2.- S.56-61
 671. Qasımov, Ədalət. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası -XX əsrin 70-80-ci illəri // Dirçəliş XXI əsr. - 2010. - N 141/142.- S.146-153
 672. Quliyev, Musa. General Aleksey Petroviç Yermolovun missiyasının Naxçıvan xanı I Kalbalı xanla görüşü haqqında // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası / AMEA Naxçıvan bölməsi. - 2010. - № 1. - С. 61-65
 673. Rəhimov, Yaşar. XIX əsr rus mənbələrində Naxçıvanın təbii-coğrafi şəraiti, tarixi-memarlıq abidələri və etnoqrafiyası // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası / AMEA Naxçıvan bölməsi. - 2010. - N 1.- S.54-60.
 674. Sadıqlı, Tural. Hinduşah Naxçivaninin yaradıcılığında fars və ərəbdilli əsərlər // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası / AMEA Naxçıvan bölməsi. - 2010. - № 1.- S.236 - 239.
 675. Salayeva, Zülfiyyə. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında qarğa soğanı cinsinin sistematik təhlili // Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2010. - N 2.- S. 62-65.
 676. Seyidova, Həmidə. Şahbuz rayonunun biçənək meşəsində yayılan papaqlı göbələklər // Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2010. - № 2.- S. 125-128.
 677. Talıbov, Tariyel. Naxçıvan - ilk insan məskəni, müqəddəs diyar // Xəbərlər : təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2010. - № 2.- S. 40-44.
 678. İbrahimov, Səbuhi. Məhəmməd ibn Hinduşah Naxçıvani və Naxçıvan // Dövlət və Din ictimai fikir toplusu. - 2010. - № 2.- S.133-136
 679. İbrahimov, Səbuhi. Naxçıvan tarixinə və mədəniyyətinə dair əlyazma mətnləri // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası / AMEA Naxçıvan bölməsi. - 2010. - № 1.- S. 160-164.
 680. İsmayılov, Abbas. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gilançay hövzəsinin çəmən bitkiliyi //Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2010. - № 2.- S. 117-124.
 681. Əliyev, İlhami. XVI əsrin birinci yarısında Naxçıvanda siyasi vəziyyət // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası / AMEA Naxçıvan bölməsi. - 2010. - № 1.- S.66-71.
 682. Ələkbərov, Ramiz. Naxçıvan Muxtar Respublikası brioflorasının yeni taksonları //Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2010. - N 2.- S.102-105.
 683. Abdullayev., Kamal. Əhmədov, B. Naxçıvan teatrının şərəfli salnaməsi // Yeni Azərbaycan. - 2010.-9 iyul. - № 121.- S.7.
 684. 2010-cu ilin ilk yarım ilində Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı // Xalq qəzeti. - 2010.-3 avqust. - № 166.- S.3.
 685. Səfərli, Fəxrəddin. Naxçıvanda Əshabi-kəhf ziyarətgahı // Dövlət və Din ictimai fikir toplusu. - 2010. - S. 227-234. - "Mağara yoldaşları" adı ilə tanınan ziyarətgah Əshabi-Kəhf haqqında
 686. Aydınoğlu, Tahir. Xələclər və qədim Naxçıvan tarixi // Xalq qəzeti. - 2010.-13 avqust. - S. 5.
 687. Həsənli, Orxan. Ramiz Mehdiyev "Naxçıvan xanı"na tələ qurub: Vasif Talıbovu Bakıya gətirərək onu siyasi cəhətdən zərərsizləşdirmək planı işə salınıb // Gündəm xəbər. - 2010.-16-19 avqust. - S. 5.
 688. Lalayev, Əliqismət. Gəncliyimin və arzularımın diyarı // Azərbaycan. - 2010.-28 avqust. - S. 5. - Naxçıvan haqqında publisistik qeydlər.
 689. Heydər Əliyev və Naxçıvanın xilası // Xalq qəzeti. - 2010.-31 avqust. - S. 4. – AMEA-nın Naxçıvan bölməsində "Heydər Əliyev və Naxçıvanın xilası" mövzusunda tədbir keçirilmişdir.
 690. Qacar, Aydın. Hara gedir bu qatar: ömrün qatarı...: Yuxularımın qatarı (Ovqat) // 525-ci qəzet. - 2010.-27 fevral. - S. 20-21. - Naxçıvan haqqında publisist yazı.
 691. Qacar, Aydın. Vətən dediklərim... // 525-ci qəzet. - 2010.-6 mart. - S. 20-21. - Naxçıvan haqqında publisist yazı.
 692. Zərbəliyev, Ceyhun. Əshabi-Kəhf: müqəddəs məkan // Mədəniyyət. - 2010.-1 sentyabr. - S. 14. - Naxçıvan Muxtar Respublikasının ziyarətgahlarından bir "Əshabi-Kəhf" haqqında.
 693. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan mətbuatı: 90 illik tarixin şanlı salnaməsi: Birinci yazı // 525-ci qəzet. - 2010.-1 sentyabr. - S. 2.
 694. İsmayılqızı, Xuraman. Azərbaycanı tərəqqi və inkişafa aparan tarix: 3 sentyabr 1991-ci ildə Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçilən Heydər Əliyev qısa müddətdə müstəqilliyimizin möhkəmlənməsini təmin etdi, bütünlükdə Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyətli islahatların təməlini qoydu // İki sahil. - 2010.-3 sentyabr. - S. 6.
 695. Təhmirazqızı, Səadət. Dahi şəxsiyyətin istedad axtarışı: Üzeyir Hacıbəylinin Gəncə və Naxçıvan səfərləri // Mədəniyyət. - 2010.-3 sentyabr. - S. 7.
 696. Hacı, Tofiq. Naxçıvan MR- də seçki komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirilib //Azad Azərbaycan. - 2010.-21 sentyabr. - N 133. - S. 4.
 697. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın memarlıq inciləri // Mədəni maarif. - 2010. - N 8. - S. 15-18. - Tarixi abidələr haqqında.
 698. Sənaye Naxçıvan iqtisadiyyatının lokomotividir // Xalq qəzeti. - 2010.-23 sentyabr. - S. 3. - Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı əsasında hazırlanmışdır.
 699. Vasif Talıbovun namizədliyi ləğv ediləcək: Naxçıvan "xan"ının müstəqil şəkildə namizədliyini irəli sürməsi YAP-ı hiddətləndirib // Azadlıq. - 2010.-26-27 sentyabr. - N 216. - S. 12.
 700. Məmmədov, Məmməd. Yengicə Şərurun abad və gözəl kəndidir // Azərbaycan . - 2010.-3 oktyabr. - S.- 3. - Şərur rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 701. Bayramov, Vaqif. Prezident İlham Əliyev: Mən əminəm ki, gələcəkdə Naxçıvan daha da gözəlləşəcək, inkişaf edəcəkdir // Xalq qəzeti. - 2010.- 8 oktyabr. - S. 3. - Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Ordubadda Biləv Su Elektrik Stansiyasının açılış mərasimində söyləmişdir.
 702. Mirzə-zadə, Zaur. Türk dünyasının qızıl körpüsü: Naxçıvan: Prezident İlham Əliyevin səfəri muxtar respublikanın tarixində mühüm iz buraxacaq // Mərkəz. - 2010.-8 oktyabr. - S. 4.
 703. Məmmədov, M. "Əshabi- kəhf" mineral suyu öz sirrini açıb // Azərbaycan . - 2010.- 8 oktyabr. - S. 7. - Naxçıvan Muxtar Respublikasını "təbii bulaqlar muzeyi" adlandırırlar.
 704. Nəbiyev, Azad. Naxçıvan folklor mühiti // Azərbaycan . - 2010.-10 oktyabr. - S. 7. - Naxçıvan Muxtar Respublikasında folklor mühiti haqqında.
 705. Əbdülrəhmanlı, Nəriman. Naxçıvan-gördüyümüz diyar // 525-ci qəzet. - 2010.-15 oktyabr. -S. 4.
 706. Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində yeni mənzillərin orderləri təqdim olunmuşdur //Xalq qəzeti. - 2010.-16 oktyabr. - S. 3.
 707. Hacıalıyev, E. Naxçıvan iqtisadi yüksəliş dövrünü yaşayır: Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri mühüm sosial obyektlərin açılışı ilə əlamətdar oldu // Azərbaycan . - 2010.-17 oktyabr. - S. 3.
 708. Sadayoğlu, Pərviz. Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın inkişafında mühüm rola malikdir: YAP-ın 4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsindən deputatlığa namizədi Eldar İbrahimov seçicilərlə görüşüb //Yeni Azərbaycan. - 2010.-24 oktyabr. - S. 4. - 7 noyabr parlament seçkiləri günüdür.
 709. Sadayoğlu, Pərviz. Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın inkişafında mühüm rola malikdir: YAP-ın 4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsindən deputatlığa namizədi Eldar İbrahimov seçicilərlə görüşüb //İki sahil. - 2010.-24 oktyabr. - S. 3. - 7 noyabr parlament seçkiləri günüdür.
 710. İnanıram ki, bu seçkilərdə ATƏT-in müşahidə missiyasının hesabatı şəffaf seçki reallığını əks etdirəcək: Yeni Azərbaycan Partiyasının 4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsindən deputatlığa namizədi, YAP Siyasi Şurasının üzvü Eldar İbrahimovun www.yap.org.az saytına müsahibəsi // İki sahil. - 2010.-27 oktyabr. - S. 5. - 7 noyabr parlament seçkiləri günüdür.
 711. "Qarabağ problemi həll olunmadan Ermənistanla sərhədi açmayacağıq": Türkiyənin dövlət naziri: "Naxçıvan bizim göz bəbəyimizdir, bizim üçün çox önəmlidir. Bu səbəbə Naxçıvana dəstək olacağıq" // Həftə içi. - 2010.-27 oktyabr. - S. 1. - Türkiyənin xarici ticarət üzrə dövlət naziri Zəfər Çağlayan Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovla görüşdən sonra açıqlama vermişdir .
 712. Yarəlioğlu, M. Naxçıvan daha da gözəlləşəcək və inkişaf edəcək // Azərbaycan . - 2010.-29 oktyabr. - S. 10. - Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında
 713. Quliyev, Musa. Abbasabad qalası ətrafında gedən döyüşlər: qala necə təhvil verildi // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2010. - Cild 6, № 3. - S. 59-64.
 714. Hacıyev, İsmayıl. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2010. - Cild 6, № 3. - S. 13-26.
 715. Əzimova, Sara. Naxçıvan Muxtar Respublikasında seçicilər öz iradəsini sərbəst ifadə etdilər // Yeni Azərbaycan. - 2010.-8 noyabr. - S. 9. - 7 noyabr parlament seçkilər günüdür.
 716. 2010-cu ilin ilk doqquz ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı // Xalq qəzeti. - 2010.-7 noyabr. - S. 4-5. - Məqalə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı əsasında hazırlanmışdır.
 717. Qasımov, Ədalət. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafı – 1993 -2003-cü illər // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2010. - Cild 6, № 3. - S. 5-12.
 718. Rəhimov, Yaşar. XIX əsr rus mənbələri A.P. Yermolovun Naxçıvana səfəri haqqında // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2010. - Cild 6, № 3. - S. 53-58.
 719. İbrahimov, Malikəjdər. [et al.] Müstəqilliyin bərpasından sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhiyyənin inkişafı haqqında // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2010. - Cild 6, № 3. - S. 80-83.
 720. Hüseynov, Allahverdi. [et al.] Naxçıvan Muxtar Respublikası kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazası müharibə illərində, 1941-1945-ci illər // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2010. - Cild 6, № 3. - S. 84-90.
 721. Qədirzadə, Qadir. İslamaqədərki dövrdə Naxçıvan və çevrəsində etnik-mədəni münasibətlər //Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2010. - Cild 6, № 3. - S. 112-120.
 722. Rzayev, Firudin. Naxçıvan əhalisinin etnogenezisində kuti türk boyları // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2010. - Cild 6, № 3. - S. 139-145.
 723. Seyidzadə, Tofiq. Naxçıvan MR-də şəkər çuğunduru istehsalı ilbəil artır // Azad Azərbaycan. - 2010.-14 noyabr. - № 163. - S. 3.
 724. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərindəki Daimi Nümayəndəliyinin məlumatı // Xalq qəzeti. - 2010.-21 noyabr. - № 255. - S. 2. - Naxçıvanda seçkinin vəziyyəti haqqında.
 725. Quliyev, Əbülfəz. Məhəmməd ağa Şahtaxtlı publisistikasında Naxçıvan // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2010. - Cild 6, № 3. - S. 178-182. - Azərbaycanın ictimai xadimi, publisisti M. Şahtaxtlı haqqında.
 726. Hüseynzadə, Əkrəm. Naxçıvan diyarında bəzi tarixi adların və yerlərin semantik şərhi // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2010. - Cild 6, № 3. - S. 248-253.
 727. Quliyeva, Yaqut. Naxçıvan teatrında musiqili əsərlərin səhnələşdirilməsi // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2010. - № 3. - S. 254-258.
 728. Seyidzadə, Hacı Tofiq. Naxçıvan MR-də gənclərə qayğı günbəgün artır // Azad Azərbaycan. - 2010.-24 noyabr. - № 167. - S. 3.
 729. Aslanov, Mübariz. Naxçıvan-Azərbaycan tarixində Nuhun yadigarı // Kaspi. - 2010.-2 dekabr. - S.11.
 730. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan məhsulları ABŞ-a ixrac olunur // Azərbaycan . - 2010.-3 dekabr. - №265. - S. 6. - Naxçıvanda sahibkarlığın inkişafı haqqında.
 731. İsmayıl, Ərturan. Zəngəzurun itirilməsindən 90 il ötdü: Daşnak liderləri Lenini inandırıblar ki, Zəngəzur, Naxçıvan və Qarabağın Ermənistana verilməsi erməni xalqının Sovet hakimiyyətinə inamını daha da artıracaq // 525-ci qəzet. - 2010.-3 dekabr. - S. 4.
 732. Dördüncü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin birinci sessiyası keçirilmişdir //Xalq qəzeti. - 2010.-4 dekabr. - S. 4.
 733. Əzimzadə, Ərşad. Cənnətəbənzər məkan - Naxçıvan // Xalq qəzeti. - 2010.-5 dekabr. - S. 5.
 734. Novruzov, Siyavuş. Naxçıvan intibah yolundadır // Azərbaycan . - 2010.-15 dekabr. - S. 2. - Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 735. Ombudsman Naxçıvandakı rəzalətə reaksiya verdi: Elmira Süleymanova müxalifətçi ailəsinin döyülməsi və qanunsuz həbsi ilə bağlı Azərbaycan və Naxçıvan DİN rəhbərlərinə müraciət edib / Xəbər xidməti // Bizim yol. - 2010.-16 dekabr. - S. 2.
 736. Məmmədov, Məmməd. Şərurda 26 məktəb üçün yeni binalar tikilib // Azərbaycan . - 2010.-19 dekabr. - S. 4.
 737. Atik, Mazlum. Naxçıvan iqtisadiyyatı son 15 ildə xeyli güclənib // Zaman. - 2010.-21-22 dekabr. - S. 13.
 738. Hilalqızı, Sevil. Ermənilərin Naxçıvan iddiaları: Culfada guya ermənilərə aid olan qəbiristanlığın dağıdılması barədə Ermənistanın neçə ildir qaldırdığı hay-küyə verilən cavablar yetərlidirmi? // Yeni Müsavat. - 2010.-25 dekabr. - S. 11.
 739. Həbibbəyli, İsa. Tarixi gedişatın dönüş məqamı və müasir dövr // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 9-20. – Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıdışı haqqında.
 740. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanda kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi: əyintilər, səhvlər, nəticələr //Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 21-28.-Naxçıvan 20-30-cu illərdə.
 741. Şıxəliyev, Emin. Naxçıvana qarşı iddiaların əsl mahiyyəti və regional siyasətdə bölgənin yeri //Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 37-43.
 742. Əliyev, İlhami. Səfəvilər dövründə Naxçıvanın əhalisi // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 49-55.-Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi haqqında.
 743. Rəhimov, Yaşar. Naxçıvanın işğal edilməsinin rus mənbələrində əksi // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 61-69.
 744. Cəfərov, Fəxrəddin. Naxçıvan polisinin tarixi və dövlətçiliyə sədaqəti // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 70-76.
 745. Əsədov, Arif. Tunc dövrünün dəfn adətləri // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - №3. - S. 115-120.- Naxçıvan ərazisində tunc dövrünə dair aparılan tədqiqatlara dair.
 746. Əsgərzadə, Lütviyyə. Hüseyn Cavid və tarixi fakta sədaqət // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 165-171.
 747. Kazımova, Fərqanə. "Molla Nəsrəddin" jurnalının Cənubi Azərbaycan mətbuatına təsiri //Xəbərlər.İctimai və humanitar elmlər - 2011. - № 3. - S. 204-211.
 748. Qəhrəmanov, Əli. Naxçıvan teatrı 1905-1911-ci illərdə // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 246-252.-Keçən əsrin əvvəllərində Naxçıvanda teatrın inkişafı haqqında.
 749. Qasımov, Cavadxan. Məşğulluq sosial-iqtisadi münasibətlərin əsas tənzimləyicisi kimi //Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 260-265.-Naxçıvanda işsizlik probleminin həlli haqqında.
 750. Bağırova, İradə. Sahibkarlığın inkişafında xarici iqtisadi əlaqələrin rolu // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 266-269. –Naxçıvanda sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında.
 751. Vəzirov, Həbib. Ulu öndər Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının nəqliyyat sektorunun iqtisadi inkişafı // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 271-278.
 752. Şıxəliyev, Emin. Naxçıvana qarşı iddiaların əsl mahiyyəti və regional siyasətdə bölgənin yeri //Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 37-43.
 753. Əliyev, İlhami. Səfəvilər dövründə Naxçıvanın əhalisi // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 49-55.
 754. Seyidzadə, Hacı Tofiq. Naxçıvan teatrı ötən əsrin əvvəlində: Naxçıvan teatrının inkişafında Böyükxan Naxçıvanlının əvəzsiz xidmətləri olub // Azad Azərbaycan. - 2011.-30 noyabr. - № 173. - S. 7. - AMEA-nın Naxçıvan bölməsindəki İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat şöbəsinin müdiri Əli Qəhrəmanovun müsahibəsi.
 755. ***

 756. Габибоглу, Р. Западные дипломаты отправляются в Нахчыван: наши правозащитники все еще ждут разрешения властей // Зеркало. - 2010.-13 января. - С. 1. - О противостоянии между жителями села Бенаньяр и сотрудниками правоохранительных органов.
 757. Габибоглу, Р. Посольства США и Норвегии выступили с заявлением и потребовали обеспечить защиту иностранных дипломатов // Зеркало. - 2010.-15 января. - С. 1. - О нападении на иностранных дипломатов в селе Бенаньяр Нахчывана.
 758. Рафикоглу, Т. Cildас Хаммерберг дал советы властям Нахчыванской АР: и остался доволен визиCild в автономную республику // Эхо. - 2010.-5 марта. - С. 1,3. - Об итогах визита в Азербайджан комиссара Совета Европы по правам человека Cildаса Хаммерберга.
 759. Рустамов Р. Армянские ученые вновь фальсифицируют историю, предъявляя претензии на Нахчыван // Зеркало /нед/. - 2010.-8 мая. - № 81. - С. 7.
 760. Алиев, Ильхами. Депортационная политика Аббаса I и ее последствия // İRS - Nasledie. - 2010. - № 2. - С. 48-51.
 761. Гаджизаде, Ася. В Санкт-Петербурге прошла конференция, посвященная 85-летию Нахчыванской Автономной Республики и приуроченная ко дню рождения Великого лидера Гейдара Алиева // Бакинский рабочий. - 2010.-19 мая. - № 91. - С. 2.
 762. Гулиев, Муса. ПоCildки Шахин Гирея и Нахчыван // İRS - Наследие. - 2010. - № 3. - С. 32-34.
 763. Самедоглу, Н. "Безопасность Нахчывана - это наша безопасность" // Зеркало. - 2010.-29 апреля. С. 1. - О визите в Турцию председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова.
 764. Нурани Карсский договор остается в силе: глава МИД Турции подтверждает существование гарантий безопасности для Нахчывана // Эхо.-2010.-29 апреля. - С. 1,4 -О визите в Турцию председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова.
 765. 2011-ci il

 766. Naxçıvan MR Ali Məclisində müşavirə keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2011.-12 yanvar. - S. 2. - Yanvarın 11-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində gənclərlə iş, idman sahəsində həyata keçirilən tədbirlər və qarşıda duran vəzifələrlə əlaqədar müşavirə keçirilmişdir.
 767. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan: böyük quruculuğun sadə fəlsəfəsi: Bu, böyük öndərin siyasi kursuna münasibətdə sözlə əməlin, dərin sədaqətlə konkret işin vəhdətindən yaranıb // 525-ci qəzet. - 2011.-18 yanvar. - №9. - S. 4 ; №10. - S. 4.
 768. Heydər Əliyevin qayıdışı Naxçıvanın xilası oldu, 20 Yanvarda ilk şəhidləri Naxçıvan verdi /AzərTAc // Respublika. - 2011.-19 yanvar. - S. 5. - 20 Yanvar faciəsi yalnız Bakıda törədilmədi, həm də Sədərəkdə törədilmişdir.
 769. 20 yanvarda ilk şəhidləri Naxçıvan verdi: Heydər Əliyevin qayıdışı Naxçıvanın xilası oldu //Azad Azərbaycan. - 2011.-19 yanvar. -S. 4.
 770. Naxçıvanda 20 Yanvar faciəsinin ildönümü qeyd olunmuşdur // Xalq qəzeti. - 2011.-22 yanvar. - S. 5.
 771. Dördüncü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin ikinci sessiyası keçirilmişdir:[25 yanvar 2011-ci il] // Xalq qəzeti. - 2011.-26 yanvar. - S. 2.
 772. Keçən il Naxçıvanda sahibkarlara 35 milyon manatdan çox güzəştli kredit verilib // Azad Azərbaycan. - 2011.-30 yanvar. - S. 3
 773. Muradoğlu, Nizami. "Şərur" sözünün etimologiyası // Azad Azərbaycan. - 2011.-6 fevral. - S. 7.
 774. Naxçıvandan Qarabağa bağlanan yol: Göytürklərdən xəbər verən Nüvədi toponimləri //Azadlıq. - 2011.-9 fevral. - S. 13.
 775. O, Naxçıvandır, nəqşi-cahandır...: Ən qədim insanların məskəni // Azadlıq. - 2011.-11 fevral. - S. 15. - Naxçıvan ölkəmizin tarixi abidələrlə ən zəngin olan bölgələrindən biridir.
 776. Naxçıvanda İran İslam İnqilabının 32-ci ildönümü münasibətilə tədbir keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2011.-12 fevral. - №33. - S. 7. - İran İslam Respublikasının Naxçıvandakı Baş Konsulluğu ölkəsinin milli bayramı - İran İnqilabı Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil edilmişdir.
 777. Aydınoğlu.,Tahir. Qədimoğlu, N. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2010-cu ildə sosial-iqtisadi uğurları // Xalq qəzeti. - 2011.-15 fevral. - S. 2-3.
 778. Naxçıvan Muxtar Respublikasından fəaliyyət göstərən sahibkarlarla görüş // Xalq qəzeti. - 2011.-18 fevral. - S. 5. - Fevralın 17-də "Gəmiqaya Holdinq" Şirkətlər İttifaqının plastik kapsul və qapaq istehsalı müəssisəsinin açılış mərasimində muxtar respublikada fəaliyyət göstərən sahibkarlarla işgüzar görüş keçirilmiş, onlara güzəştli kreditlər verilmişdir .
 779. Abdullayeva, Ülviyyə. Naxçıvan xanlarının sarayı // Milli Məclis. - 2011.- № 1/2. - S. 52-55. - Naxçıvandakı Xan sarayı Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyinin istifadəyə verilməsi haqqında.
 780. Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbə yataqxanası, qonaq evi və tələbə sosial xidmət mərkəzi istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2011.-1 mart. - S. 3.
 781. Gilançay vadisinin tarixi incisi - Gilan türbəsi: Ticarət karvanlarının üstündəki şəhər // Azadlıq. - 2011.-2 mart. - S. 13.
 782. Sultan, Mehriban. Naxçıvanda quruculuq və abadlıq işləri təhsil sahəsini də əhatə edir // Azərbaycan. - 2011.-3 mart. - S. 5.
 783. Bəylərli, Türkanə. Tarixi adlarımız, əsassız erməni iddiaları və yaşam tariximiz // Olaylar. - 2011.-5-7 mart. - S. 15. - AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Firudin Rzayevin müsahibəsi.
 784. Məmmədov, Məmməd. Xan sarayı çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrimizin mühüm yadigarıdır //Azərbaycan. - 2011.-12 mart. - S. 7.
 785. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvandan başlanan yol: 20 il əvvəl muxtar respublikanın Ali Məclisi SSRİ-nin saxlanmasına dair keçirilən ümumittifaq referendumunda Naxçıvan MR-in iştirak etməməsi barədə qərar qəbul etmişdir // Azərbaycan. - 2011.-13 mart. - S. 3.
 786. Məmmədov, Məmməd. Azadlıq, müstəqillik uğrunda mübarizənin dayağı: Naxçıvan // 525-ci qəzet. - 2011.-16 mart. - S. 2.
 787. İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində Naxçıvanda olmuşdur: İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri ilə görüşmüşdür // Xalq qəzeti. - 2011.-16 mart. - S. 2.
 788. İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində Naxçıvanda olmuşdur: Naxçıvan kəhrizləri ilə tanışlıq // Xalq qəzeti. - 2011.-15 mart. - S. 2. - İsveçrə prezidenti xanım Mişelin Kalmi-Rey İsveçrənin İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə Kəngərli rayonunun Xok kəndində və Naxçıvan şəhərində bərpa edilən kəhrizlərlə tanış olmuşdur .
 789. İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində Naxçıvanda olmuşdur: Naxçıvan şəhəri ilə tanışlıq ali qonaqda xoş təəssürat yaratmışdır // Xalq qəzeti. - 2011.-16 mart. - S. 2.
 790. Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2011.-18 mart. - S. 3.
 791. Məmmədov, Məmməd. "Naxçıvan möcüzəsi" // 525-ci qəzet. - 2011.-14 aprel. - S. 4. - Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında/
 792. Quliyev, Dilqəm. Naxçıvan idmanı: ənənələr davam edir // Olimpiya dünyası. - 2011.-19-21 aprel. - S. 3.
 793. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvan buzxanası // Qobustan. - 2011. - S. 90-91. - Naxçıvan memarlıq məktəbi haqqında.
 794. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda qədim qala divarları bərpa edilir // Azərbaycan. - 2011.-20 aprel. - S. 6.
 795. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Naxçıvan Open-2011" Beynəlxalq şahmat festivalının təntənəli açılış mərasimi olmuşdur // Xalq qəzeti. - 2011.-24 aprel. - S. 3.
 796. Baxşəliyev, Vəli. Naxçıvanda erkən tunc dövrünə aid yeni tapıntılar // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - Cild 7, № 1. - S. 71-78.
 797. Rzayev, Firudin. Qədim Naxçıvan əhalisinin etnogenezində qıpçaq türkləri // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - Cild 7, № 1. - S. 197-113.
 798. Qasımov, Ramiz. XI-XIII əsrlərdə Naxçıvanda ədəbiyyat // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - Cild 7, № 1. - S. 211-215.
 799. Qasımov, Cavadxan. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sektorda məşğulluğun bəzi xüsusiyyətləri // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - Cild 7, № 1. - S. 272-278.
 800. Quliyeva, Zeynəb. Arpaçay vadisi tayfalarının incəsənəti və ideologiyası // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - Cild 7, № 1. - S. 85-88.
 801. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş // Xalq qəzeti. - 2011.-29 aprel. - S. 7. - Aprelin 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov muxtar respublikada səfərdə olan BMT-nin Azərbaycan Respublikasındakı rezident-əlaqələndiricisi Fikrət Akçura ilə görüşmüşdür.
 802. Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda müasir tipli səhiyyə ocaqlarının sayı ilbəil artır // Azərbaycan. - 2011.-1 may. - S. 5. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin inzibati binasında yenidənqurma işləri aparılmış və yeni nəsil teleradio avadanlıqları quraşdırılmışdır // Xalq qəzeti. - 2011.-3 may. -S. 3.
 803. Səfərli, Fəxrəddin. Naxçıvanın ort əsr təhsil mərkəzləri -mədrəsələr // Dövlət və Din ictimai fikir toplusu. - 2011. - № 3. - S. 22-28.
 804. Pəhləvanlarımız "Naxçıvan Kuboku" nun qalibi oldular // Palitra. - 2011.-11 may. - S. 14. - Naxçıvan şəhərindəki İlham Əliyev adına Olimpiya Kompleksində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş yunan-Roma güləşi üzrə gənclər arasında "Naxçıvan Kuboku" uğrunda beynəlxalq turnir keçirilib .
 805. Məhəbbətoğlu, Qvami. Naxçıvan elə bir məkandır ki... // Zaman. - 2011.-14-16 may. - S. 13. - Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 806. Naxçıvan dinamik inkişaf yolunda // Xalq qəzeti. - 2011.-25 may. - S. 3. - Məqalə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin materialları əsasında hazırlanmışdır.
 807. İsmayılov, İmamverdi. Naxçıvan ziyarəti: Yazıçının yol qeydləri // Azərbaycan. - 2011.-8 iyun. - №122. - S. 6 ; №123. - S. 8.
 808. Muradoğlu, Nizami. Naxçıvan folkloru: tarixdən görünən yaddaşımız // Azad Azərbaycan. - 2011.-15 iyun. - S. 6.
 809. Veysəlova, Ülkər. Bəhruz Kəngərli // Mədəni maarif. - 2011. - № 6.- S. 60-62. - Naxçıvan rəssamlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi Bəhruz Kəngərli haqqında .
 810. Seyidzadə, Hacı Tofiq. Naxçıvan MR-də yeni binalar istifadəyə verilib // Azad Azərbaycan. - 2011.-27 iyul. - S. 3.
 811. İbrahimov, Əliyar. Naxçıvan Muxtar Respublikası qırtıclarının (taxıllarının) coğrafi elementləri // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - S. 72-80.
 812. Mehparə Şərq memarlığının inciləri: Naxçıvan türbələri // Mədəniyyət. - 2011.-29 iyul. - - S. 8.
 813. 2011-ci ilin ilk yarımilliyində Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı // Xalq qəzeti. - 2011.-6 avqust. - S. 3-4.
 814. Hüseynov, Elmar. Naxçıvan mətbuatı 90 yaşında: "Cavanlar həyatı" ilə başlayan böyük yol //525-ci qəzet. - 2011.-9 avqust. - - S. 4.
 815. Nigar Naxçıvan türbələrinin YUNESKO siyahısına daxil edilməsinə dair sənəd hazırlanır // Palitra. - 2011.-16 avqust. - S. 12. -Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Aparatının rəhbəri Firudin Qurbanovun müsahibəsi.
 816. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə keçirilmişdir // Respublika. - 2011.-24 avqust. - S. 2. - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 2011-2012-ci ilin payız-qış mövsümünə hazırlıq və qarşıda duran vəzifələrlə əlaqədar müşavirə keçirilmişdir.
 817. İbrahimov, Əliyar. Naxçıvan Muxtar Respublikası qırtıclarının (taxıllarının) coğrafi elementləri //Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2011. - № 2. - S. 72-80.
 818. Nəcəfov, Cabbar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının az yayılmış üzüm sortlarının iqtisadi səmərəliliyinin tədqiqi // Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2011. - № 2. - S. 81-86.
 819. Quliyev, Varis. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aborigen və introduksiya edilmiş üzüm sortlarının iqtisadi qiymətləndirməsi // Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2011. - № 2.-S. 100-105.
 820. Bağırov, Orxan. Naxçıvan Muxtar Respublikasında albalı sort və formalarının texniki - kimyəvi göstəricilərinin qiymətləndirilməsi // Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2011. - № 2. - S. 136-141.
 821. Bayramov, Loğman. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən alma sort və formalarının meyvəvermə habitusu // Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2011. -№ 2. - S. 149-153.
 822. Məhərrəmov, Mahir. Naxçıvan Muxtar Respublikası arıkimilərinin ekoloji xarakteristikası //Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2011. - № 2. - S. 203-208.
 823. Həbibbəyli, İsa. Tarixi gedişatın dönüş məqamı və müasir dövr: İyirmi il əvvəl - 3 sentyabr 1991-ci ildə xalqımızın ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri seçilmişdir // Azərbaycan. - 2011.-3 sentyabr. - № 192. - S. 3.
 824. Bağırov, Adları. Naxçıvanda sancaq, nahiyə və qəza adları // Azərbaycan. - 2011. - S. 149-179. - Adlarda yaşayan tarix.
 825. Azəri, Nadir. Hər daşında tarixin sehrli izləri gizlənən Duzdağ: Naxçıvandakı "Duzdağ" Fizioterapiya Mərkəzində il ərzində 1600-1700 xəstə müalicə alır // Yeni Azərbaycan. - 2011.-8 sentyabr. - S. 5.
 826. Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura fakültəsinin binası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2011.-24 sentyabr. - S. 7.
 827. Sultan, Mehriban. NDU-da dünyanın 10 ölkəsindən 200 nəfərə yaxın tələbə təhsil alır // Palitra. - 2011.-27 sentyabr. - № 100. - S. 7. - Naxçıvan Dövlət Universiteti haqqında .
 828. Naxçıvan tarixinə dair // Dövlət və Din ictimai fikir toplusu. - 2011. - № 1. - S. 215-224.
 829. Parçalanan Azərbaycanın bir parçası - Naxçıvan xanlığı: Qanlı-qadalı 80 illik tarix // Azadlıq. - 2011.-28 sentyabr. - № 225. - S. 14.
 830. Şərur rayonunun Yuxarı Daşarx kəndində yeni məktəb binası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2011.-4 oktyabr. - S. 2.
 831. Ordubad Su Elektrik Stansiyasının təməli qoyulub // İki sahil. - 2011.-6 oktyabr. - № 183. - S. 7.
 832. Kəngərli rayonunun Qabıllı kəndində yeni sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2011.-8 oktyabr. - № 222. - S. 6.
 833. Naxçıvan: Aqrar sahənin yüksəlişi ərzaq təhlükəsizliyini gücləndirir // Xalq qəzeti. - 2011.-21 oktyabr. - № 233. - S. 5.
 834. Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafı üçün çox imkanlar var // Vətəndaş cəmiyyəti. - 2011. - № 10. - S. 10-11. - Azərbaycan - Britaniya Məzunlar İctimai Birliyinin sədri Zaur Allahverdizadə ilə müsahibə.
 835. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İslam İnkişaf Bankı arasında müqavilə imzalanmışdır // Xalq qəzeti. - 2011.-29 noyabr. - № 263. - S. 3.
 836. Quliyev, Musa. Kalbalı xan Kəngərli və Naxçıvan tarixi // Xalq qəzeti. - 2011.-29 noyabr. - № 263. - S. 6.
 837. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanda kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi: əyintilər, səhvlər, nəticələr //Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 21-28.
 838. Həbibbəyli, İsa. Tarixi gedişatın dönüş məqamı və müasir dövr // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 9-20. – Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıdışı haqqında.
 839. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanda kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi: əyintilər, səhvlər, nəticələr //Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 21-28.-Naxçıvan 20-30-cu illərdə.
 840. Şıxəliyev, Emin. Naxçıvana qarşı iddiaların əsl mahiyyəti və regional siyasətdə bölgənin yeri //Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 37-43.
 841. Əliyev, İlhami. Səfəvilər dövründə Naxçıvanın əhalisi // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 49-55.-Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi haqqında.
 842. Rəhimov, Yaşar. Naxçıvanın işğal edilməsinin rus mənbələrində əksi // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 61-69.
 843. Cəfərov, Fəxrəddin. Naxçıvan polisinin tarixi və dövlətçiliyə sədaqəti // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 70-76.
 844. Əsədov, Arif. Tunc dövrünün dəfn adətləri // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - №3. - S. 115-120.- Naxçıvan ərazisində tunc dövrünə dair aparılan tədqiqatlara dair.
 845. Əsgərzadə, Lütviyyə. Hüseyn Cavid və tarixi fakta sədaqət // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 165-171. –Hüseyn Cavidin yaradıcılığı.
 846. Kazımova, Fərqanə. "Molla Nəsrəddin" jurnalının Cənubi Azərbaycan mətbuatına təsiri //Xəbərlər.İctimai və humanitar elmlər - 2011. - № 3. - S. 204-211.
 847. Qəhrəmanov, Əli. Naxçıvan teatrı 1905-1911-ci illərdə // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 246-252.-Keçən əsrin əvvəllərində Naxçıvanda teatrın inkişafı haqqında.
 848. Qasımov, Cavadxan. Məşğulluq sosial-iqtisadi münasibətlərin əsas tənzimləyicisi kimi //Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 260-265.-Naxçıvanda işsizlik probleminin həlli haqqında.
 849. Bağırova, İradə. Sahibkarlığın inkişafında xarici iqtisadi əlaqələrin rolu // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 266-269. –Naxçıvanda sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında.
 850. Vəzirov, Həbib. Ulu öndər Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının nəqliyyat sektorunun iqtisadi inkişafı // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 271-278.
 851. Şıxəliyev, Emin. Naxçıvana qarşı iddiaların əsl mahiyyəti və regional siyasətdə bölgənin yeri //Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 37-43. Əliyev, İlhami. Səfəvilər dövründə Naxçıvanın əhalisi // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2011. - № 3. - S. 49-55.
 852. Seyidzadə, Hacı Tofiq. Naxçıvan teatrı ötən əsrin əvvəlində: Naxçıvan teatrının inkişafında Böyükxan Naxçıvanlının əvəzsiz xidmətləri olub // Azad Azərbaycan. - 2011.-30 noyabr. - № 173. - S. 7. - AMEA-nın Naxçıvan bölməsindəki İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat şöbəsinin müdiri Əli Qəhrəmanovun müsahibəsi.
 853. ***

 854. Велиев, Сейран. Момине хатун: женщина, определившая история Азербайджана в XII в. //Каспий. - 2011.-19 февраля. - С. 10.
 855. Президент Швейцарской Конфедерации в рамках официального визита в Азербайджан побывала в Нахчыване: Президент Швейцарии Мишлин Кальми - Рей отбыла в Нахчыван //Бакинский рабочий. - 2011.-16 марта. - С. 3.
 856. Велиев, Сейран. Момине хатун: женщина, определившая история Азербайджана в XII в. //Каспий. - 2011.-19 февраля. - С. 10.
 857. 2012-ci il

 858. Səfərov, Tural. Naxçıvan müstəqillik və dövlətçilik uğrunda mübarizənin ön cərgəsində olmuşdur: 19 yanvar 1990-cı ildə isə Naxçıvan MSSR Ali Soveti SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq barədə qərar qəbul etmişdir //Xalq qəzeti. - 2012.- 19 yanvar. - S. 4.
 859. Tariximizin qəhrəmanlıq səhifəsi - 20 Yanvar // Xalq qəzeti. - 2012.-21 yanvar. S. 3. - 20 Yanvar – Ümumxalq Hüzn Günü ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da yad olunur.
 860. Mehparə Naxçıvan Xan Sarayı: tarixi olaylara şahidlik etmiş saray bu gün muzey kimi fəaliyyət göstərir //Mədəniyyət. - 2012.- 27 yanvar. - S. 13.
 861. Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Gürcüstanın Acarıstan Muxtar Respublikasıarasında əlaqələr genişlənir // Xalq qəzeti. - 2012.- 31 yanvar. - S. 3.
 862. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinə Batumi Dövlət Universitetinin fəxri doktoru doktoru adı verilmişdir //Xalq qəzeti.- 2012.- 1 fevral.- S. 5
 863. İsmayılov, Rufik. "Naxçıvan Dövlət Universitetinin media ilə əlaqələrini daha da möhkəmləndirməyə çalışırıq": Mehriban Sultan: "Maarifləndirmək funksiyasını, dəqiqliyi əsas götürüb, şablon xəbərçilikdən qaçır, orijinal sərlövhələrə, elmi şərhlərə üstünlük veririk" // 525-ci qəzet. - 2012.-1 fevral. - S. 6.
 864. Ordubad rayonunda yeni məscid tikilmişdir // Azərbaycan. - 2012.-4 fevral. - S. 3.
 865. Cəfərov, Həmzə Naxçıvan təhsili intibah dövründə // Palitra. - 2012.-8 fevral. - S. 11.
 866. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2011-ci ildə sosial-iqtisadi uğurları // Xalq qəzeti. - 2012.-9 fevral. - S. 3-4. - Yazı Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı əsasında hazırlanmışdır.
 867. Naxçıvanın muxtariyyət statusu Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir: Fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 88-ci ili tamam olur // İki sahil. - 2012.-10 fevral. - S. 5.
 868. Yurdoğlu, Elxan. "Osmanlı arxiv sənədlərində Naxçıvan": Mühüm arxiv sənədləri ilə zəngin olan kitab Naxçıvanın 1554-1923-cü illərinə işıq salır. - 2012.- 10 fevral. - S. 12. - Türkiyə Baş Nazirliyinin Dövlət
 869. Ağayev, İ. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 88-ci ili tamam olub // Palitra. - 2012.- 10 fevral. - S. 6.
 870. İsmayılov, Rufik. "Media nümayəndələrilə əlaqələrimizi daha da genişləndirmək fikrindəyik": Türkanə Bəylərli: "Çalışırıq ki, media orqanları AMEA Naxçıvan bölməsinin fəaliyyətini dəqiq, obyektiv və hərtərəfli əks etdirmək imkanı qazansın // 525-ci qəzet. - 2012.-14 fevral. - S. 6. - AMEA Naxçıvan bölməsinin İnformasiya şöbəsinin mütəxəssisi Türkanə Bəylərlinin müsahibəsi
 871. İbrahimzadə, Füzuli. Qədim Naxçıvan: yaşayan və yaşadan tarix // Xalq qəzeti. - 2012.-16 fevral. -S. 5.
 872. Əhmədov, Ramin. Ulu tarix və yurd sevgisi üzərində ucalan Naxçıvan // Xalq qəzeti. - 2012.-18 fevral. - S. 5.
 873. Qəhrəmanov, Əli. Mirzə Fətəli Axundzadə və Naxçıvan teatrı // Azad Azərbaycan. - 2012.-6 mart. - № 35. - S. 6.
 874. Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Respublikası və İran İslam Respublikasının xarici işlər nazirlərinin Naxçıvan Bəyanatı // Xalq qəzeti. - 2012.-8 mart. - S. 4.
 875. Qasımov, Cavadxan. Naxçıvan modernləşmənin önündə gedir // Xalq qəzeti. - 2012.-11 mart. - S. 5
 876. Qacar, Aydın. Vətən ağrıları və əyalət qayğıları // 525-ci qəzet. - 2012.-17 mart. - S. 12. - Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 877. Naxçıvan Muxtar Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyaları sürətlə inkişaf edir //Respublika. - 2012.-20 mart. - S. 7.
 878. Şahverdiyev, Zəhmət. Naxçıvan bölgəsi: XIX-XX əsrin əvvəllərində // Dərələyəz: ictimai-siyasi, tarixi araşdirma qəzeti. - 2012.-20 mart. - № 3. - S. 3 ; № 4. - S. 14.
 879. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrolizinq sahəsində fəaliyyətin təşkili və yaz-tarla işlərinə hazırlığın vəziyyəti ilə bağlı müşavirə // Xalq qəzeti. - 2012.-30 mart. - S. 5.
 880. Şirəliyev, Asif. Naxçıvan MR-də meyvəçilik və tərəvəzçilik intensiv inkişaf edir // Azərbaycan. - 2012.-31 mart. - S. 10.
 881. Quliyev, Musa. General-mayor I Ehsan xan Naxçıvanski (Kəngərli) ilə general-feldmarşal İvan Paskeviç necə yaxınlaşdılar: Naxçıvan xanlığının tarixinə dair bəzi qeydlər // Xalq qəzeti. - 2012.-6 aprel. - S. 9.
 882. Qəhrəmanov, Əli. Mirzə Fətəli Axundzadə-200: Mirzə Fətəli Axundzadə və Naxçıvan teatrı // Səs. - 2012.-13 aprel. - S. 13.
 883. Naxçıvan şəhərində yeni binanın açılışı, quruculuq işləri ilə tanışlıq // Xalq qəzeti. - 2012.-22 aprel. - S. 2. - Aprelin 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport-Qeydiyyat və Miqrasiya Şöbəsinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir.
 884. Tumas, İlham. Azərbaycanın şah damarı və ya Naxçıvan gerçəkləri necə varsa // Ekspress. - 2012.-24 aprel. - S. 10.
 885. Seyidzadə, Hacı Tofiq. Naxçıvan MR kitabxanasının 90 illiyi qeyd olunacaq // Azad Azərbaycan. - 2012.-24 aprel. - S. 7. - Naxçıvan MR kitabxanasının direktoru Aytəkin Qəhrəmanova ilə müsahibə.
 886. Məmmədova, Fizzə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı //Vətəndaş cəmiyyəti. - 2012. - S. 20-22.
 887. Seyidzadə, Hacı Tofiq. Naxçıvan MR kitabxanasının 90 illiyi qeyd olunacaq // Azad Azərbaycan. - 2012.-24 aprel. - S. 7. - Naxçıvan MR kitabxanasının direktoru Aytəkin Qəhrəmanova ilə müsahibə .
 888. Məmmədova, Fizzə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı //Vətəndaş cəmiyyəti. - 2012. - № 3. - S. 20-22.
 889. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: Qərar: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Naxçıvan Musiqi Kollecinin və Naxçıvan Dövlət Texniki Kolleсinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 15 iyul tarixli 118 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı"nda dəyişikliklər edilməsi haqqında (30 aprel 2012-ci il) // Azərbaycan. - 2012.-2 may. - № 95. - S. 2.
 890. Əhmədov, Nazim. Naxçıvan: dinamik inkişafın əsas hədəfləri // Xalq qəzeti. - 2012.-15 may. - S. 5. - Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 891. 2012-ci il ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı // Xalq qəzeti. - 2012.-20 may. - S. 3. - Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı əsasında hazırlanmışdır.
 892. Kəlbizadə, Elnur. Naxçıvan reallıqları haqqında "demos-qrant"lara açıq məktub də // Kaspi. - 2012.-25 may. - S. 11.
 893. Hacıyev, İsmayıl. "Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri" Naxçıvan tarixinin öyrənilməsinin mühüm mənbəyi kimi // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2012. - Том 8, № 1. - S. 9-17.
 894. Səfərli, Hacı Fəxrəddin. Naxçıvan bölgəsinin tarixi coğrafiyası haqqında qeydlər // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2012. - Том 8, № 1. - S. 26-31.
 895. Əliyev, İlhami. Naxçıvan şəhəri Səfəvilər dövründə // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2012. - Том 8, № 1. - S. 74-81.
 896. Şabanov, Mehman. Heydər Əliyevin Naxçıvanı erməni təcavüzündən qoruması və Muxtar Respublikanı blokadadan çıxarması uğrunda mübarizəsi 1990-1993 // Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2012. - Том 8, № 1. - S. 87-96.
 897. Hacalıyev, Elnur. Naxçıvan sosial-iqtisadi yüksəliş mərhələsini yaşayır: Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri mühüm sosial obyektlərin açılışı ilə əlamətdar oldu // Azərbaycan. - 2012.-3 iyun. - S. 1-2.
 898. Həbibbəyli, İsa. Böyük quruculuq və vətənpərvərliyin uğurlu hesabatı // Azərbaycan. - 2012.-7 iyun. -- S. 5. - Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 899. Naxçıvan şəhərinin içməli su təchizatı sistemi yenidən qurulur // Xalq qəzeti. - 2012.-8 iyun. - S. 5.
 900. Gürcüstanın Acarıstan Muxtar Respublikasının nümayəndə heyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasına işgüzar səfərə gəlmişdir // Xalq qəzeti. - 2012.-10 iyun. . - S. 4.
 901. Sultan, Mehriban. "Azərbaycan" qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov Naxçıvan Dövlət Universitetinin qonağı olub // 525-ci qəzet. - 2012.-13 iyun. - S. 6.
 902. 15 iyun - Milli Qurtuluş Gününün quruculuq ərməğanları: Naxçıvan şəhərində 1 nömrəli uşaq bağçasının yeni binası istifadəyə verilmişdir // Azərbaycan. - 2012.-13 iyun. - S. 5.
 903. Naxçıvan Muxtar Respublikası Kardioloji Mərkəzinin yeni binasının açılışı olmuşdur // Xalq qəzeti. - 2012.-17 iyun. - S. 3.
 904. Heydər Əliyev adına Naxçıvan Hərbi Liseyinin kursantlarının 12-ci buraxılış mərasimi keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2012.-19 iyun. - S. 3.
 905. Şirəliyev, Asif. Naxçıvan MR sosial-iqtisadi cəhətdən ölkənin ən qabaqcıl regionudur // Azərbaycan. - 2012.-21 iyun. - S. 10.
 906. Naxçıvan: blokadadan möhtəşəm tərəqqiyə: Uğurların təməlində möhtəşəm inkişaf strategiyası dayanır // Xalq qəzeti. - 2012.-5 iyul. - S. 3-4.
 907. Sırada Qars-Naxçıvan dəmiryolu layihəsi var" // Xalq cəbhəsi. - 2012.-6 iyul. - S. 4. - Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hulusi Kılıçın APA-ya müsahibəsi.
 908. "Milli dəyərlərimiz-milli sərvətimiz" folklor və muğam müsabiqəsinin yekun konserti olmuşdur // Azərbaycan. - 2012.-10 iyul. - S. 4.
 909. Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının hesabat konserti olmuşdur // Xalq qəzeti. - 2012.-12 iyul. - S. 10.
 910. Medallar və fəxri adların döş nişanlarının, "Ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi" və "Ən yaxşı müəllim" müsabiqələrinin qaliblərinə mükafatların təqdimat mərasimi olmuşdur // Xalq qəzeti. - 2012.-17 iyul. - S. 6.
 911. "Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi" mövzusunda Beynəlxalq simpoziumun materialları nəşr olunmuşdur // Xalq qəzeti. - 2012.-20 iyul. -S. 4.
 912. Naxçıvan Muxtar Respublikasında taxıl biçini davam edir // Xalq qəzeti. - 2012.-22 iyul. – S.4.
 913. Naxçıvan-Şahbuz-Batabat avtomobil yolu yenidən qurulacaqdır // Xalq qəzeti. - 2012.-25 iyul. - S. 2.
 914. Məmmədov, Elxan. Naxçıvanda sosial-iqtisadi inkişaf keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyur: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin beşinci sessiyası keçirilmişdir //Azərbaycan. - 2012.-26 iyul. - S. 2.
 915. Dördüncü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin beşinci sessiyası keçirilmişdir //Xalq qəzeti. - 2012.-26 iyul. - S. 3.
 916. Ordubaq rayonunun Parağa və Behrud kəndlərində kompleks quruculuq işləri aparılır //Xalq qəzeti. - 2012.-27 iyul. - S. 3.
 917. Talıbov,Tariyel,V.Quliyev.Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzümçülük, meyvəçilik və tərəvəzçilik: Əhalinin etibarlı ərzaq təminatı sosial dayanaqlığın iqtisadi sabitliyin və hərbi gücün başlıca meyarıdır // Xalq qəzeti. - 2012.-28 iyul. - № 166. - S. 5 ; № 167. - S. 6ş
 918. Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı, sənaye və turizm potensialı Ukrayna ilə müxtəlif sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsinə imkan verir // Xalq qəzeti. - 2012.-5 sentyabr. - S. 6.
 919. İsmayıl, Zülfiyyə. AMEA Naxçıvan Bölməsi uğurlu elmi layihələr həyata keçirir //Azərbaycan. - 2012.-7 avqust. - S. 2.
 920. Naxçıvan-Batabat magistralı - Keçili avtomobil yolunun Külüs-Keçili hissəsi istifadəyə verilmişdir //Xalq qəzeti. - 2012.-7 sentyabr. - S.
 921. Şahbuzkənddə yeni körpü istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2012.-7 sentyabr. - S. 5.
 922. Naxçıvandakı Duzdağ dünyanın ən qədim duz mədənlərindəndir // Azərbaycan. - 2012.-8 sentyabr. - S. 8. -Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik, Milli Məclisin deputatı İsmayıl Hacıyevlə müsahibə.
 923. Naxçıvan şəhərində Yük Avtomobil Park Kompleksi istifadəyə verilmiş, kommunal təyinatlı avtomobillərə və yol-tikinti texnikalarına baxış keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2012.-9 sentyabr. - S. 3.(
 924. Naxçıvan Muxtar Respublikası dinamik inkişafını davam etdirir: 2012-ci ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı // Xalq qəzeti. - 2012.-10 avqust. - S. 3-4.
 925. Qasımov, Ələkbər. Naxçıvanda şəhərsalma mədəniyyətinə bir nəzər // Respublika. - 2012.-12 avqust. -S.3.
 926. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində payız-qış mövsümünə hazırlıqla bağlı müşavirə keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2012.-19 avqust. - S. 3.
 927. Kəmalə Adını doğruldan "Nəqşi-Cahan"ım: Naxçıvan şəhərini gəzərkən //Respublika. - 2012.-18 avqust. - S. 6.
 928. Naxçıvan şəhərində qarışıq qüvvəli yem istehsalı müəssisəsi fəaliyyətə başlamışdır // Xalq qəzeti. - 2012.-25 avqust. - S. 3.
 929. Bu il Naxçıvanın Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində yeni sosial obyektlər istifadəyə veriləcəkdir // Xalq qəzeti. - 2012.-28 avqust. - S. 2.
 930. Məmmədov, Elxan. Tarixiliklə müasirliyin vəhdəti - Naxçıvan // Azərbaycan. - 2012.-30 avqust. - S. 4. - Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 931. Naxçıvan-Batabat magistralı - Keçili avtomobil yolunun Külüs-Keçili hissəsi istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2012.-7 sentyabr. - S. 5.
 932. Şahbuzkənddə yeni körpü istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2012.-7 sentyabr. - S. 5.
 933. Naxçıvandakı Duzdağ dünyanın ən qədim duz mədənlərindəndir // Azərbaycan. - 2012.-8 sentyabr. - S. 8. - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik, Milli Məclisin deputatı İsmayıl Hacıyevlə müsahibə.
 934. Naxçıvandakı Duzdağ dünyanın ən qədim duz mədənlərindəndir // Azərbaycan. - 2012.-8 sentyabr. - S. 8. - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik, Milli Məclisin deputatı İsmayıl Hacıyevlə müsahibə.
 935. Naxçıvan şəhərində Yük Avtomobil Park Kompleksi istifadəyə verilmiş, kommunal təyinatlı avtomobillərə və yol-tikinti texnikalarına baxış keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2012.-9 sentyabr. - S. 3.
 936. Azərbaycanda Naxçıvan Dövlət Universiteti // Azərbaycan. - 2012.-12 sentyabr. - . S. 7. - Naxçıvan Dövlət Universiteti – 45.
 937. Həbibəyli, İsa. Azərbaycanda Naxçıvan Dövlət Universiteti // Azərbaycan. - 2012.-12 sentyabr. - S. 7. - Naxçıvan Dövlət Universiteti – 45.
 938. Nuh peyğəmbərin Naxçıvandakı türbəsi // Qarapapaqlar. - 2012. - № 3. - S. 20-26.
 939. Nuh peyğəmbər türbəsi nələrdən xəbər verir?.: Nuhun məzarı Naxçıvandadırmı? //Azadlıq. - 2012.-15 sentyabr. - S. 14.
 940. Aygün Ordubadın danışan abidələri // Olaylar. - 2012.-22-24 sentyabr. - S. 13.
 941. Dizayn Holdinq" Kommersiya Şirkətlər İttifaqının yeni istehsal sahələri fəaliyyətə başlamışdır //Xalq qəzeti. - 2012.-23 sentyabr. - S. 4. - Naxçıvanda "Dizayn Holdinq" Kommersiya Şirkətlər İttifaqının penoplast məmulatlar, zərbəyədavamlı və dekorativ şüşə istehsalı sahələri istifadəyə verilmişdir.
 942. Məmmədov, Elxan. Nehrəmin neməti // Azərbaycan. - 2012.-15 sentyabr. - S. 10. - Naxçıvan Muxtar Respublikasının hər bölgəsi özünəməxsus meyvələri, bitkiləri, bostan məhsulları və tərəvəz ilə seçilir.
 943. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arxiv İdarəsi müasir binada fəaliyyət göstərəcəkdir // Xalq qəzeti. - 2012.-27 sentyabr. - S. 4.
 944. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arxiv İdarəsi müasir binada fəaliyyət göstərəcəkdir // Xalq qəzeti. - 2012.-27 sentyabr. - S. 4.
 945. Məmmədova, İntizar. Azərbaycan və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan MR-də prokurorluq orqanlarının səmərəli fəaliyyəti üçün zəruri hüquqi baza yaradılmasıdır // İki sahil. - 2012.-2 oktyabr. - S. 19.
 946. Naxçıvanda Türkdilli dövlətlərin gömrük xidməti rəhbərlərinin ilk görüşü keçirilmişdir //Gömrük xəbərləri. - 2012.-6 oktyabr. - S. 3.
 947. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş // Xalq qəzeti. - 2012.-6 oktyabr. - S. 5.
 948. Muxtar respublikada payızlıq taxıl əkini aparılır // Xalq qəzeti. - 2012.-9 oktyabr. - S. 8. - Naxçıvan Muxtar Respublikasında taxıl əkini haqqında.
 949. "Naxçıvan" elektrik yarımstansiyası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2012.-10 oktyabr. - S. 7. - Regionların sosial-iqtisadi inkişafı.
 950. Həbibbəyli, İsa. Kompleks yanaşma ilə dərinliklərə doğru // 525-ci qəzet. - 2012.-12 oktyabr. - S. 1. - Tarixçi etnoqraf Qadir Qədirzadənin "Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan" monoqrafiyası haqqında.
 951. Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin konfransı keçirilmişdir //Azərbaycan. - 2012.-21 oktyabr. - S. 3.
 952. Naxçıvan Muxtar Respublikasında istifadəyə verilən kənd mərkəzlərinin sayı artır // Xalq qəzeti. - 2012.-25 oktyabr. - S. 4. - Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonunun Çalxanqala kəndində yeni kənd mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
 953. Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi, elmi-mədəni inkişafını uğurla davam etdirir: 2012-ci ilin doqquz ayının yekunları da bunu təsdiqləyir // Xalq qəzeti. - 2012.-23 noyabr. - S. 5.
 954. Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi, elmi-mədəni inkişafını uğurla davam etdirir: 2012-ci ilin doqquz ayının yekunları da bunu təsdiqləyir // Xalq qəzeti. - 2012.-23 noyabr. - S. 5.
 955. Şərur rayonunun Danyeri kəndində xəstəxana tipli yeni həkim ambulatoriyası fəaliyyət göstərəcək //Azərbaycan. - 2012.-29 noyabr. - S. 5.
 956. Naxçıvanda sosial müdafiəyə ehtiyacı olan Qaraağac kənd sakini üçün fərdi ev tikilmişdir // Xalq qəzeti. - 2012.-2 dekabr. - S. 3.
 957. Səfərov, Mübariz. Naxçıvan: tərəqqi və ədalətli mövqe vəhdət təşkil edir: Nur olan yerdə zülmətə yer yoxdur // Xalq qəzeti. - 2012.-2 dekabr. - S. 3.
 958. Naxçıvanda sosial müdafiəyə ehtiyacı olan Qaraağac kənd sakini üçün fərdi ev tikilmişdir //Xalq qəzeti. - 2012.-2 dekabr. - S. 3.
 959. Sədərək kəndində ticarət, xidmət mərkəzi və bazar kompleksi istifadəyə verilmişdir //Xalq qəzeti. - 2012.-2 dekabr. - S. 3. - Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək kəndində yeni ticarət, xidmət mərkəzi və bazar kompleksi istifadəyə verilmişdir.
 960. Sədərəkdə kənd mərkəzi üçün yeni bina tikilmişdir // Xalq qəzeti. - 2012.-2 dekabr. - S.3.
 961. Səfərov, Mübariz. Naxçıvan: tərəqqi və ədalətli mövqe vəhdət təşkil edir: Nur olan yerdə zülmətə yer yoxdur // Xalq qəzeti. - 2012.-2 dekabr. - S. 3.
 962. Qasımov, Ələkbər. AMEA Naxçıvan Bölməsinin elmi uğurları // Respublika. - 2012.-5 dekabr. - S. 2.
 963. Naxçıvanda "Milli dəyərlər ili"nə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2012.-6 dekabr. - S. 4.
 964. Naxçıvanda Bəhruz Kəngərlinin əsərlərindən ibarət sərgi açılmışdır // Xalq qəzeti. - 2012.-8 dekabr. - S. 6.
 965. İsmayıloğlu, Atababa. Üzeyir bəyin sadiq tələbəsi: "Barı Naxçıvan" ın 100 yaşlı bəstəkarı. Tərtibçi və ön sözün müəllifi Səadət Qarabağlı. Bakı, "Apostroff"-2012 // Ədəbiyyat. - 2012.-14 dekabr. - S. 7. -Görkəmli bəstəkar Məmməd Cavadov haqqında.
 966. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində medal və fəxri döş nişanlarının təqdimat mərasimi //Xalq qəzeti. - 2012.-16 dekabr. - S. 4.
 967. Sosial qayğıya ehtiyacı olan Yuxarı Əylis kənd sakini üçün fərdi ev tikilmişdir // Xalq qəzeti. - 2012.-18 dekabr. - S. 3.
 968. Məmmədov, Elxan. Məsuliyyət və peşəkarlıq olan yerdə // Azərbaycan. - 2012.-19 dekabr. - S. 6. Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 969. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2012.-20 dekabr. - S. 3.
 970. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Baş Sığorta Agentliyinin yeni binası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2012.-21 dekabr. - S. 3.
 971. Məmmədov, Elxan. 2013-cü il Naxçıvan Muxtar Respublikasında "Heydər Əliyev ili" elan edilmişdir // Azərbaycan. - 2012.-25 dekabr. - S. 5. - "Heydər Əliyev ili" elan olunması Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyasında təklif olunmuşdur
 972. Naxçın şəhərində abadlıq və quruculuq işləri uğurla davam etdirilir // Xalq qəzeti. - 2012.-30 dekabr. -S. 4.
 973. Nəbiyeva, F. X. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu düzənliklərində səhra və yarımsəhra fitosenozlarının tədqiqi // AMEA Xəbərlər: Biologiya və tibb elmləri . - 2012. - S. 69-74.
 974. Salayeva, Zülfiyyə. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan ilan soğanı (Muscari Mill.) növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri // AMEA. Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər : təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2012. - Том 8, № 4. - S. 135-141. -
 975. Fətullayev, Pərviz. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində bərk buğdanın əsas zərərverici və xəstəlikləri // AMEA. Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər : təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2012. - Том 8, № 4. - S. 154-161.
 976. Seyidzadə, Günel. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində qarğıdalı bitkisinin geniş yayılmış zərərvericiləri // AMEA. Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər : təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2012. - Том 8, №4. - S. 162-168.
 977. İsmayılov, Abbas. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Avropa dendroflorasına daxil olan yerli və kənardan gəlmə bəzi ağac və kol bitkilərinin taksonomik tərkibi // AMEA. Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər : təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2012. - Том 8, № 4. - S. 169-176.
 978. Abbasov, Namiq. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında qəpikotu (Hedysarum L.) cinsinə daxil olan növlər // AMEA. Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər : təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2012. - Том 8, № 4. - S.186-192.
 979. Nəsirova, Əfruz. Naxçıvan Muxtar Respublikasında zəngçiçəyi kimilərin tədqiqi vəziyyəti //AMEA. Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər : təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2012. - Том 8, № 4. - S. 198-203.
 980. Bayramov, Akif. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu sututarlarının gündəcələr (İnsecta, ephemeroptera) faunası // AMEA. Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər : təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2012. - Том 8, № 4. - S. 209-215.
 981. Məhərrəmov,Mahir. Naxçıvan Muxtar Respublikası faunasında yayılmış Halıctus Latreılle, 1804 (hymenoptera, Apoidea, Halıctidae) cinsinə mənsub arı növlərinin öyrənilməsinə dair // AMEA. Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2012. - Том 8, № 4. - S. 229-235.
 982. ***

 983. Гусейнов, Ризван. Рудольф Иванов: "Гусейн хан Нахчыванский был послан в Петроград, чтобы пресечь готовящийся большевистский переворот 1917 года" // Бакинский рабочий. - 2012.-4 февраля. - С. 1,6. - В Баку в рамках Года российской истории состоялась презентация книг известного российского писателя-историка, кавказоведа Рудольфа Иванова.
 984. В Нахчыване прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана: Нахчыванское заявление министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Исламской Республики Иран //Бакинский рабочий. - 2012.-10 марта. - С. 3.
 985. Нуман Аруч: "Необходимо воссоединение Нахчывана с остальной частью Азербайджана" //Азербайджанские Известия. - 2012.-31 марта. - С. 1. - Интервью 1news.az с политологом (Македония) Нуманом Аручом.
 986. Кузнецов, Олег. Азербайджанский Суворов // Азербайджанский конгресс. - 2012.-20 апреля. -С. 12. - О генерал-майоре Келбали хане Нахичеванском. Начал работу Международный симпозиум на тему "Нахчыван: первый город и Дуздаг" //Бакинский рабочий. - 2012.-31 июля. - С. 5.
 987. Велиев, Сулейман. Ансамбль селения Гарабаглар: он прекрасно вписывается в окружающий ландшафт // Каспий. - 2012.-1 декабря. - С. 14. - Об исторических памятниках, находящихся в селе Гарабаглар Шарурского района Нахчывана.
 988. Фуад, А. Азербайджан готов выделить льготный кредит для Турции: на подходе очередной проект - Карс-Нахчыван // Зеркало. - 2012.-11 декабря. - С. 4. - Азербайджанское правительство продолжает активно финансировать проекты в транспортном секторе.
 989. 2013-cü il

 990. Qədimoğlu, Namiq., T. Aydınoğlu Naxçıvan: ulu öndərin arzularının çiçəkləndiyi diyar //Xalq qəzeti. - 2013.-1 yanvar. - S. 4-5. - Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında .
 991. Muxtar respublikada "Heydər Əliyev ili" nin ilk yadigarları: Şahbuz rayonunun ucqar dağ kəndi olan Ağbulaqda yeni sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-9 yanvar. - S. 2.
 992. Məmmədov, Elxan. Milli dəyərlər qorunur, yaşadılır: 2012-ci il Naxçıvan Muxtar Respublikasında "Milli dəyərlər ili" kimi yadda qaldı // Azərbaycan. - 2013.-9 yanvar. - S. 3.
 993. Məmmədov, Elxan. Kəngərlinin mədəni həyatı // Azərbaycan. - 2013.-11 yanvar. - S. 5. - Kəngərli rayon mədəniyyət və turizm idarəsinin müdiri Kərim Qazıbəyovun açıqlaması.
 994. Naxçıvan şəhərində uşaq bağçasının yeni binası // Xalq qəzeti. - 2013.-16 yanvar. - S. 7. - Naxçıvan şəhərində 10 nömrəli uşaq bağçasının yeni binası istifadəyə verilmişdir.
 995. Naxçıvan tarixi" çoxcildliyinin nəşrinə hazırlıq müzakirə edilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-16 yanvar. - S. 7.
 996. Nəbiyeva, F. X. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu düzənliklərində səhra və yarımsəhra fitosenozlarının tədqiqi // AMEA Xəbərlər: Biologiya və tibb elmləri . - 2012. - S. 69-74.
 997. Naxçıvan-Şahbuz orta təzyiqli qaz boru xətti istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-18 yanvar. - S. 2.
 998. Naxçıvanda yeni incəsənət ocağı // Xalq qəzeti. - 2013.-25 yanvar. - S. 6. - Yanvarın 24-də Naxçıvan şəhərindəki Ərtoğrul Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir.
 999. Məmmədov, Elxan. Culfa rayonunun kəndlərində əhali səhiyyə xidmətindən razılıq edir //Azərbaycan. - 2013.-27 yanvar. - S. 5.
 1000. Bəylərli, Türkanə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının elm mərkəzi: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi // İki sahil. - 2013.-31 yanvar. - S. 12.
 1001. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-5 fevral. - S. 3.
 1002. Babək rayonunda yeni obyektlər istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-7 fevral. - S. 3. - Fevralın 5-də Babək Rayon Uşaq-Gənclər Şahmat Məktəbinin yeni binasının açılışı olmuşdur.
 1003. Naxçıvan ziyalılarından Əkrəm Əylisliyə etiraz məktubları: "Sən ermənilərə ikinci Zori Balayan qazandırmısan" // Kaspi. - 2013.-7 fevral. - S. 7.
 1004. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-10 fevral. - S. 3.
 1005. Hacıyev, İsmayıl. Bədnam "Daş yuxular" və Naxçıvan həqiqətləri // Xalq qəzeti. - 2013.-12 fevral. - S. 5. - Əkrəm Əylislinin "Daş yuxular" əsərinə münasibət .
 1006. Babaoğlu, Hikmət. Söz tarixin açarıdır: Yaxud Əkrəm Naibov ilə Yüzbaşyanın fərqi nədir?! //İkisahil. - 2013.-13 fevral. - S. 16.
 1007. Naxçıvan şəhərindəki 10 nömrəli tam orta məktəbin binası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-14 fevral. - S. 2.
 1008. Abışov, Vaqif. Rus-erməni " tədqiqatçıları "ın Naxçıvan sevdası // Xalq cəbhəsi. - 2013.-19 fevral. - S.10. - "Qaradəniz -Xəzər regionun siyasi və sosial tədqiqatlar İnstitutu" nun direktoru V. A. Zaxarovun redaktorluğu ilə nəşr olunan "Naxçıvan XX - XXI əsrlərdə: bəzi faktlar" kitabı haqqında.
 1009. Şirəliyev, Asif. Naxçıvan MR-də davamlı və sürətli iqtisadi artımın həcmi dəfələrlə ölçülür //Azərbaycan. - 2013.-20 fevral. - S. 5.
 1010. 2012-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı // Xalq qəzeti. - 2013.-21 fevral. - S. 3.
 1011. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Əyar mərkəzinin açılışı olmuşdur // Xalq qəzeti. - 2013.-24 fevral. - S. 2.
 1012. Məmmədov, Muxtar. Qeyri neft sektorunun inkişafında regionların xüsusi çəkisi artır // Kaspi. - 2013.-1 mart. - № 39. - S. 15.
 1013. Məmmədov, Elxan. Dağ başında qar olar: Bişənək kəndində həyat öz ahəngindədir // Azərbaycan. - 2013.-6 mart. - № 51. - S. 6. - Şahbuz rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1014. Seyidzadə, Hacı Tofiq. Sədərək-Naxçıvanın Qeyrət qalası: Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdən Sədərəyə mənəvi dayaq olmuşdur // Azad Azərbaycan. - 2013.-6 mart. - № 33. - S. 3. - Ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında.
 1015. Aygün Qədim türklərin vətəni: Urmiya gölü ətrafı və Naxçıvan ərazisi: Ordubadda aparılan qazıntılar nəyi sübut edir? // Olaylar. - 2013.-14 mart. - № 47. - S. 13. - Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyası 2012-ci ildə Dəmə qalası və Plovdağ abidələrində arxeoloji qazıntılar aparmışdır.
 1016. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə idarəsi müasir binada fəaliyyət göstərəcək // Xalq qəzeti. - 2013.-16 mart. - № 59. - S. 6.
 1017. Əliyeva, İradə. Sağalmayan yaralar: Naxçıvan 1905-1906-cı illərdə // Azərbaycan. - 2013.-29 mart. - № 64. - S. 7. - 31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür.
 1018. Naxçıvan şəhər Abadlıq və Təmir-Tikinti İdarəsinin yeni asfalt zavodu istifadəyə verilmişdir //Xalq qəzeti. - 2013.-3 aprel. - S. 4.
 1019. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları üçün müasir iş şəraiti yaradılmışdır // Xalq qəzeti. - 2013.-4 aprel. - S. 2.
 1020. Aran, Səyyad. Bir şəklin tarixçəsi // Cəmiyyət və Din. - 2013.-4 aprel. - № 12. - S. 3. - Rus-sovet ordusunun Naxçıvanı tərk etməsi barədə.
 1021. Əli Həsənovun Tağıyev, Tahir. Ermənilərin Qars-Gümrü-Naxçıvan dəmiryolu layihəsi...: İrəvan-Van uğursuz aviareys cəhdindən sonra ortaya yeni ideya atılıb // Bakı xəbər. - 2013.-5-7 aprel. - S. 9.
 1022. Hacı Tofiq.. "Naxçıvan Aqrolizinq" ASC-yə yeni texnikalar gətirilib // Azad Azərbaycan. - 2013.-6 aprel. - S.3.
 1023. Seyidzadə, Hacı Tofiq. Naxçıvanda yeni Asfalt zavodu istifadəyə verilib // Azad Azərbaycan. - 2013.-6 aprel. - S. 3.
 1024. Məmmədov, Elxan. Şahbuz rayonunda kiçik fərdi təsərrüfatlar fəaliyyət göstərir //Azərbaycan. - 2013.-11 aprel. - S. 10.
 1025. Naxçıvanda akademik Zərifə xanım Əliyevanın 90 illik yubileyi qeyd olunmuşdur //Xalq qəzeti. - 2013.-16 aprel. - S. 6.
 1026. Qasımov, Cavadxan. Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi uğurları: Ümummilli liderimizin anadan olmasının 90-cı ildönümünə böyük töhfədir // İki sahil. - 2013. - S. 12.
 1027. Arpaçay su elektrik stansiyası muxtar respublikanın enerji potensialının artırılmasında mühüm rol oynayacaqdır // Xalq qəzeti. - 2013.-19 aprel. - S. 2.
 1028. Qasımov, Cavadxan. Naxçıvanın sosial-iqtisadi uğurları ümummilli liderimizin 90-cı ildönümünə böyük töhfədir // 525-ci qəzet. - 2013.-20 aprel. - S. 12.
 1029. Cəfərov, Fəxrəddin. Naxçıvan milisi repressiya illərində 1930-1940-ci illər // AMEA Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 1. - S. 25-29.
 1030. Şirəliyev, Asif. Naxçıvan regionunda sürətli sosial-iqtisadi inkişafın əsas istiqamətləri //AMEA Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 1. - S. 235-245.
 1031. Əliyev, Polad. Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici ticarəti // AMEA Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 1. - S. 246-252.
 1032. Həbibbəyli, İsa. Heydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Universiteti // Azərbaycan. - 2013.-7 may. - S.7. - Ümummilli lider Heydər Əliyev – 90.
 1033. Naxçıvanda ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə təntənəli yubiley mərasimi // Xalq qəzeti. - 2013.-11 may. - S. 7.
 1034. Əhmədov, Nazim. Naxçıvan gömrüyünün yaradılması Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır // Xalq qəzeti. - 2013.-12 may. - S. 4. - Heydər Əliyev – 90.
 1035. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində Antonius Bruk və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-17 may. - S. 3.
 1036. Naxçıvan şəhərində yeni avtobus parkı // Xalq qəzeti. - 2013.-17 may. - S. 3.
 1037. 2013-cü ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı //Xalq qəzeti. - 2013.-17 may. - S. 5.
 1038. Xəlilzadə, Flora. Sönməyən işıqlar, yaxud üç şəhərin övladı // Mədəniyyət. - 2013.-17 may. -S. 13. - Naxçıvanda teatr sənətinin təşəkkülündə yazıçı-publisist, ictima xadim Eynəli bəy Sultanovun böyük xidmətləri olub.
 1039. Həbibov, Arif. Dahi şəxsiyyətin qayğısı // Xalq qəzeti. - 2013.-19 may. - S. 3. - Ümummilli liderin Naxçıvana qayğısı haqqında.
 1040. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Babək rayonunda heyvandarlıq təsərrüfatına baxış keçirmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-19 may. - S. 4.
 1041. Zamanov, Elçin. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti diplomatlarının Naxçıvanla bağlı fəaliyyətləri// İki sahil. - 2013.-28 may. - S. 25.
 1042. Seyidzadə, Hacı Tofiq. Naxçıvan ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir: Bu torpaqlarda Azərbaycan xalqının zəngin tarixi, elmi və mədəni irsi formalaşıb // Azad Azərbaycan. - 2013.-28 may. - S. 7.
 1043. Hacıyev, İsmayıl. Heydər Əliyev - dünya şöhrətli siyasətçi // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № xəbərlər -xüsusi buraxılış. - S. 9-14.
 1044. Qədirzadə, Qadir. Heydər Əliyev şəxsiyyəti və milli-mənəvi inkişaf // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № xəbərlər -xüsusi buraxılış. - S. 23-29.
 1045. Kazımov, Məhbub. Heydər Əliyev bütün düyanı idarə etməyə qadir olan siyasi xadim idi // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № xəbərlər -xüsusi buraxılış. - S. 36-45.
 1046. Baxşəliyev, Vəli. Müasir Azərbaycanın sosial - iqtisadi inkişafı Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № xəbərlər -xüsusi buraxılış. - S. 53-58.
 1047. Qasımov, Ədalət. Heydər Əliyevin milli tərəqqi strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası:1969-2003-cü illər // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № xəbərlər -xüsusi buraxılış. - S. 59-66.
 1048. Şıxəliyev, Emin. Heydər Əliyev və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № xəbərlər -xüsusi buraxılış. - S. 76-87.
 1049. Xəlilov, Toğrul. Azərbaycan dövlətçiliyinin xilası // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № xəbərlər -xüsusi buraxılış. - С. 88-95.
 1050. Məmmədov, Elxan. Heydər Əliyev və milli dövlətçiliyin bərpasında üç əsas mərhələ: qayıdış, dirçəliş, qurtuluş // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - №xəbərlər -xüsusi buraxılış. - S. 96-103.
 1051. Rzayev, Firudin. Heydər Əliyev qətiyyəti və azərbaycançılıq // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № xəbərlər -xüsusi buraxılış. - S. 104-113.
 1052. İsmayıl, Zülfiyyə. Heydər Əliyev və azərbaycanşünaslıq ideyalarımız // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № xəbərlər -xüsusi buraxılış. - S. 114-118.
 1053. Orucov, Asəf. Heydər Əliyev və Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətləri //AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № xəbərlər -xüsusi buraxılış. - S. 119-126.
 1054. Hacıyeva, Fatma. Heydər Əliyev və Azərbaycanda qadın siyasəti // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - , № xəbərlər -xüsusi buraxılış. - S. 127-129.
 1055. Hacıyev, Sahib. Heydər Əliyev və torpaq islahatları // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № xəbərlər -xüsusi buraxılış. - S. 169-176.
 1056. Əliyeva, Nuray. Heydər Əliyev və Azərbaycan dili // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № xəbərlər -xüsusi buraxılış. - S. 232-236.
 1057. Cəfərli, Məhərrəm. Milli dəyərlərimizin böyük hamisi // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № xəbərlər -xüsusi buraxılış. - S. 287-190.
 1058. Quliyev, Musa. Heydər Əliyev və Şeyx Şamil hərəkatı // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № xəbərlər -xüsusi buraxılış. - S. 304-307.
 1059. Naxçıvan şəhərində yeni yaşayış kompleksi istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-5 iyun. - S. 4.
 1060. Qasımov, Cavadxan. İnkişaf meydanına dönən diyar // 525-ci qəzet. - 2013.-5 iyun. - S. 6. - Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1061. "Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şahbuz rayon bazası istifadəyə verilmişdir //Xalq qəzeti. - 2013.-6 iyun. - S. 2.
 1062. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində təltiflərin təqdimatı // Xalq qəzeti. - 2013.-12 iyun. - S. 4.
 1063. Rəhimli, İlham. Naxçıvan maarifçilərinin hünəri // Azərbaycan. - 2013.-25 iyun. - S. 11. - Azərbaycan Milli Teatrı – 140.
 1064. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərindəki Daimi Nümayəndəliyinin məlumatı // Xalq qəzeti. - 2013.-26 iyun. - S. 6.
 1065. Naxçıvan "Buzxana"sında bərpa işləri aparılmışdır // Xalq qəzeti. - 2013.-4 iyul. S. 3.
 1066. Məmmədov, Elgün. Abadlaşan Ordubad // Azərbaycan. - 2013.-4 iyul. - S. 6. - Ordubad rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında
 1067. Əhmədov, Nazim. Naxçıvan: ərzaq təhlükəsizliyinin real hədəfləri // Xalq qəzeti. - 2013.-5 iyul. - S. 4.
 1068. Naxçıvan Dövlət Universitetində "Elektron Naxçıvan - 8" elmi konfransı keçirilmişdir // Xalqqəzeti. - 2013.-10 iyul. - S. 9.
 1069. Talıbov, Tariel., İbrahimov, Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında caryorhyllidae sinfi üstünə daxil olan fəsilələrin taksonomik icmalı // АMEA Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2013. -№ 2. - S. 53-65. - Məqalənin ingilis və rus dillərində qısa xülasəsi verilmişdir.
 1070. İbrahimov, Əliyar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qayalıq-daşlıq bitkiləri // АMEA Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2013. - № 2. - S. 66-76. - Məqalənin ingilis və rus dillərində qısa xülasəsi verilmişdir.
 1071. Xəlilzadə, Flora. Naxçıvan torpağının duzu, suyu və yeni növrağı // Kaspi. - 2013.-10 iyul. - S. 15. - Naxçıvan Dövlət Universitetinin meliorasiya və ekologiya kafedrasının müdiri Əlövsət Quliyevlə müsahibə barədə.
 1072. Əmirov, Rəşadət. Naxçıvan Muxtar Respublikasında noxud bitkisinin əsas zərərvericiləri // AMEA. Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2013. - № 2. - S. 90-95.
 1073. Nəcəfov, Cabbar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi az yayılmış süfrə üzüm sortlarının məhsuldarlıq göstəriciləri // AMEA. Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası . - 2013. - № 2. - С. 113-115.
 1074. Qəhrəmanov, Seyfəli. Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaqlarının alqoflorasına müxtəlif faktorların təsiri // AMEA Xəbərlər: təbiət və texniki elmlər seriyası. - 2013. - № 2. - S. 153-158.
 1075. Muxtar respublikada taxıl biçini davam edir // Xalq qəzeti. - 2013.-12 iyul. - S. 2. - Naxçıvan Muxtar Respublikasında taxılçılığın inkişafı haqqında.
 1076. Əzimzadə, Ərşad. Naxçıvan: sərt blokadadan hərtərəfli yeniləşmə və tərəqqiyə //Xalq qəzeti. - 2013.-17 iyul. - № 154. - S. 5 ; № 158. - S. 5. - Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1077. Əsgərli, Əbülfəz. Naxçıvan ağsaqqallarının seçimi dəyişməzdir // Azərbaycan. - 2013.-17 iyul. - S. 2.
 1078. Dördüncü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin yeddinci sessiyası keçirilmişdir: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun məruzəsi // Xalq qəzeti. - 2013.-24 iyul. - S. 3.
 1079. Babək Rayon Mərkəzi Xəstəxanası üçün yeni bina tikilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-30 iyul. - S. 2.
 1080. 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı //Xalq qəzeti. - 2013.-13 avqust. - S. 8.
 1081. Şərur rayonunun Gümüşlü kəndində yeni obyektlər istifadəyə verilmişdir //Xalq qəzeti. - 2013.-14 avqust. - S. 4. - Son ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 82 kənd mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
 1082. Naxçıvan şəhərində yeni Saat Meydanı, park və musiqi məktəbi istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-17 avqust. - S. 6.
 1083. Naxçıvan Muxtar Respublikası: ali məktəblərə qəbul imtahanlarında yüksək bal toplamış tələbələrlə görüş keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-21 avqust. - S. 2.
 1084. Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikinti-quruculuq işləri davam edir // Xalq qəzeti. - 2013.-22 avqust. - S. 2.
 1085. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə // Xalq qəzeti. - 2013.-27 avqust. - S. 2.
 1086. İsmayılqızı, Xuraman. Müstəqil Azərbaycanın memarı: 3 sentyabr 1991-ci ildə Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçilən Heydər Əliyev siyasi dühası ilə Azərbaycanın müasir simasını müəyyənləşdirərək xalqımızın taleyində silinməz izlər qoymaqla müstəqilliyimizin əbədi qarantı oldu // İki sahil. - 2013.-3 sentyabr. - S. 8.
 1087. Qurbanlı, Dəmir. Müstəqil dövlətçilik tariximizin ən parlaq səhifəsi: Ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü // Azad Azərbaycan. - 2013.-4 sentyabr. - S. 2.
 1088. Hacalıyev, Elnur. Həqiqi müstəqilliyimizin təminatçısı // Azərbaycan. - 2013.-4 sentyabr. - S. 5.
 1089. Naxçıvan Muxtar Respublikasıında biometrik pasportların verilməsinə başlanmışdır // Xalq qəzeti. - 2013.-6 sentyabr. - S. 10
 1090. Elektron kitabxana istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-6 sentyabr. - S. 10. - AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Elektron Kitabxanasının açılışı olmuşdur.
 1091. "Arpaçay" Su Elektrik Stansiyası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-10 sentyabr. -S. 5.
 1092. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə // Xalq qəzeti. - 2013.-14 sentyabr. - S. 5.
 1093. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş // Xalq qəzeti. - 2013.-17 sentyabr. - S. 7.
 1094. Muxtar respublikada bütün sahələrdəki inkişafın məqsədi insanların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasından ibarətdir // Azərbaycan. - 2013.-18 sentyabr. - S. 3.
 1095. Məmmədov, Elxan. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 3075 gənc ilk dəfə olaraq prezident seçkilərində səs verəcək: Seçkilərin bu il də şəffaf və demokratik keçirilməsi üçün muxtar respublikada hərtərəfli hazırlıq işləri görülüb // Azərbaycan. - 2013.-19 sentyabr. - S. 10.
 1096. Culfa rayonunun Kırna kəndində həkim anbulatoriyasının, orta məktəb binasının və kənd avtomobil yolunun açılışı olmuşdur // Xalq qəzeti. - 2013.-21 sentyabr. - S. 4.
 1097. Şərur rayonunun Sərxanlı kəndində yeni sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-26 sentyabr. - S. 5.
 1098. Naxçıvan MR Mərkəzi Seçki Komissiyasında seminar-treninq keçirilmişdir // Azərbaycan. - 2013.-26 sentyabr. - S. 4.
 1099. Seçkilərin şəffaf və demokratik keçirilməsi üçün bütün işlər görülüb // Azərbaycan. - 2013.-1 oktyabr. - S. 6.
 1100. Fərhadov, Q. T. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gövşəyən heyvanların tizanieziozunun (Thysaniezia giardi) yayılması // AMEA Xəbərlər: Biologiya və tibb elmləri . - 2013. - № 1. - S. 54-57.
 1101. Ordubad rayonunun Sabirkənd tam orta məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir: Təhsilə göstərilən qayğı ölkənin gələcəyinə xidmət edir // Azərbaycan. - 2013.-5 oktyabr. - S. 6.
 1102. Şirəliyev, Asif. Naxçıvan Muxtar Respublikası - blokadada qalmış əyalətdən sürətlə inkişaf edən regiona çevrilən diyar // Azərbaycan. - 2013.-6 oktyabr. - S. 5.
 1103. Kəngərli, Rauf. Naxçıvan Muxtar Respublikasında prezident seçkiləri demokratik şəraitdə və yüksək bayram əhval-ruhiyyəsində keçdi // Xalq qəzeti. - 2013.-10 oktyabr. - S. 5.
 1104. Haciyev, İsmayıl. Naxçıvan Evliya Çələbinin "Səyahətnamə" sində // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 9-18.
 1105. Səfərli, Fəxrəddin. Naxçıvan epiqrafik abidələri tarix-mədəniyyət abidəsi kimi // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 19-27.
 1106. Cəfərov, Həmzə. Müstəqilliyin ilk illərində Naxçıvanda təhsil -1991-1993-cü illər //AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. –№ 3. - S. 28-33.
 1107. Haciyeva, Sara. Orta əsrlərdə Naxçıvanda istehsal olunan sənətkarlıq məhsulları // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 35-41.
 1108. Rəhimov, Yaşar. I Rus inqilabından I Dünya müharibəsinə qədər Naxçıvanda sosial-iqtisadi vəziyyət // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 42-48.
 1109. Əliyev, İlhami. XVI-XVIII əsrin əvvəllərində Naxçıvanın ticarət əlaqələri // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. –№ 3. - S. 49-56. Behbudova, Təranə. 1877-1878-ci il Rusiya-Osmanlı müharibəsinin Şimali Azərbaycanın ictimai-siyasi şəraitinə dair // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 57-62.
 1110. Haciyev, İsmayıl. Naxçıvan Evliya Çələbinin "Səyahətnamə"sində // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 9-18.
 1111. Səfərli, Fəxrəddin. Naxçıvan epiqrafik abidələri tarix-mədəniyyət abidəsi kimi // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 19-27.
 1112. Səfərli, Fəxrəddin. Naxçıvan epiqrafik abidələri tarix-mədəniyyət abidəsi kimi // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 19-27.
 1113. Cəfərov, Həmzə. Müstəqilliyin ilk illərində Naxçıvanda təhsil 1991-1993-cü illər // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 28-33.
 1114. Haciyeva, Sara. Orta əsrlərdə Naxçıvanda istehsal olunan sənətkarlıq məhsulları // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 35-41.
 1115. Rəhimov, Yaşar. I Rus inqilabından I Dünya müharibəsinə qədər Naxçıvanda sosial-iqtisadi vəziyyət // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 42-48.
 1116. Əliyev, İlhami. XVI-XVIII əsrin əvvəllərində Naxçıvanın ticarət əlaqələri // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. –№ 3. - S. 49-56.
 1117. Behbudova, Təranə. 1877-1878-ci il Rusiya-Osmanlı müharibəsinin Şimali Azərbaycanın ictimai-siyasi şəraitinə dair // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. –№ 3. - S. 57-62.
 1118. Məmmədova, Yeganə. XIX əsrdə Naxçıvanda təhsil: zemstvo məktəbi, xalq məktəbi, ibtidai məktəb // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. –№ 3. - S. 63-69.
 1119. Xəlilov, Toğrul. Naxçıvan abidələrinin öyrənilməsi və qorunmasında əldə olunmuş nailiyyətlər //AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 78-85.
 1120. Pirquliyeva, Qənirə. İçərişəhər tarix muzeyinin numizmatika fondundakı bəzi antik dövr sikkələri //AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. –№ 3. - S. 101-112.
 1121. Məmmədov, Həsən. Milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafının regional problemləri // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 254-259.
 1122. Qəribov, Asəf. Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası və beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması istiqamətləri // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 235-242.
 1123. Əliyeva, Nurlana. XIV-XV yüzilliklərdə Naxçıvanda ədəbi - mədəni və elmi mühit // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 181-186.
 1124. Qənbərova, Gülnarə. Naxçıvanın Səlcuq-Atabəylər dövrü memarlıq abidələri // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 218-228.
 1125. Əliyev, Polad. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye istehsalının iqtisadi səmərəliliyi // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. - № 3. - S. 271-277.
 1126. Abbasov, Teymur. Elmi-texniki tərəqqi və aqrar sektorun inkişafının əsas istiqamətləri // AMEA Xəbərlər: Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2013. –№ 3. - S. 278-285.
 1127. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial-iqtisadi layihələr uğurla icra edilir // Xalq qəzeti. - 2013.-13 oktyabr. - S. 6.
 1128. Naxçıvan Muxtar Respublikası: quruculuq işləri geniş vüsət almışdır // Xalq qəzeti. - 2013.-22 oktyabr. - S. 5.
 1129. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Xanlıqlar kəndində kompleks quruculuq işləri aparılmışdır // Azərbaycan. - 2013.-23 oktyabr. - S. 8.
 1130. Seyidova, Səadət. Gözəl yurdum Naxçıvan // Xalq qəzeti. - 2013.-25 oktyabr. - S. 7. - Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1131. “Araz-3” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yumurtalıq istiqamətində damazlıq quşçuluq təsərrüfatı fəaliyyətə başlamışdır // Xalq qəzeti. - 2013.-26 oktyabr. - S. 4.
 1132. Muxtar respublikanın abad yaşayış məntəqələrinin sırası genişlənir: Culfa rayonunun Teyvaz kəndində kompleks quruculuq işləri aparılmışdır // Xalq qəzeti. - 2013.-1 noyabr. - S. 7.
 1133. Naxçıvan Muxtar Respublikası 2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında // Xalq qəzeti. - 2013.-8 noyabr. - S. 5.
 1134. Ordubad rayonunun quruculuq salnaməsinə yeni səhifələr yazılmışdır // Xalq qəzeti. - 2013.-13 noyabr. - S. 10.
 1135. Ismayılqızı , Xuraman. Müstəqillik hər bir xalqın milli sərvətidir: 17 noyabr 199-cı ildə Naxçıvan MSSR Ali Məclisinin sessiyasında Azərbaycanın dövlət atributlarının-üçrəngli bayrağının, himninin bərpası üçün tarixi və siyasi əhəmiyyətli qərar qəbul olundu // İki sahil. - 2013.-16 noyabr. - S. 20.
 1136. Seyidzadə, Hacı Tofiq. Kəngərli rayonu inkişaf edir // Azad Azərbaycan. - 2013.-17 noyabr. - S. 3.
 1137. Naxçıvan şəhərinin Əliabad qəsəbəsində 16 nömrəli tam orta məktəbin binası istifadəyə verilmişdir //Xalq qəzeti. - 2013.-27 noyabr. - S. 2.
 1138. Bənzərsiz Naxçıvan xalçaları: Azərbaycan xalçaları jurnalı əməkdaşlarının Naxçıvana ekspedisiyası əsasında // Azərbaycan xalçaları= Azerbaijani Carpets= Азербайджанские Ковры : təsisçi Azər-İlmə MMC. - 2013. - Cild.3, № 8. - S. 94-108 : portr.
 1139. Qasımov, Cavadxan. Naxçıvan Muxtar Respublikası inkişaf yollarında // İki sahil. - 2013. -2 dekabr S. 18.
 1140. Naxçıvan şəhər Su Anbarı və Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-4 dekabr. - S. 4.
 1141. Naxçıvan MR Şərur rayonu Şahbulaq və Gümüşlü kəndlərində yeni sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-5 dekabr. - S. 2.
 1142. “Nevskoye vremya” qəzetində Naxçıvan haqqında geniş məqalə dərc edilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-5 dekabr. - S. 2.
 1143. Naxçıvanda “Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman” çoxcildliyinin “Ömrün Naxçıvan aşırımları” adlanan V cildinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-8 dekabr. - S. 2. - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının rəhbəri Əli Həsənov təqdimat mərasimində çıxış edərək Elmira Axundovanın ümummilli lider Heydər Əliyev irsinin ən məhsuldar tədqiqatçılarından biri olduğunu demişdir.
 1144. Naxçıvan MR Şahbuz rayonunun Qızıl Qışlaq, Güney Qışlaq və Ayrınc kəndlərində yeni obyektlər istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2013.-8 dekabr. - S. 4.
 1145. Azərbaycanda Əlahiddə Ümumqoşun Ordusu yaradıldı: Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun komandanı vəzifəsinin icrası Kərəm Mustafayeva həvalə olundu // 525-ci qəzet. - 2013.-21 dekabr. - S. 4.
 1146. Nəsrəddinov, Nazim. Naxçıvan "Əshabi - Kəhf"i // Olaylar. - 2013. – 26 dekabr.-S.13.
 1147. Seyidzadə, Hacı Tofiq. Sirab Avropa bazarına çıxır // Azad Azərbaycan. - 2013.-27 dekabr. - S. 3.
 1148. Dördüncü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin səkkizinci sessiyası keçirilmişdir // Azərbaycan. - 2013.-29 dekabr. - S. 5. - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 2013-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları ilə əlaqədar məruzə etmişdir.
 1149. Paşayev, Teyyub. Naxçıvan Muxtar Respublikasının orta dağlıq zonasının şibyələri // AMEA Xəbərlər: təbiət və texnki elmlər seriyası. - 2013. - Cild 9, № 4. - S. 96-99.
 1150. Seyidova, Həmidə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda yayılan papaqlı göbələklərin aparıcı fəsilə və cinsləri // AMEA Xəbərlər: təbiət və texnki elmlər seriyası. - 2013. - Cild 9, № 4. - S. 138-144.
 1151. Seyidzadə, Günel. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində qarğıdalı bitkisinin əsas xəstəlikləri //AMEA Xəbərlər: təbiət və texnki elmlər seriyası. - 2013. - Cild 9, № 4. - S. 161-167.
 1152. Bayramov, Akif. Naxçıvan Muxtar Respublikası çaylarının əsas biosenozları // AMEA Xəbərlər: təbiət və texnki elmlər seriyası. - 2013. - Cild 9, № 4. - S. 204-211.
 1153. Babayeva, Zemfira. Naxçıvanın Babək rayon uşaq musiqi məktəblərinin yaranması və fəaliyyəti //Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri. - 2013. - № 2. - S. 138-142.
 1154. ***

 1155. Встреча в Нахчыванском международном аэропорту // Бакинский рабочий. - 2013.-1 марта. - С. 6. - В Нахчыванском международном аэропорту Президента Михеила Саакашвили встретил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.
 1156. Встреча в Нахчыванском международном аэропорту // Бакинский рабочий. - 2013.-1 марта. - С. 6. - В Нахчыванском международном аэропорту Президента Михеила Саакашвили встретил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов. Возвращение лидера: Нахчыван спас Алиева, Алиев спас Азербайджан //Азербайджанские Известия. - 2013.-12 апреля. - С. 2. - К 90-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
 1157. Мамедов, Сохбет. Турецкий марш в Азербайджане: Баку проводит военные учения на расстоянии орудийного выстрела от Еревана // Независимая газета. - 2013.-18 июля. - С. 1,6. - в Баку прошла церемония открытия азербайджано-турецких учений, которые пройдут в Нахичеванской Автономной Республике (НАР) неподалеку от армянской границы.
 1158. В Нахчыване организован официальный прием, посвященный созданию Турецкой Республики // Бакинский рабочий. - 2013.-30 октября. - № 200. - С. 5.
 1159. 2014-cü il

 1160. Ələddinqızı, Nəzakət. Minilliklərin izini tarixində yaşadan Naxçıvan: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Naxçıvan Respublikasının 90 illiyi yubileyi qeyd // Səs. - 2014.-16 yanvar. - S. 4-5.
 1161. Əhmədov, Namiq. Naxçıvan: əks-səda verən qəhrəmanlıq // Xalq qəzeti. - 2014.-19 yanvar. - S. 4. - 20 yanvar 1989-cu ildə silahlı ermənilər Naxçıvanın Sədərək qəsəbəsinə basqın etmişlər.
 1162. Ələddinqızı, Nəzakət. Minilliklərin izini tarixində yaşadan Naxçıvan: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Naxçıvan Respublikasının 90 illiyi yubileyi qeyd olunacaq // Səs. - 2014.-16 yanvar. - S. 4-5.
 1163. 20 Yanvar faciəsinin qurbanları Naxçıvanda dərin ehtiramla yad edilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-23 yanvar. - S. 3.
 1164. Məmmədov, Elxan. Müasirləşən qədim kənd // Azərbaycan. - 2014.-11 yanvar. - S. 6.- Naxçıvan Muxtar Respublikasının 206 kəndindən biri Kükü kəndi haqqında.
 1165. Əliyev, Arif. Naxçıvan Muxtariyyətinin 90 illiyi qarşısında // Ədalət. - 2014.-24 yanvar. - № 12. - S. 6.
 1166. Sədərək rayonunda yeni məktəb istifadəyə verilib // Yeni Azərbaycan. - 2014.-8 yanvar. - S. 7.
 1167. İbrahimzadə, Füzuli. Naxçıvan zəngin tarixə malik olan Azərbaycanın bir hissəsidir // Kaspi. - 2014.-28 yanvar. - S. 15.-Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi haqqında.// Xalq qəzeti. - 2014.-26 yanvar. - S. 2.
 1168. Книга «Нахчыванские ковры» издана в Нью-Йорке // Бакинский рабочий. - 2014.-28 января. -С. 5.
 1169. Abdullayeva, Nigar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycanın siyasi tarixində mühüm hadisədir // Palitra. - 2014.-29 yanvar. - S. 13.
 1170. Əliyev, Arif. Vedibasar-Şərur -Naxçıvan üçbucağı // Ədalət. - 2014.-29 yanvar. - № 15. - S. 5.
 1171. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə keçirilmişdir // Azərbaycan. - 2014.-31 yanvar. - S. 3.
 1172. Məmmədov, Elxan. İnkişaf yeni mərhələyə qədəm qoyur: “Heydər Əliyev ili"ni hərtərəfli inkişafla başa vuran Naxçıvan "Muxtariyyət ili"ni də daha böyük uğurlar üçün geniş yol açıb // Azərbaycan. - 2014.-6 fevral. - S. 6. - Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90.
 1173. Culfa rayonunun Əlincə kəndində yeni sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir // Azərbaycan. - 2014.-6 fevral. - S. 6. - Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90.
 1174. Həbibbəyli, İsa. Nuhçıxandan-Naxçıvana: tarix və müasirlik // Azərbaycan. - 2014.-7 fevral. - S. 5. - Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90.
 1175. Ulu diyar nəqşicahan - gözəl Naxçıvan: Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd olunacaq // Səs. - 2014.-7 fevral. - S. 8-9.
 1176. Qasımov, Cavadxan. Naxçıvan Muxtar Respublikası: bir əsrə sığmayan inkişaf: Muxtar respublikanın 90 illiyi tamam olur // Palitra. - 2014.-8 fevral. - S. 10.
 1177. Qələndərli, Nurlan. Naxçıvan Muxtar Respublikası dinamik inkişaf yolunda: Naxçıvanın muxtariyyat statusu ötən dövr ərzində bölgənin tarixi taleyində əhəmiyyətli rola malik olub, Azərbaycanın bu qədim ərazisində təhlükəsizliyin təmin olunması, dövlətçilik ənənələrinin və milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasında mühüm amil kimi çıxış edib // Yeni Azərbaycan. - 2014.-8 fevral. - S. 5.
 1178. Hacıyev, İsmayıl. Naxcıvan Muxtar Respublikasının yaradılması ölkəmizin həyatinda mühüm hadisədir // İki sahil. - 2014.-8 fevral. - S. 5.
 1179. Azərbaycanın qədim bölgəsi Naxçıvan tarixən çətin sınaqlarla dolu çərəfli yol keçmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-9 fevral. - S. 3. - AzərTac AMEA Naxçıvan bölməsinin sədri, Milli Məclisin deputatı akademik İsmayıl Hacıyevin məqaləsini təqdim edir.
 1180. Ibrahimov, Eldar. Naxçıvan Muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir // 525-ci qəzet. - 2014.-8 fevral. - № 23. - S. 10-11.
 1181. Yadigar, Asim. Ucalığa, kamilliyə çağırış: və ya xatirə bitəndi ürəklə əksən // Ədalət. - 2014.-8 fevral. - S. 12-13. - Naxçıvan Dövlət Universitetinin iqtisadiyyat kafedrasının dosenti Akif Mədətovla müsahibə
 1182. Ismayılqızı, Xuraman. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətində Naxçıvan dövrü: Muxtar respublikaya səfərləri zaman tarixə nəzər salan Prezident İlham Əliyev ulu öndərin Naxçıvanda gördüyü işləri, Azərbaycanın müstəqilliyi naminə siyasi əhəmiyyətli xidmətlərini yüksək qiymətləndirir // İki sahil. - 2014.- 11 fevral. - S. 8.
 1183. Naxçıvan: Şahbuz Rayon Rabitə İdarəsinin yeni binası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-12 fevral. - S. 4. - Şahbuz rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1184. Əliyeva, Gülşən. Günəş Şərqdən doğur // 525-ci qəzet. - 2014.-12 fevral. - S. 4. - Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması haqqında,
 1185. Qasımov, Cavadxan. Naxcıvanın Muxtariyyəti tarixi, iqtisadi və siyasi fəxrimizdir // İki sahil. - 2014.-12 fevral. - S. 9.
 1186. Bağırov, Zaur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiya statusu // Səs. - 2014.-15 fevral. - S. 8-9.
 1187. Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublikası Təşkilatının İdarə Heyətinin iclası keçirilmişdir // Azərbaycan. - 2014.-18 fevral. - S. 3.
 1188. Naxçıvan: Babək rayonunun Cəhri kəndində yeni sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-20 fevral. - S. 4.
 1189. Nigar. Naxçıvanın turizm potensialı // Palitra. - 2014.-21 fevral. - № 32. - S. 15.
 1190. Naxçıvan şəhər 11 nömrəli tam orta məktəbin binası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-25 fevral. - № 41. - S. 3.
 1191. Hüseynzadə, Fuad. "Naxçıvan tarixi" çoxcildliyinin birinci cildi təqdim olundu // Palitra. - 2014.-27 fevral. - № 36. - S. 11.
 1192. Naxçıvanda sahibkarlarla işgüzar görüş keçirilmişdir // Azərbaycan. - 2014.-1 mart. - S. 5.
 1193. Baxşəliyev, Vəli. Naxçıvanın tarixi coğrafiyasına aid yeni faktlar // Azərbaycan. - 2014.-7 mart. - 50. - S. 7.
 1194. Yunisli, Fariz. Novruz bayramı ortaq mənəvi dəyər kimi: Naxçıvanda Novruz ənənələri //Mədəniyyət. - 2014.-7 mart. - № 18. - S. 13.
 1195. Milli Təklükəsizlik Nazirliyinin Ordubad Rayon Şöbəsinin inzibati binası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-12 mart. - S. 4.
 1196. Kazımoğlu, Muxtar. Ordubadda Novruz bayramı // Azərbaycan. - 2014.-14 mart. - S. 5.
 1197. Vəliyev, Əpoş. Şərurda İlaxır çərşənbə adətləri // Kaspi. - 2014.-14 mart. - № 45. - S. 6.
 1198. Naxçıvan: işğal təhlükəsindən strateji inkişaf hədəflərinə doğru // İki sahil. - 2014.-18 mart. - S. 10. - Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90.
 1199. Canməmmədova, Gülnarə. Kəngərlidə "Novruz" ənənəsi // Kaspi. - 2014.-18 mart. - № 47. - S. 10. - Naxçıvan şəhərinin Kəngərli rayonunda "Novruz" ənənələri haqqında.
 1200. Şahtaxtlı, Sabir. Naxçıvan Muxtar Respublikası - 90: Naxçıvan: işğal təhlükəsindən strateji inkişaf hədəflərinə doğru // Səs. - 2014.-20 mart. - № 52. - S. 5.
 1201. Kamalqızı, Rəfiqə. Naxçıvan gündən-günə inkişaf edir, abadlaşır və gözəlləşir: İlham Əliyev: "Naxçıvanın uğurlu inkişafı Azərbaycanın uğurlu inkişafı deməkdir. Bizim müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi deməkdir" // Səs. - 2014.-30 mart. - № 55. - S. 3.
 1202. Şirəliyev, Asif. Naxçıvanda aqrar sektor şaxəli inkişaf edir // Azərbaycan. - 2014.-3 aprel. - S. 8. - Qeyd: Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1203. Vəliyev, Əpoş. Şərurda Novruz mərasimləri // Kaspi. - 2014.-3 aprel. - № 54. - S. 14.
 1204. Yurdoğlu, Elxan. Akademik İsmayıl Hacıyev: "Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi ilə bağlı vəzifələrimizi uğurla yerinə yetirməyə çalışırıq" // 525-ci qəzet. - 2014.-4 aprel. - S. 5.
 1205. Кяльбизаде, Эльнур. Нахчыван: третий ренессанс: место автономной республики в азербайджано-польских связях // Каспiй = Kaspi: Еженедельный выпуск. - 2014.-5 апреля. - С. 7.
 1206. Müseyibli, Nəcəf. Naxçıvanın arxeoloji abidələri tarixi irsimizin varislik rəmzidir // Xalq qəzeti. - 2014.-6 aprel. - S. 5. - Qeyd: Naxçıvan – 90.
 1207. Abbasova, V. Z. Naxçıvan MR-də yaşayış məntəqələrinin təsnifatı və inkişaf perspektivləri: Məskunlaşmanın mühüm elementləri olan şəhər və kəndlərin iqtisadi, sosial və demoqratik inkişaf perspektivlərinin müəyyən edilməsi vacib vəzifələrdən biridir // AMEA Xəbərlər: Yer elmləri. - 2013. - № 4. - S. 46-52.
 1208. Yurdoğlu, Elxan. "Naxçıvanın zəngin tarixi Azərbaycan tarixinin çox parlaq səhifələrindəndir" //Kaspi. - 2014.-8 aprel. - № 57. - S. 10. - İsmayıl Hacıyev: "Naxçıvan ərazisi bir çox mədəniyyətlərin əsas mərkəzlərindən biridir"
 1209. Hacalıyev, Elnur. Naxçıvan iqtisadi yüksəliş dövrünü yaşayır // Azərbaycan. - 2014.-10 aprel. - S. 3. - Qeyd: Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1210. Kamalqızı, Rəfiqə. Prezidentin Naxçıvana səfəri bu bölgənin inkişafından xəbər verir: İlham Əliyev: "Naxçıvan gözəlləşir, abadlaşır, gözəl, müasir şəhərə çevrilir" // Səs. - 2014.-11 aprel. - S. 5.
 1211. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində orden, medal və fəxri adların təqdimat mərasimi olmuşdur // Xalq qəzeti. - 2014.-11 aprel. - S. 3.
 1212. Aqil. Azərbaycan alimi məşhur "İssik yazısı"nın şifrəsini aça bilib / Aqil // 525-ci qəzet. - 2014.-11 aprel. - № 61. - S. 4. - Martın 28-də "Exo" qəzetində jurnalist Nuraninin tarixçi-alim Zaur Həsənovla müsahibəsi dərc olunub.
 1213. Bədəlov, Əliqismət. Prezident İlham Əliyev: Bu gün Naxçıvan, sözün əsl mənasında, inamla, uğurla inkişaf edir // Xalq qəzeti. - 2014.-12 aprel. - S. 3.
 1214. Bağırov, Zaur. Azərbaycanda muxtariyyət beynəlxalq münasibətlərin subyekti kimi // Azərbaycan. - 2014.-13 aprel. - S. 5. - Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90.
 1215. Hüseynov, Rövşən. Mərdlik qalası - Əlincə // Xalq qəzeti. - 2014.-13 aprel. - S. 7. - Naxçıvanın Əlincəçay vadisində bir qala var - Əlincə qalası haqqında.
 1216. Qasımov, Ələkbər. Fizzə hələ özünü tanıdacaq: naxçıvanlı rəssam qız özünü hər janrda sınayır //Qobustan = Гобустан : incəsənət toplusu. - 2014. - S. 78-79. - Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublika Rəssamlar Birliyinin üzvü rəssam Fizzə Quliyevanın həyat və yaradıcılığı haqqında.
 1217. Qasımov, Ələkbər. Fizzə hələ özünü tanıdacaq: naxçıvanlı rəssam qız özünü hər janrda sınayır //Qobustan = Гобустан : incəsənət toplusu. - 2014. - S. 78-79. - Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublika Rəssamlar Birliyinin üzvü rəssam Fizzə Quliyevanın həyat və yaradıcılığı haqqında.
 1218. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində genişmiqyaslı hərbi təlimlər sona çatmışdır //Azərbaycan. - 2014.-19 aprel. - S. 4.
 1219. Cəfərli, Rəşad. Naxçıvan sürətli inkişaf və yüksəliş yolundadır // Azərbaycan. - 2014.-19 aprel. - S. 5. - Qeyd: Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1220. Qasımov, Əbülfət. Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun uğurlu manevrləri: Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində keçirilən genişmiqyaslı hərbi təlimlər sona çatıb // Azərbaycan ordusu. - 2014.-19 aprel. - № 28. - S. 2.
 1221. Kəngərli, Rauf. Naxçıvan bu gün, sözün əsil mənasında, xariqələr yaradır // Xalq qəzeti. - 2014.-20 aprel. - S. 4. - Qeyd: Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1222. Naxçıvan: Sədərək rayonunda yeni nasos stansiyası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-22 aprel. - № 81. - S. 3.
 1223. Prezident Kitabxanasında "Naxçıvan Muxtar Respublikası" elektron portalının ingilis dilində versiyasının təqdimat mərasimi olub // Yeni Azərbaycan. - 2014.-25 aprel. - S. 3.
 1224. Məmmədov, Süleyman. Naxçıvan - Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi // Xalq qəzeti. - 2014.-4 may. - S. 6. - Qeyd: Naxçıvan tarixi çoxcildliyinin I cildi işıq üzü görmüşdür.
 1225. Şabanov, Mehman. Heydər Əliyevin təhsil siyasəti və müasir Naxçıvan // Palitra. - 2014.-6 may. - S. 10.
 1226. Naxçıvanda sosial qayğıya ehtiyacı olan vətəndaşlara minik avtomobilləri təqdim olunmuşdur //Xalq qəzeti. - 2014.-8 may. - S. 8.
 1227. Bakıda Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi açılmışdır // Azərbaycan. - 2014.-13 may. - S. 11. - Qeyd: Mayın 12-də Bakı Biznes Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi açılmışdır.
 1228. Araz-Naxçıvan" Azərbaycan çempionatının birinci divizionunun qalibi olmuşdur // Xalq qəzeti. - 2014.-14 may. - № 99. - S. 2.
 1229. Xəlilov, Toğrul. Naxçıvan arxeologiyası muxtariyyət illərində // İki sahil. - 2014.-14 may. - № 82/1. - S. 19.
 1230. Talıbov, T. H. Naxçıvan Muxtar Respublikası Florasında Crataegus Cinsinin (Rosaceae) növlərinin icmalı // AMEA Xəbərlər: Biologiya və tibb elmləri . - 2013. - C.68, № 3. - S. 144-157.
 1231. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Yuxarı Əylis kəndində yeni məscid istifadəyə verilmişdir // Azərbaycan. - 2014.-15 may. - № 100. - S. 6.
 1232. Sadıqoğlu, Afət. Naxçıvan təbiətinin ecazkarlığını sənətdə yaşadan rəssam // Xalq qəzeti. - 2014.-16 may. - S. 14. - Qeyd: Naxçıvan rəssamlıq məktəbinin davamçısı Yuran Əli oğlu Məmmədov haqqlında.
 1233. Ordubad rayonunda yeni obyektlər istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-16 may. - S. 10. - Qeyd: Ordubad rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1234. Naxçıvan şəhərində yeni yaşayış kompleksi istifadəyə verilmişdir // Azərbaycan. - 2014.-17 may. - S. 4. - Qeyd: Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1235. Cəfərov, Əsədulla. Naxçıvanın arxeoloji mənbələri bu ərazinin dünyanın ən qədim yaşayış məskənlə-rindən biri olduğunu sübut edir // Xalq qəzeti. - 2014.-25 may. - S. 5.
 1236. Hacıyev, Cabir. XXI əsrin rayonu Kəngərli sürətli inkişaf yolundadır // İki sahil. - 2014.-24 may. - № 91. - S. 19. - Naxçıvan Muxtar Respublikası-90.
 1237. Şirəliyev, Asif. Qədim Naxçıvanın yeni inkişaf mərhələləri // Azərbaycan. - 2014.-25 may. - № 109. - S. 6.
 1238. Гулиев, Муса. Мавзолей Момине хатун: неизвестное об известном // Каспiй = Kaspi: Еженедельный выпуск. - 2014.-27 мая. - С. 11.
 1239. Əliyev, Rauf. Naxçıvan səhiyyəsi intensiv inkişaf yolundadır: Ölkənin ixtisaslaşmış tibb müəssisələri ilə sıx əməkdaşlıq mürəkkəb cərrahiyyə əməliyyatlarının Muxtar Respublika daxilində həyata keçirilməsinə şərait yaradır // İki sahil. - 2014.-30 may. - S. 20.
 1240. Qasımova, Mina. Tarix Yaradan Şəxsiyyətlər Salnaməsi // Təhsil problemləri. - 2014.-24 may-31 may. - S. 6. - Qeyd: Naxçıvanda Arzu Abdullayevanın kitabının təqdimatı olmuşdur.
 1241. Naxçıvan: Şərur rayonunda yeni obyektlər istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-1 iyun. - S. 2.
 1242. Naxçıvanda Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günü münasibətilə şənlik // Xalq qəzeti. - 2014.-3 iyun. - S. 9.
 1243. Qədimoğlu N., T. Aydınoğlu Naxçıvan rəssamları Bakı sərgisində: Gənc rəssam Tural Həsənlinin sənət dünyası // Xalq qəzeti. - 2014.-3 iyun. - S. 10.
 1244. Hümbətov, Zaur., N. Hüseynov; H.B. Əliyev,H.A. Hüseynov Müasir inkişafda Naxçıvan təcrübəsi // Yeni Azərbaycan. - 2014.-3 iyun. - S. 5.
 1245. Həbibbəyli, İsa. Nuhçıxandan Naxçıvana: tarix və müasirlik // Milli Məclis. - 2014. - № aprel-may. - S. 32-39. - Qeyd: 5000 illik tarixə malik qədim Naxçıvanın muxtariyyətinin 90 illiyi.
 1246. “Beynəlxalq münasibətlərdə Naxçıvan və müasir dövrdə inkişaf prosesləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransda bu qədim diyarın tarixindən söhbət açılmışdır // Azərbaycan. - 2014.-6 iyun. - S. 7. - Qeyd: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) əsas binasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Beynəlxalq münasibətlərdə Naxçıvan və müasir dövrdə inkişaf prosesləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans keçirilmişdir.
 1247. Muradoğlu, Nizami. Naxçıvan - sorağı minilliklərdən gələn qədim Azərbaycan diyarı // Xalq qəzeti. - 2014.-10 iyun. - S. 5.
 1248. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanın muxtariyyət statusu və müasir dövr // Xəbərlər: AMEA Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2014. - № 1. - S. 9-24.
 1249. Naxçıvan Muxtar Respublikasıında vətəndaş cəmiyyəti institutlarına xüsusi diqqət və qayğı göstərilir //Azərbaycan. - 2014.-10 iyun. - S. 4.
 1250. Baxşəliyev, Vəli. Eramızdan əvvəl VI - I minilliklərdə Naxçıvanın əhalisi və etnik-mədəni proseslər // Xəbərlər: AMEA Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2014. - S. 106-116.
 1251. İbrahimov, Səbuhi. Naxçıvan əlyazmalarında sufizmin fəlsəfi mahiyyəti: XIX əsrin axırı - XX əsrin əvvəlləri // Xəbərlər: AMEA Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2014. - S. 212-222.
 1252. Məmmədov, Elxan. Müasirləşən qədim Əlincə // Azərbaycan. - 2014.-11 iyun. - S. 3. - Qeyd: Culfa rayonu - Əlincə kəndinin sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1253. Kəngərli rayonunda yeni suvarma şəbəkəsi qurulur // Xalq qəzeti. - 2014.-12 iyun. - S. 2.
 1254. Şərqşünaslıq İnstitutunda Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi sessiya
 1255. // Azərbaycan. - 2014.-12 iyun. - S. 3.
 1256. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərində daimi nümayəndəliyində Milli Qurtuluş Günü münasibətilə tədbir // Xalq qəzeti. - 2014.-14 iyun. - S. 5.
 1257. Məmmədov, Elxan. Kəngərli rayonunda səhiyyə xidmətinə diqqət artırılıb // Azərbaycan. - 2014.-19 iyun. - S. 5. - Qeyd: Səhiyyənin inkişafı ilə bağlı islahatlar Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurlu həyata keçirilir.
 1258. Naxçıvan Muxtar Respublikasının nümayəndə heyəti Polşada səfərdə olmuşdur // Azərbaycan. - 2014.-21 iyun. - S. 4.
 1259. <Hacıyev, İsmayıl. Heydər Əliyev Naxçıvanın muxtariyyətini qorumaqla onu işğaldan və məhv olmaqdan xilas etdi // Xalq qəzeti. - 2014.-22 iyun. - S. 4.
 1260. Hacıyev, İsmayıl. Azərbaycanın protektoratlığında Naxçıvanın muxtariyyət statusu əldə etməsi //Qarapapaqlar. - 2014. - S. 14-22.
 1261. Naxçıvan Muxtar Respublikası 2014-cü ilin birinci yarısında // Xalq qəzeti. - 2014.-1 iyul. - S. 4. - Qeyd: İyunun 28-də dördüncü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin doqquzuncu sessiyası keçirilmişdir.
 1262. Orucov, Asəf. Ordubadda yayın gəlişini də bayram edərmişlər // Azərbaycan. - 2014.-2 iyul. - S. 10. - Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad bölgəsində yayın gəlişi "Susəpən" adlı mərasimlə qeyd olunur.
 1263. Naxçıvanda Abbasqulu Ağa Bakıxanovun 220 illik yubileyi qeyd olunmuşdur // Xalq qəzeti. - 2014.-3 iyul. - S. 2.
 1264. “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-5 iyul. - S. 3. - Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2014-cü il 17 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planına əsasən iyulun 4-də “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir” mövzusunda beynəlxalq konfransın açılışı olmuşdur.
 1265. "Naxçıvanın muxtaryyəti tarixi nailiyyətdir" // İki sahil. - 2014.-5 iyul. - S. 6.
 1266. Naxçıvanda tədrisdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadəyə həsr olunmuş Beynəlxalq simpozium keçirilmişdir // Azərbaycan. - 2014.-6 iyul. - S. 4.
 1267. Naxçıvan şəhərində Çimərlik - istirahət mərkəzi istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-8 iyul. - S. 4.
 1268. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvan: muxtariyyət statusu və Muxtar Respublikanın yaradılması // Dövlət idarəçiliyi: Nəzəriyyə və təcrübə. - 2014. - S. 141-153.
 1269. Əliyev, Rauf. Naxçıvana muxtariyyət verilməmişdir, əksinə naxçıvanlılar bu muxtariyyəti, qazanmışdılar // İki sahil. - 2014.-9 iyul. - S. 14. - Qeyd: "Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir.
 1270. Naxçıvan şəhərində yeni yaşayış binası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-9 iyul. - S. 4.
 1271. Surə, Seyid. Naxçıvanda Yazıçılar Birliyinin yaranması və inkişafı: Tarixi ənənə və müasirlik //Kaspi. - 2014.-17 iyul. - S. 15 ; №125. - S. 7.
 1272. Şirəliyev, Asif. Naxçıvan MR-də 100-dən çox ərzağa olan tələbat yerli istehsal hesabına ödənilir: Onların arasında heyvandarlıq məhsulları üstünlük təşkil edir // Azərbaycan. - 2014.-20 iyul. -S. 3.
 1273. Məmmədov, Elxan. Kəngərli böyüyür, abadlaşır, gözəlləşir // Azərbaycan. - 2014.-23 iyul. - S. 10. - Qeyd: Kəngərlinin sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1274. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Acarıstan Muxtar Respublikasında işgüzar səfərdə olmuşdur // Xalq qəzeti. - 2014.-31 iyul. - S. 2.
 1275. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-6 avqust. - S. 3.
 1276. Həsənov, Səbuhi. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası Naxçıvanda yeni uğurların təməlinə çevrilir // Xalq qəzeti. - 2014.-6 avqust. - S. 6.
 1277. Cəfərli, Rəşad. Yüksək dövlət qayğısı mətbuatın inkişafına təkan verir: Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu bu ənənəni Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir // Azərbaycan. - 2014.-6 avqust. - № 166. - S. 1.
 1278. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-6 avqust. - S. 3.
 1279. Azəri, Nadir. Yenidən Nuhun diyarında...: Yaxud, bu gün Muxtar Respublikaya səfər edən hər bir kəs Azərbaycanda gedən hərtərəfli inkişafın Naxçıvan nümunəsinin şahidi olur // Yeni Azərbaycan. - 2014 - 2014.-8.- avqust. - S. 6.
 1280. Naxçıvanda sosial qayğıya ehtiyacı olan vətəndaşlara minik avtomobilləri təqdim olunub // Xalq qəzeti. - 2014.-10 avqust. - S. 2.
 1281. Mirzəbəyli, İttifaq. Naxçıvanda Abbasqulu ağa Bakıxanovun özü, sözü və izi haqqında eşitdiklərimiz // Xalq qəzeti. - 2014.-10 avqust. - S. 5.
 1282. Naxçıvanda ali məktəblərə qəbul imtahanlarında yüksək bal toplamış tələbələrlə görüş keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-12 avqust. - S. 4.
 1283. Sədərək Rayon Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi Şöbəsinin yeni xidməti binası istifadəyə verilib //Azərbaycan. - 2014.-15 avqust. - S. 4.
 1284. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş // Xalq qəzeti. - 2014.-16 avqust. - S. 2.
 1285. Naxçıvanda Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan hərbi əlaqələri müzakirə edilib // Zaman. - 2014.-19 avqust. - S. 3.
 1286. Asif. Naxçıvanda yeni cəbhə açılır: Ermənilər Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin Naxçıvan görüşündən təşvişə düşüb // Azad Azərbaycan. - 2014.-19 avqust. - S. 2.
 1287. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Türkiyə və Gürcüstanın müdafiə nazirləri ilə görüşüb // Xalq qəzeti. - 2014.-20 avqust. - S. 2.
 1288. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin müdafiə nazirləri Naxçıvanda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər // Xalq qəzeti. - 2014.-20 avqust. - S. 2.
 1289. Seyidzadə, Tofiq. Naxçıvanın ərzaq təminatı: Muxtar respublikada əhalinin etibarlı ərzaq təminatı iqtisadi siyasətin başlıca istiqamətlərindən birini təşkil edr // Azad Azərbaycan. - 2014.-20 avqust. - S. 3.
 1290. Naxçıvanda Bilik Fondu və Multikulturalizm Mərkəzi yaradılacaq // Xalq qəzeti. - 2014.-21 avqust. - S. 2.
 1291. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri acarıstanlı uşaqlarla görüşmüşdür // Xalq qəzeti. - 2014.-5 sentyabr. - S. 4.
 1292. Antropogen tip səhralaşma, adətən yaşayış məntəqələrinin ətrafında formalaşır: Naxçıvan ərazisində dəyişikliklərə məruz qalan təbii amillər səhralaşmanı sürətləndirir // Paralel. - 2014.-5 sentyabr. - S. 7.
 1293. Şirəliyev, Asif. Naxçıvan MR-də sənayenin inkişaf mərhələləri // Azərbaycan. - 2014.-26 avqust. - S. 3.
 1294. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunda Şəkərabad - Babək qəsəbə - Nehrəm - Arazkənd dairəvi avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (27 avqust 2014-cü il) // Azərbaycan. - 2014.- 28 avqust. - S. 1.
 1295. Abdullayeva, S. Azərbaycanın dövlətçilik və mədəniyyət tarixində Naxçıvanın yeri və rolu // 525-ci qəzet. - 2014.-2 sentyabr. - S. 6.
 1296. Naxçıvandan başlanan böyük missiya: 1991-ci il sentyabrın 3-də ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsinə seçilmişdi // Azərbaycan. - 2014.-3 sentyabr. - S. 5.
 1297. Qədimoğlu, Namiq., Aydınoğlu T. Naxçıvan-Acarıstan: tarixin və taleyin qardaşlığı: İki muxtar respublikanın dostluq əlaqələri Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin dərinləşməsinə sanballı töhfədir //Xalq qəzeti. - 2014.-7 sentyabr. - № 194. - S. 6.
 1298. Əliyev, Qaşdar. Naxçıvan kəhrizləri: Kalba Musa çeşməsi // Xalq qəzeti. - 2014.-7 sentyabr. - S. 7.
 1299. Sarıyeva, İradə. Naxçıvanın əvəzsiz mədəniyyət inciləri... // Bakı xəbər. - 2014.-8 sentyabr. - S. 12. - Qeyd: Naxçıvanın tarixi abidələri haqqında.
 1300. Əliyev, Rauf. Naxçıvanın möcüzəli Duzdağı əsl şəfa mənbəyidir // İki sahil. - 2014.-10 sentyabr. - S. 10.
 1301. Nizamiqızı, Həmidə. Naxçıvanın teatr dünyası // Mədəniyyət. - 2014.-10 sentyabr. - S. 12. - Qeyd: Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının fəaliyyəti haqqında.
 1302. İbrahimov, E. R., Hüsüynov, A. A. Ümummili liderimiz Heydər Əliyevin 91 illiyinə və Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunur // ADAU-nun elmi əsərləri : Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. - 2014. - № 2. - S. 114-117. – Qeyd: Sonda məqalənin ingilis və rus dillərində qısa xülasəsi verilmişdir.
 1303. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda texniki-peşə vəsürücülük məktəbi kompleksi istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-16 sentyabr. - S. 3.
 1304. Abdullayeva, S. Azərbaycanın dövlətçilik və mədəniyyət tarixində Naxçıvanın yeri və rolu // 525-ci qəzet. - 2014.-16 sentyabr. - S. 6.
 1305. Naxçıvan MR Ali Məclisində keçiriliən müşavirədə torpaqlardan istifadə vəziyyəti müzakirə edilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-17 sentyabr. - S. 2.
 1306. Naxçıvanda MDB Dövlətlərarası Şurasının Sənayedə Təhlükəsizlik üzrə XII iclası keçirilir //Xalq qəzeti. - 2014.-17 sentyabr. - № 202. - S. 2.
 1307. Hüseynov, Elmar. "Naxçıvan diyarının ən qədim sakinləri indiki əhalinin ulu babaları olublar": Naxçıvana qarşı əsassız iddialar böyük güclərin dəstəyini görən, onların aləti funksiyasını yerinə yetirən qüvvələrin uydurması, siyasi təxribatdır // 525-ci qəzet. - 2014.-17 sentyabr. - S. 4.
 1308. Naxçıvan MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşları üçün müasir iş şəraiti yaradılmışdır //Xalq qəzeti. - 2014.-20 sentyabr. - S. 9.
 1309. Naxçıvanda yaşıllıqlara qulluq diqqət mərkəzində saxlanılır // Xalq qəzeti. - 2014.-21 sentyabr. - S. 6.
 1310. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanın Muxtariyyət statusu naxçıvanlıların inadlı mübarizəsi nəticəsində əldə edilmişdir // Naxçıvan. - 2014. - №28. - S. 45-69.
 1311. Səfərli, Fəxrəddin. Muxtariyyət ərəfəsində Naxçıvanın erməni təcavüzündən qounmasında əhali amili // Naxçıvan. - 2014. - № 28. - S. 69-82.
 1312. Baxşəliyev, Vəli. Naxçıvan Milli Komitəsinin müstəqillik uğrunda mübarizəsi // Naxçıvan. - 2014. - № 28. - S. 83-98.
 1313. İbrahim, Ethem Atnur. İmperialist güçlərin ermənistan naminə Naxçıvana yiyələnmək cəhdləri 1019-1920 // Naxçıvan. - 2014. - № 28. - S. 99-133.
 1314. Babək rayonunun Qahab kəndi müasirləşən yaşayış məntəqələri sırasına qoşulub // Xalq qəzeti. - 2014.-23 sentyabr. - S. 5.
 1315. Şirəliyev, Asif. Naxçıvanın mineral suları: Son 10 ildə muxtar respublikada mineral su istehsalı 3 dəfədən çox artmışdır // Azərbaycan. - 2014.-23 sentyabr. - S. 6.
 1316. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyi ilə bağlı elmi-praktiki konfrans keçirilib //Azərbaycan. - 2014.-30 sentyabr. - S. 7.
 1317. Ordubad rayonunun Aşağı Əylis kəndində yeni sosial obyektlər istifadəyə verilib // Xalq qəzeti. - 2014.-27 sentyabr. - S. 2.
 1318. Naxçıvanda kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı yarmarkaları keçirilir // Xalq qəzeti. - 2014.-28 sentyabr. - S. 2.
 1319. Məhdud fiziki imkanlılar üçün Distant Tədris Mərkəzi istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-2 oktyabr. - S. 2. - Qeyd: oktyabrın 1-də Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində Distant Tədris Mərkəzi istifadəyə verilib.
 1320. Naxçıvan şəhərində kompleks quruculuq işləri aparılır // Xalq qəzeti. - 2014.-10 oktyabr. - S. 2.
 1321. Seyidov, Abbas; M. Seyidov. Kəngərli soyundan qopan yarpaq // Azad Azərbaycan. - 2014.-10 oktyabr. - № 143. - S. 6. - Qeyd: Kəngərli Muxtar İsgəndər oğlunun əziz xatirəsinə həsr olunur.
 1322. Aida Aysa. Nuhun məskən seçdiyi diyar // Xalq qəzeti. - 2014.-12 oktyabr.
 1323. Qasımov, Cavadxan. Naxçıvan Muxtar Respublikası- bu gündən gələcəyə // Palitra. - 2014.-15 oktyabr. - S. 10.
 1324. Qədim və müasir Naxçıvan yeni kitab-albomda // Xalq qəzeti. - 2014.-23 oktyabr. - S. 4.
 1325. İsmayıI, Alpər."Azərbaycanda dünyaya nümunə sayılacaq muxtariyyət nümunəsi mövcuddur" //525-ci qəzet. - 2014.-23 oktyabr. - S. 4. - Qeyd: Naxçıvan Muxtar RespublikasınınAli Məclisinin deputatı Anar İbrahimovla müsahibə.
 1326. Naxçıvanda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 3-cü Biznes Forumu və Türkdilli Dövlətlərin Biznes Şurasının 3-cü toplantısı keçirildi // Xalq qəzeti. - 2014.-25 oktyabr. - S. 4.
 1327. Qasımov, Cavadxan. Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi dayaqlarını daha da gücləndirir Qasımov // İki sahil. - 2014.-30 oktyabr. - № 197. - S. 22.
 1328. Bədəlov, Əliqismət. On bir il əvvəl Prezident İlham Əliyevin verdiyi vədlərin uğurla yerinə yetirilməsi bu gün həyatımızın bütün sahələrində özünü göstərir // Xalq qəzeti. - 2014.-31 oktyabr. -S. 3.
 1329. Muxtar respublikanın hakim yüksəkliklərində etibarlı müdafiə sistemi yaradılıb // Xalq qəzeti. - 2014.-1 noyabr. - S. 2.-Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublkası haqqında.
 1330. Nərimanoğlu, Məhəmməd. Naxçıvan poeziya nümunələri fransız dilində // Azərbaycan. - 2014.-1 noyabr. - S. 6.
 1331. Babək rayonunun Güznüt kəndi yeni görkəmdə // Xalq qəzeti. - 2014.-4 noyabr. - S. 4. - Qeyd: Noyabrın 3-də Babək rayonunun Güznüt kəndində yeni sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir.
 1332. Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının V konfransı keçirilib: Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun məruzəsi // Xalq qəzeti. - 2014.-22 noyabr. - S. 5-6.
 1333. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvan Muxtar Respublikası: inkişafdan intibaha // Xəbərlər: AMEA Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası.ı. - 2014. - Том C.10, № 3. - S. 9-25.
 1334. <Səfərli, Fəxrəddin. Muxtariyyət dövründə Naxçıvanda epiqrafik tədqiqatlar // Xəbərlər: AMEA Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2014. - C.10, № 3. - S. 26-33.
 1335. Şıxəliyev, Emin. Ermənilərin Naxçıvanda törətdikləri cinayətlərin pərdə arxası: ingilis-erməni əməkdaşlığı: 1918-1920-ci illər // Xəbərlər: AMEA Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2014. - C.10, № 3. - S. 34-43.
 1336. Kəlbizadə, Elnur.
 1337. XII-XIII əsrlər Naxçıvanın tarixi-cografiyasının bəzi məsələlərinə dair // Xəbərlər: AMEA Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2014. - C.10, № 3. - S. 60-68.
 1338. Baxşəliyev, Vəli. Naxçıvanın neolit dövrü abidələri // Xəbərlər: AMEA Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası. - 2014. - C.10, № 3. - S. 96-106.
 1339. Kəngərli, Sübhi. Naxçıvanda Cəlil Məmmədquluzadə muzeyləri // Mədəni-maarif. - 2005. - №1. - S. 5. - Qeyd: Naxçıvanda Cəlil Məmmədquluzadənin ev-muzeyi.
 1340. Məmmədov, Elxan. Naxçıvan Muxtar respublikasında bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq uğurla davam edir // Azərbaycan. - 2014.-30 noyabr. - S. 3. - Qeyd: 23 dekabr bələdiyyə seçkiləri günüdür.
 1341. Şahbuz rayonunun Nursu kəndində Xalq Şairi Məmməd Arazın ev-muzeyi istifadəyə verilib //Xalq qəzeti. - 2014.-2 dekabr. - № 263.
 1342. Əliyev, Cəfər., E. Məmmədov. Burda tarix yaşayır, burda tarix qorunur: Ulu dağların daş sinəsinə söykənən qədim yurd yerimiz: Tənənəm // Kaspi. - 2014.-3 dekabr. - S. 9.
 1343. Naxçıvanda Sidqinin 160 illiyi qeyd olunub // Azad Azərbaycan. - 2014.-7 dekabr. - S. 7.
 1344. Babək rayonunun Naxışnərgiz kəndi abad yaşayış məntəqələrinin sırasına qoşulub // Xalq qəzeti. - 2014.-9 dekabr. - S. 5.
 1345. Məhərrəmov, Amil. Naxçıvan iqtisadi rayonunn iqtisadi inkişafı: keçmiş və gələcəyin əlaqəsi kontekstində //Təfəkkür-elmi xəbərlər jurnalı. - 2014. - S. 12-19.
 1346. Məmmədov, Elxan. Naxçıvanda seçki kampaniyası uğurla gedir // Azərbaycan. - 2014.-11 dekabr. - S. 1. - Qeyd: 23 dekabr bələdiyyə seçkiləri günüdür.
 1347. Naxçıvanda ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib // Xalq qəzeti. - 2014.-13 dekabr. - S. 2.
 1348. Cəfərov, Tural. Naxçıvan Muxtar Respublikası 1995-2014-cü illərdə: Blokada şəraitində hərtərəfli tərəqqiyyə nail olmaq düsturu // Xalq qəzeti. - 2014.-16 dekabr. - S. 5.
 1349. Murtuza Karaçanta: Türkiyənin Naxçıvanla sərhəd bölgələrinin inkişafı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi ilə birbaşa bağlıdır // Yeni Azərbaycan. - 2014.-16 dekabr. - S. 9. - Qeyd: Türkiyənin Qars şəhərinin bələdiyyə sədri Murtuza Karaçanta ilə müsahibə.
 1350. Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında miniatür kitab şöbəsi yaradılıb // Xalq qəzeti. - 2014.-19 dekabr. - S. 3.
 1351. Naxçıvanda Azərbaycan Memarlar İttifaqı İdarə Heyətinin ikinci Plenumu keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2014.-19 dekabr. - S. 4.
 1352. Məmmədov, Elxan. Naxçıvan şəhərindəki məntəqələr seçkilərə tam hazırdır // Azərbaycan. - 2014.-21 dekabr. - S. 3. - Qeyd: 23 dekabr bələdiyyə seçkiləri günüdür.
 1353. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Naxçıvan şəhərindəki 4-15 saylı seçki məntəqəsində səs verib // Xalq qəzeti. - 2014.-24 dekabr. - S. 7.
 1354. Naxçıvan: Bələdiyyə seçkilərində seçicilərin 41,4 faizi iştirak edib // Xalq qəzeti. - 2014.-24 dekabr. - S. 7.
 1355. Həbibbəyli, İsa. Naxçıvanın muxtariyyət statusu Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixi nailiyyəti kimi // Dövlət idarəçiliyi. - 2014. - № 3(47). - С. 117-120.
 1356. Naxçıvanda sosial qayğıya ehtiyacı olan vətəndaşlara minik avtomobilləri təqdim olunmuşdur // Xalq qəzeti. - 2014.-25 dekabr. - № 283. - S. 4.
 1357. ***

 1358. В городе Нахчыван сдан в эксплуатацию детский сад №5 // Бакинский рабочий. - 2014.-15 января. - С. 2.
 1359. Ибрагимзаде, Физули. Ворота тюркского мира: Нахчыван - первый город, основанный Ноем после Всемирного потопа // Каспiй = Kaspi: Еженедельный выпуск. - 2014. - февраля. - С. 9.
 1360. Велиев, А. Ахыр чершенбе: обычаи последнего предпраздничного вторника в Шаруре //Каспiй = Kaspi: Еженедельный выпуск. - 2014.-18 марта. - № 20. - С. 8.
 1361. Кяльбизаде, Эльнур. Нахчыван: три периода Ренессанса: Автономная республика - локомотив общенационального возрождения // Каспiй = Kaspi: Еженедельный выпуск. - 2014.-15 апреля. - С. 4-5.
 1362. Завершились широкомасштабные военные учения на территории Нахчыванской Автономной Республики // Бакинский рабочий. - 2014.-19 апреля. - № 67. - С. 5.
 1363. Кяльбизаде, Эльнур. Ученый, просветитель, поэт: Нахчыван в дипломатической деятельности и творчестве Аббасгулу ага Бакиханова // Каспiй = Kaspi: Еженедельный выпуск. - 2014.-22 апреля. - № 32. - С. 11.
 1364. В постоянном представительстве Нахчыванской Автономной Республики в городе Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню национального спасения // Бакинский рабочий. - 2014.-14 июня. - С. 4.
 1365. Кельбизаде, Эльнур. Бахрам хан Нахчыванский: министр иностранных дел Араз-Тюркской Республики // Каспiй = Kaspi: Еженедельный выпуск. - 2014.-19 июня. - С. 10. - Примеч.: Из истории дипломатии Нахчывана.
 1366. Кельбизаде, Эльнур. Мухаммед хан Текинский: министр иностранных дел АДР // Каспiй = Kaspi: Еженедельный выпуск. - 2014.-19 июня. - С. 10-11. - Примеч.: Из истории дипломатии Нахчывана.
 1367. Гулиев, Муса. Генерал-губернатор: Самед бек Джемиллинский // Каспiй = Kaspi: Еженедельный выпуск. - 2014.-28 июня. - С. 7. - Примеч.: Самед бек Джемиллинский - видный государственный и общественный деятель Нахчыванского края.
 1368. Кельбизаде, Эльнур. Политик трех формаций: Гасым бек Джамалбеков //Каспiй = Kaspi: Еженедельный выпуск. - 2014.-1 июля. - С. 10. - Примеч.: Из истории дипломатии Нахчывана.
 1369. Сафарли, Фахреддин. Об исторической географии Нахчыванского края // İRS - Nasledie. - 2014. - С. 12-17.
 1370. В Нахчыване состоялась встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии //Бакинский рабочий. - 2014.-20 августа. - С. 2.
 1371. В Нахчыване будут созданы Фонд "Знание" и Центр мультикультурализма // Бакинский рабочий. - 2014.-21 августа. - С. 1.
 1372. Алекперова, Дж. Нахчыванская встреча напугала армян?: по словам главы ЦПИТ Мубариза Ахмедоглу, Грузия и Турция при необходимости помогут Азербайджану освободить оккупированные армянами территории // Эхо. - 2014.-21 августа. - С. 1-2.
 1373. Чудотворный "Дуздаг" в Нахчыване – настоящий источник исцеления // Бакинский рабочий. - 2014.-10 сентября. - С. 5. - Примеч.: Дети из Аджарской Автономной Республики Грузии, получившие бесплатное лечение в Физиотерапевтическом центре «Дуздаг» в Нахчыванской Автономной Республике, отправились на родину.
 1374. В Верховном меджлисе Нахчыванской Автономной Республики состоялось совещание //Бакинский рабочий. - 2014.-18 сентября. - С. 2. - Примеч.: Совещание посвящено организации деятельности Фонда «Знание» при председателе Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики и Комиссии по наградам Нахчыванской Автономной Республики.
 1375. Нахчыванская Автономная Республика прошла сложный и трудный, но в то же время, славный путь // Бакинский рабочий. - 2014.-30 октября. - С. 4. - Примеч.: В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное 90-летию создания Нахчыванской Автономной Республики.
 1376. В Нахчыване организован официальный прием в честь дня Турецкой Республики //Бакинский рабочий. - 2014.-31 октября. С.1.
 1377. Гулиев, Муса. Флаг Нахчыванского ханства: государственные символы и атрибутика древнего края // Каспiй = Kaspi: Еженедельный выпуск. - 2014.-29 ноября. - С. 15.
 1378. Алиева, С. "Ноев Ковчег и Гямигая -Гобустанский алфавит": в Азербайджане готовится презентация книги, подтверждающей гипотезу о связи Нахчыванского края с явлением Всемирного Потопа и пророком Нухом?(Ноем) // Эхо. - 2014.-5 декабря. - С. 1-2.
 1379. Кузнецов, Олег. Международно-правовой статус Нахчывана по Московскому и Карсскому договорам 1921 года: сравнительно-правовой анализ // İRS - Nasledie: Международный Азербайджанский журнал. - 2014. - № 3. - С. 26-33.
 1380. ***

 1381. Jafarova, Aynur. President Aliyev inaugurates several facilities in Nakhchivan / A. Jafarova // AzerNEWS. - 2014.-9 April. - № 25. - p. 2.
 1382. 2015-ci il

 1383. Naxçıvanda Hərbi Hospitala, Psixi və Ağciyər Xəstəlikləri dispanserlərinə və Onkoloji Mərkəzə bayram sovqatı aparılmışdır // Xalq qəzeti. - 2015.-6 yanvar. - S. 3.
 1384. Cəlilova, Günel. Naxçıvandakı "Əshabi-Kəhf" ziyarətgahına əcnəbi axını gördük... // Bakı xəbər. - 2015.-7 yanvar. - S. 11.
 1385. Nəbiyeva, Şəhla. Yüksək təhsil və tərbiyə intibah amilidir // Xalq qəzeti. - 2015.-8 yanvar. - S. 5. - Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin inkişafı haqqında.
 1386. Talıbov, Tariyel. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında kəvərkimilər (capparaceae juss.) fəsiləsinin tədqiqi vəziyyəti // Xəbərlər: AMEA Naxçıvan bölməsi. Təbiət və texnki elmlər seriyası. - 2015. - № 4.-S.
 1387. Hacıyev, Sahib. Muxtariyyət illərində aqrar sektorda aparılan torpaq tədqiqatları / S. Hacıyev, A. Qənbərli // Xəbərlər: AMEA Naxçıvan bölməsi. Təbiət və texnki elmlər seriyası. - 2015. - S. 119-125.
 1388. Novruzova, Enzalə. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında sinopteridaseae koidz. sinopteriskimilər fəsiləsi bitkiləri və onların yayılma zonaları // Xəbərlər: AMEA Naxçıvan bölməsi. Təbiət və texnki elmlər seriyası. - 2015. - C.10, № 4. - S. 161-165.
 1389. Naxçıvan şəhərində "Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksinin tikintisi sürətlə davam etdirilir //Xalq qəzeti. - 2015.-9 yanvar. - S. 5.
 1390. Miriyev, Anar. Naxçıvan Dövlət Universiteti reytinqdə birinci olub // Palitra. - 2015.-9 yanvar. - S. 11. - Qeyd: Azərbaycandan Kənarda Təhsil Almış Mütəxəssislər təşkilatı “Azərbaycanda ali məktəblərin reytinqinin müəyyən edilməsi” layihəsində Naxçıvan Dövlət Universiteti reytinq cədvəlində birinci yer tutub.
 1391. Nəbiyeva, Şəhla. Bulaqlar buludların göz yaşlarıdır: Şahbuzun məlhəm çeşmələri //Xalq qəzeti. - 2015.-10 yanvar. - S. 5. - Qeyd: Şahbuz rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1392. Canbaxşıyev, Səməd. Naxçıvan bu gün // 525-ci qəzet. - 2015.-13 yanvar. - S. 5.
 1393. Səfərov, Tural. Vətən sevgisi üzərində ucalan müasir Naxçıvan // Xalq qəzeti. - 2015.-14 yanvar. - S. 5. - Qeyd: Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1394. Məmmədov, Vaqif. Kərkinin 25 illik nisgili // İki sahil. - 2015.-14 yanvar. - S. 12. - Qeyd: Yanvarın 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kərki kəndinin ermənilər tərəfindən işğalının 25 ili tamam olur.
 1395. Zeynəb, Quliyeva. Naxçıvanda Dəmirçi Nekropolunun Arxeoloi materialları // Qarapapaqlar. - 2014. - № 10(86). - S. 22-25.
 1396. Özbəkistan saytında Naxçıvan kəhrizləri haqqında məqalə // Mədəniyyət. - 2015.-14 yanvar. - S. 15. - Qeyd: Özbəkistanın silk-way.uz portalı oxuculara "Naxçıvan kəhrizləri Azərbaycanın milli sərvətidir" adlı məqalə təqdim edib.
 1397. Naxçıvanın quruculuq xəritəsi genişlənir // Xalq qəzeti. - 2015.-15 yanvar. - № 10. - S. 3. - Qeyd: Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1398. Baxşəliyev, Vəli. Naxçıvan tarixinə yeni töhfələr: Arxeoloji tədqiqatlar Yaxın Şərq və Cənubi Qafqaz arxeologiyasının bir sıra problemli məsələlərinin öyrənilməsində mühüm rol oynayacaq // Azərbaycan. - 2015.-17 yanvar. - № 12. - S. 7.
 1399. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərindəki Daimi Nümayəndəliyində 20 Yanvar faciəsinin anım mərasimi // Xalq qəzeti. - 2015.-20 yanvar. - № 14. - S. 7. - Qeyd: 20 Yanvar faciəsindən 25 il keçir.
 1400. Culfa rayonunun Şurud kəndində quruculuq işləri aparılmışdır // Xalq qəzeti. - 2015.-23 yanvar. - № 16. - S. 5.
 1401. Məmmədov, Elxan.Naxçıvan şəhəri "Muxtariyyət ili"ndə daha da abadlaşıb // Azərbaycan. - 2015.-23 yanvar. - № 16. - S. 7. - Qeyd: Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında
 1402. Naxçıvan şəhərində yeni yaşayış binası istifadəyə verilib // Xalq qəzeti. - 2015.-24 yanvar. - № 17. - S. 4.
 1403. Qasımov, Cavadxan. Qarşıda bizi çox nailiyyətlər gözləyir / C. Qasımov // Palitra. - 2015.-24 yanvar. - № 14. - S. 10. - Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixən milli dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsində böyük əhəmiyyətə malik strateji bölgə olmuşdur.
 1404. Sarıyeva, İradə. Naxçıvan yallıları - mədəniyyətimizin rəqs simvolu... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər. - 2015.-27 yanvar. - № 15. - S. 15. - Qeyd: Naxçıvan rəqsləri birbaşa ənənlərə söykənir və əski elementləri özündə ifadə edir.
 1405. Muxtar respublikanın xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi artıb // İki sahil. - 2015.-29 yanvar. - № 17. - S. 18.
 1406. Naxçıvan səhiyyə müəssisələrində immunlaşdırma aylığı // İki sahil. - 2015.-30 yanvar. - № 18. - S. 18.
 1407. Hüseynov, Rövşən. “Naxçıvanın qeyrət qalası” / R. Hüseynov // Xalq qəzeti. - 2015.-1 fevral. - № 24. - S. 5. - Qeyd: Sədərəyin sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1408. Həbibbəyli , Ərəstü. Naxçıvan: mübarizə, qürur və əzəmət rəmzi / Ə. Həbibəyli // Xalq qəzeti. - 2015.-8 fevral. - № 30. - S. 4. - Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublikası - 91.
 1409. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2014-cü ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrə dair müşavirə keçirilib // Xalq qəzeti. - 2015.-10 fevral. - № 31. - S. 5.
 1410. Nəbiyeva, Şəhla. Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir / Ş. Nəbiyeva // Xalq qəzeti. - 2015.-15 fevral. - № 36. - S. 5.
 1411. Şərur rayonunun Kürkəndində kompleks quruculuq işləri aparılmışdır // Xalq qəzeti. - 2015.-17 fevral. - № 37. - S. 2.
 1412. Şərur rayonunun Kürkəndində kompleks quruculuq işləri aparılıb // İki sahil. - 2015.-18 fevral. - № 31. - S. 7.
 1413. Xocalı soyqırımı daim yaddaşlarda qalacaq // İki sahil. - 2015.-18 fevral. - № 31. - S. 13. - Qeyd: Naxçıvanın Babək Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında "Xocalı soyqırımı - XX əsrin faciəsi" mövzusunda elmi praktik konfrans keçirilib.
 1414. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə keçirilib // Xalq qəzeti. - 2015.-22 fevral. - № 42. - S. 3.
 1415. Fərzəliyev, Ə. Naxçıvan təkrarolunmaz abidələr diyarıdır / Ə. Fərzəliyev // Azad Azərbaycan. - 2015.-22 fevral. - № 27.
 1416. Naxçıvan Dövlət Universitetində elektron təhsil şəbəkəsi və rəqəmsal multimedia infrastrukturu yaradılmışdır // Xalq qəzeti. - 2015.-25 fevral. - № 44. - S. 6.
 1417. Babək Rayon Rabitə İdarəsinin yeni binası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2015.-1 mart. - № 48. - S. 3.
 1418. Nəcəfli, Güntəkin. Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvanda ermənilərin törətdikləri soyqırımlar: Başbakanlıq Osmanlı Arxivinin sənədləri əsasında. 1918-1920-ci illər // Azərbaycan. - 2015.-3 mart. - № 49. - S. 10.
 1419. Əliyev, Rauf. Dahilərimizin arzularındakı Naxçıvan // Xalq qəzeti. - 2015.-4 mart. - № 50. - S. 3. - Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1420. Əliyev, Rauf. Dahilərin arzularındakı Naxçıvan // İki sahil. - 2015.-4 mart. - № 41. - S. 12.
 1421. Babək rayonunun Qoşadizə kəndində quruculuq işləri aparılmışdır // Xalq qəzeti. - 2015.-7 mart. - № 53. - S. 3. - Qeyd: Martın 6-da Babək rayonunun Qoşadizə kəndində yeni tikilən obyektlərin açılışı olmuşdur.
 1422. Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində və Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətində səyyari xidmət təşkil olunmuşdur // Xalq qəzeti. - 2015.-8 mart. - № 54. - S. 2.
 1423. Babək rayonunda idmanın inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır // İki sahil. - 2015.-13 mart. - № 47. - S. 29.
 1424. İsmayilova, Nərgiz. Nəqşicahanda adına türbə ucaldılan Yusif Küseyr oğlu kim olub? // İki sahil. - 2015.-14 mart. - № 48. - S. 18.
 1425. Naxçıvan Muxtar Respublikasında elm və təhsilin vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr mövzusunda müşavirə keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2015.-15 mart. - № 59. - S. 3.
 1426. Ordubad şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin və aerokassanın yeni binaları istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2015.-30 mart. - № 64. - S. 7.
 1427. Zeynal Vəfa. Naxçıvan tarixinin qanlı səhifələri / Zeynal Vəfa // Azərbaycan. - 2015.-1 aprel. - № 66. - S. 5. - Qeyd: Azərbaycanın əksər bölgələri kimi, dahi Mustafa Kamal Atatürkün “Türkün qapısı” adlandırdığı Naxçıvan da ötən əsrin əvvəllərində ağır soyqırımlarına məruz qalmışdır
 1428. Seyidzadə, Hacı Tofiq. Sədərək məktəbinin 120 ildən çox yaşı var // Azad Azərbaycan. - 2015.-5 aprel. - № 45. - S. 7. - Qeyd: Sədərək kənd orta məktəbi qədim təhsil ocağı olmaqla, həm də dəyanət məktəbidir.
 1429. Muxtar respublikada “Kənd təsərrüfatı ili”ndə qarşıda duran vəzifələrlə bağlı müşavirə keçirilib // Xalq qəzeti. - 2015.-7 aprel. - № 71. - S. 4. - Qeyd: Aprelin 6-da “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili”ndə qarşıda duran vəzifələrlə bağlı müşavirə keçirilib
 1430. .
 1431. Naxçıvan şəhərində yerüstü piyada keçidi istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2015.-8 aprel. - № 72. - S. 2.
 1432. Kəngərli rayonunda yeni nasos stansiyası və suvarma şəbəkəsi istifadayə verilib // Xalq qəzeti. - 2015.-9 aprel. - № 73. - S. 3.
 1433. Qacar, Aydın. Qaragilə / A. Qacar // 525-ci qəzet. - 2015.-11 aprel. - № 63. - S. 26-28. - Qeyd: Qürur mənbəyimiz, güvənc yerimiz Əlincəqala haqqında.
 1434. Rüfanə Günəş.Naxçıvan Dövlət Universiteti / Rüfanə Günəş // Azərbaycan müəllimi. - 2015.-11 aprel. - № 12. - S. 4-5. - Qeyd: "Mənim universitetim" layihəsinin budəfəki hədəfi Naxçıvan Dövlət Universitetidir.
 1435. Tahirova, N. M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiya proseslərinin dinamikasının iqtisadi -coğrafi təhlili // Xəbərlər: AMEA. Yer elmləri. - 2015. - № 3/4. - S. 66-73.
 1436. Quluzadə, V. Ə., R. S. Abdullayev. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağlıq geosistemində ekzodinamik proseslərin ekoloji şəraitə təsiri / // Xəbərlər: AMEA. Yer elmləri. - 2015. - № 3/4.
 1437. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri İranın Sərhəd Qoşunlarının komandanı ilə görüşüb // Xalq qəzeti. - 2015.-14 aprel. - № 77. - S. 2.
 1438. "Güclü dövlət, yüksək rifah" strategiyasının bəhrələri: Şərur rayonunun Cəlilkənd kəndində geniş quruculuq işləri aparımışdır // Xalq qəzeti. - 2015. - № 79. - S. 2.
 1439. Muxtar respublikada yeni günəş elektrik stansiyası quraşdırılır // Xalq qəzeti. - 2015.-18 aprel. - № 81. - S. 3. - “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na əsasən muxtar respublikada alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması ilə əlaqədar, Babək rayonunun Xal-xal kəndi ərazisində yeni günəş elektrik stansiyası quraşdırılmışdır
 1440. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixindən // Tarix, insan və cəmiyyət: elmi metodik jurnal. - 2014. - № 1. - S. 10-22.
 1441. Şirəliyev, Asif. Naxçıvan MR-də aqrar sektor intensiv yolla inkişaf edir // Azərbaycan. - 2015.-19 aprel. - № 82. - S. 5. - Qeyd: 2015-ci il "Kənd təsərrüfatı ili"dir.
 1442. Sarıyeva, İradə. Naxçıvan xalçaçılıq məktəbi... // Bakı xəbər. - 2015.-27 aprel. - № 72. - S. 15.
 1443. Məmmədov, Elxan. Nuh yurdunda möhtəşəm idman bayramı // Azərbaycan. - 2015.-28 aprel. - № 89. - S. 7. - Qeyd: Məşəl Naxçıvanda alovlandı: 47 günlük səfər, 60 rayon, 5500 km məsafə...
 1444. Kəngərli rayonunda akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsi anılıb // Xalq qəzeti. - 2015.-30 aprel. - № 91. - S. 7. - Qeyd: Akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 92-ci ildönümü münasibətilə görkəmli alimin adını daşıyan Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kənd tam orta məktəbində tədbir keçirilib
 1445. Kəngərli Rayon Təhsil Şöbəsinin yeni binası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2015.-2 may. - № 93. - S. 2.
 1446. Culfada DYP-nin rayonlararası Müayinə Mərkəzi istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2015.-6 may. - № 96. - S. 13.
 1447. Hacıyev İsmayıl. Naxçıvanın Azərbaycanın dövlətçilik tarixində yeri və roluna dair // Xəbərlər: AMEA İctimai və Humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan bölməsi. - 2015. - № 1. - Qeyd: Məqalədə Naxçıvanın Azərbaycanın dövlətçilik tarixində yeri və rolundan, dövlət və dövlətçilik anlayışlarından, dövlətin yaranması və ona təsir göstərən amillərdən bəhs edilir.
 1448. Cəfərli , Fəxrəddin. Naxçıvanda xalçaçılığın inkişafı tarixindən // Xəbərlər: AMEA İctimai və Humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan bölməsi. - 2015. - № 1. - S. 23-32.
 1449. Bağırov, Adil. Naxçıvan toponimləri tarixi qaynaqlarda // Xəbərlər: AMEA İctimai və Humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan bölməsi. - 2015. - № 1. - S. 115-124.
 1450. İbrahimov, Səbuhi. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinə aid Naxçıvan əlyazma mətnlərinin bədii xüsusiyyətləri // Xəbərlər: AMEA Tarix, Fəlsəfə, Hüquq. - 2015. - № 1. - S. 208-215.
 1451. Şirəliyev, Asif. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeyinti sənayesinin sürətli inkişafı və səmərəliliyi // Xəbərlər: AMEA İctimai və Humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan bölməsi. - 2015. - № 1. - S. 230-236.
 1452. Naxçıvan: sosial qayğıya ehtiyacı olanlara minik avtomobilləri təqdim edilib // İki sahil. - 2015.-13 may. - № 84. - S. 24.
 1453. "Naxçıvan Aqrolizinq"Açıq Səhmdar Cəmiyyəti aqrar sahənin inkişafında mühüm rol oynayır // İki sahil. - 2015.-26 may. - № 93. - S. 26.
 1454. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2015.-28 may. - № 113. - S. 12. - Qeyd: Mayın 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yeni inzibati binasının açılışı olmuşdur.
 1455. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri İran İslam Respublikasının Şərqi Azərbaycan Vilayətində səfərdə olmuşdur // Xalq qəzeti. - 2015.-11 iyun. - № 124. - S. 8.
 1456. Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun gecə şəraitində taktiki təlimi keçirilib // İki sahil. - 2015.-12 iyun. - № 105. - S. 22. - Qeyd: Bu gün Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin maddi-texniki təminatı gücləndirilməklə yanaşı, həm də şəxsi heyətin döyüş qabiliyyətinin artırılması diqqət mərkəzində saxlanılır, hərbi təlimlər keçirilir.
 1457. Kəlbizadə, Elnur. Naxçıvan əhalisinin etnik və dini tərkibi tarixi mənbələrdə XII-XIV əsrlər // Dövlət və Din: İctimai fikir toplusu. - 2015. - № 4(33). - S. 87-92.
 1458. Hüseynova, R. Naxçıvan inkişaf edir, quruculuq xəritəsi genişlənir: İlham Əliyev: "Bu gün Naxçıvan, sözün əsl mənasında, inamla, uğurla inkişaf edir" // Səs. - 2015.-19 iyun. - № 111. - S. 4
 1459. Naxçıvan: Taxıl tədarükü sürətlə davam etdirilir, bol məhsul əldə olunur // İki sahil. - 2015.-24 iyun. - № 112. - S. 28.
 1460. Muxtar respublikada taxıl biçini davam etdirilir // Xalq qəzeti. - 2015.-25 iyun. - № 135. - S. 8. - Qeyd: Naxçıvanda taxıl biçinin gedişi haqqında.
 1461. Piriyev, İftixar. Unudulmaz Naxçıvan təəssüratları...: // Mədəniyyət.az. - 2015. - № 10. - S. 50-53.
 1462. Şahbuz şəhəri gündən-günə gözəlləşir // Xalq qəzeti. - 2015.-26 iyun. - № 136. - S. 11. - Qeyd: İyunun 25-də Şahbuz şəhər Uşaq Bağçasının yeni binası istifadəyə verilmişdir, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov açılış tədbirində iştirak etmişdir.
 1463. Qasımlı, Musa. Böyük zəhmətin uğurlu nəticəsi: "Naxçıvan tarixi" / M. Qasımlı // Azərbaycan. - 2015.-5 iyul. - № 143. - S. 7. - Qeyd: Görkəmli alimlər - akademik İsa Həbibbəyli, akademik İsmayıl Hacıyev, AMEA-nın müxbir üzvləri Fəxrəddin Səfərli, Qadir Qədirzadə və Vəli Baxşəliyevin daxil olduğu redaksiya heyəti və digər alimlər tərəfindən “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin yazılması və nəfis şəkildə nəşr edilməsi Azərbaycan elmində atılmış uğurlu addımlardan biridir
 1464. Qasımlı, Musa. Böyük zəhmətin uğurlu nəticəsi: "Naxçıvan tarixi" // Azərbaycan. - 2015.-5 iyul. - № 143. - S. 7. - Qeyd: Görkəmli alimlər - akademik İsa Həbibbəyli, akademik İsmayıl Hacıyev, AMEA-nın müxbir üzvləri Fəxrəddin Səfərli, Qadir Qədirzadə və Vəli Baxşəliyevin daxil olduğu redaksiya heyəti və digər alimlər tərəfindən “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin yazılması və nəfis şəkildə nəşr edilməsi Azərbaycan elmində atılmış uğurlu addımlardan
 1465. Əliyeva, Nurlana. Naxçıvanın inzibati ərazisində dəyişikliklər: 1924-1940-cı illər // Qarapapaqlar. - 2015. - № 5(93). - S. 14-18.
 1466. Əliyeva, Hafizə. Zəhmətin bəhrəsi inkişaf üçün ciddi stimuldur: Muxtar respublikada sahibkarlığın inkişafı üçün imkanlar var // Xalq qəzeti - 2015.-16 iyul. - № 152. - S. 7.
 1467. Laçın, Sultan. "Pribaltikadan öncə Naxçıvan SSRİ-dən ayrılmışdı" // Həftə içi. - 2015.-16 iyul. - S. 3. - Qeyd: Azərbaycan SSR Ali Sovetinin suverenlik haqqında 23 sentyabr 1989-cu ildə qəbul etdiyi qanun onun ayrılmaz hissəsi olan DQMV və Naxçıvan MSSR-ə də şamil olunurdu
 1468. Dördüncü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin on birinci sessiyası keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2015.-22 iyul. - № 154. - S. 5.
 1469. Bayramova, Zümrüd. Qədimliyi ilə tanınan Naxçıvan minilliklərdən soraq verir // Səs. - 2015.-25 iyul. - S. 6.
 1470. Həbibbəyli, İsa. Naxçıvan xanlığı bayrağının sorağında // Azərbaycan. - 2015.-26 iyul. - № 158. - S. 5. - Qeyd: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Pərvin Gözəlov ciddi elmi axtarışlardan sonra ilk dəfə olaraq Naxçıvan xanlığına aid iki bayrağı müəyyən etmiş və üzə çıxarmışdır.
 1471. Naxçıvan Muxtar Respubllikası Dövlət Miqrasiya Xidməti uğurla fəaliyyət göstərir // İki sahil. - 2015.-30 iyul. - № 135. - S. 6.
 1472. Sarıyeva, İradə. Dövlətçilik tariximizə yeni töhfə - Ermitajda aşkarlanan Naxçıvan bayraqları // Bakı xəbər. - 2015.-30 iyul. - S. 15.
 1473. Haqverdiyev, Habil. Naxşıvanın coğrafiyasına həsr olunmuş elmi konfrans // Ədalət. - 2015.-5 iyun. - № 99. - S. 5. - Qeyd: Naxçıvanda Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 və AMEA akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans keçirilmişdir.
 1474. Qasımova, Mina. "Naxçıvandan başlayan qurtuluş yolu" / M. Qasımova // İki sahil. - 2015.-11 iyun. - № 104. - S. 31. - Qeyd: Naxçıvan Dövlət Universitetində 15 İyun- Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş “Qurtuluşa gedən möhtəşəm zəfər yolu” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilib.
 1475. Hüseynova, R. Naxçıvan inkişaf edir, quruculuq xəritəsi genişlənir: İlham Əliyev: "Bu gün Naxçıvan, sözün əsl mənasında, inamla, uğurla inkişaf edir" // Səs. - 2015.-19 iyun. - № 111. - S. 4.
 1476. Gözəlov, Pərvin. Naxçıvan xanlığının yeni aşkar olunmuş Dövlət bayraqları // Respublika. - 2015.-2 avqust. - S. 7.
 1477. Hacıyev, Qasım. Naxçıvan tarixinə həsr edilmiş qiymətli tədqiqat // Xalq qəzeti. - 2015.-5 avqust. - № 166. - S. 4. - Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun baş məsləhətçiliyi və görkəmli alimlərdən ibarət redaksiya heyətinin rəhbərliyi ilə “Naxçıvan tarixi”nin üçcildliyi hazırlanmışdır.
 1478. Əliyeva, Hafizə. Naxçıvan sahibkarları uğurlarına görə ulu öndərə borcludur // Xalq qəzeti. - 2015.-7 avqust. - № 168. - S. 4.
 1479. Naxçıvandan başlanan müstəqillik yolu // Səs. - 2015.-4 sentyabr. - № 163. - S. 4. - Qeyd: 3 sentyabr 1991-ci il. Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazıdı. Azərbaycan xalqının xilaskarı, müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu və memarı, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Ali Məclisin Sədri seçildi.
 1480. Sarıyeva, İradə. Naxçıvanda aparılan arxeoloji tədqiqatların uğurlu nəticələri Azərbaycan və dünya arxeologiya elmində... // Bakı xəbər. - 2015.-11 sentyabr. - № 163. - S. 15.
 1481. Vəliyev, Əpoş. Naxçıvanın tacı: İstər Qafqaz, Yaxın və Orta Şərq, istərsə də Avropada Naxçıvan yallıların vətəni kimi tanınıb // Kaspi. - 2015.-15 sentyabr. - № 149. - S. 7.
 1482. abək rayonunun Xal-xal kəndində kompleks quruculuq işləri aparılıb // Xalq qəzeti. - 2015.-23 sentyabr. - № 208. - S. 2. - Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublikasında quruculuq işlərinin həcmi ilbəil artır
 1483. Babək rayonunun Xal-xal kəndində kompleks quruculuq işləri aparılıb // Xalq qəzeti. - 2015.-23 sentyabr. - № 208. - S. 2. - Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublikasında quruculuq işlərinin həcmi ilbəil artır
 1484. Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş // Xalq qəzeti. - 2015.-30 sentyabr. - № 211. - S. 2. - Qeyd: Sentyabrın 29-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Fransanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Paskal Mönye ilə görüşüb
 1485. Qədim Naxçıvanın tarixi abidələrində iz qoyan xəttatlıq sənəti // İki sahil. - 2015.-30 sentyabr. - № 177. - S. 19.
 1486. "Naxçıvan tarixi" üçcildliyinin yazılması milli tarixşünaslığımızın ciddi uğurudur // Xalq qəzeti. - 2015.-2 oktyabr. - № 213. - S. 6.
 1487. Qədim kəndin yeni görkəmi: Ordubad rayonunun Tivi kəndində geniş quruculuq işləri aparılıb // Xalq qəzeti. - 2015.-13 oktyabr. - № 222. - S. 5. - Qeyd: Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında.
 1488. Hacıyev, İsmayıl.Naxçıvanın Azərbaycanın dövlətçilik tarixində yeri və rolu // Dövlət idarəçiliyi: Nəzəriyyə və təcrübə. - 2015. - № 2. - S. 125-135.
 1489. Məmmədov, Elxan. Naxçıvanda parlament seçkilərinə hazırlıq yüksək səviyyədədir // Azərbaycan. - 2015.-16 oktyabr. - № 225. - S. 4. - Qeyd: 1 noyabr Milli Məclisə seçkilər günüdür.
 1490. Haqverdiyev, Tural. Naxçıvan MR-də ərzaq təhlükəsizliyi təminatına ciddi diqqət yetirilir // Azərbaycan. - 2015.-18 oktyabr. - № 227. - S. 10.
 1491. Naxçıvanda görkəmli dövlət xadimi və ədib Nəriman Nərimanovun 145 illik yubileyi qeyd olunub // Xalq qəzeti. - 2015.-18 oktyabr. - № 227. - S. 4.
 1492. Naxçıvanda seçkilərin şəffaf və demokratik şəraitdə keçirilməsi üçün hərtərəfli şərait yaradılıb // Azərbaycan. - 2015.-22 oktyabr. - № 230. - S. 8. - Qeyd: 1 noyabr Milli Məclisə seçkilər günüdür.
 1493. Naxçıvanda qadınların əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunub // Xalq qəzeti. - 2015.-6 oktyabr. - № 216. - S. 3.
 1494. Məmmədova, İntizarə. "Yeni hədəflərə doğru": Siyavuş Novruzov seçicilərilə izdihamlı görüş keçirib // Səs. - 2015.-24 oktyabr. - № 198. - S. 5.
 1495. Muxtar respublikada istehsal sahələrinin sayı artır // Azərbaycan. - 2015.-25 oktyabr. - № 233. - S. 5.
 1496. Naxçıvanda seçkilərə hazırlıq yüksək səviyyədə görülüb // Azərbaycan. - 2015.-28 oktyabr. - № 235. - S. 6.
 1497. Naxçıvanda Türkiyənin Cümhuriyyət bayramı qeyd olunmuşdur // Xalq qəzeti. - 2015.-31 oktyabr. - № 238. - S. 2.
 1498. Əliyev, Rauf. Naxçıvan şəhərinin seçiciləri seçkilərdə fəallıq nümayiş etdirdilər// Xalq qəzeti. - 2015.-2 noyabr. - № 240. - S. 7. - Qeyd: 1 noyabr Milli Məslisə parlament seçkiləri keçirilmişdir
 1499. Əliyev, Rauf. Şahbuz rayonunda Azərbaycan və Naxçıvan parlamentlərinə seçkilər yüksək vətəndaş fəallığı və demokratiya şəraitində keçdi // Xalq qəzeti. - 2015.-3 noyabr. - № 241. - S. 8.
 1500. Naxçıvanda xalq yaradıcılığı sərgisi keçirilir // Xalq qəzeti. - 2015.-5 noyabr. - № 243. - S. 8.
 1501. Haqverdiyev, Adil. Naxçıvan Muxtar Respublikası Veteranları Təşkilatı // Azərbaycan veteranı. - 2015.-4 noyabr. - № 17. - S. 4.
 1502. Piriyev, İftixar. Unudulmaz Naxçıvan təəssüratları...: // Mədəniyyət.az. - 2015. - № 10. - S. 50-53 .
 1503. Naxçıvanda payız mövsümünün ilk iməciliyi keçirilib // Xalq qəzeti. - 2015.-8 noyabr. - № 246. - S. 2.
 1504. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Soyuq bölgəsində müasir əsgəri yaşayış kompleksi istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2015.-8 noyabr. - № 246. - S. 2.
 1505. Əliyeva, Samirə. Naxçıvanın Bakıdakı Daimi Nümayəndəliyində Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunmuşdur // Xalq qəzeti. - 2015.-12 noyabr. - № 248. - S. 6.
 1506. Naxçıvan tarixinin şanlı yadigarları // Xalq qəzeti. - 2015.-20 noyabr. - № 255. - S. 3. - Qeyd: Naxçıvan xanlığının dövlət və döyüş bayraqlarının təqdimatı olmuşdur.
 1507. Hacıyeva, Sara. Naxçıvanda ipəkçiliyin inkişafı tarixindən // Qarapapaqlar. - 2015. - № 9. - S. 14-18.
 1508. Gözəlov, Pərvin. Naxçıvan xanlığının yeni aşkar olunmuş dövlət və döyüş bayraqları : [Azərbaycan tarixi bayraqları ölkəmizdə dövlətçilik ənənələrinin dərin köklərə malik olduğunu bir daha göstərir] // Vətəndaş cəmiyyəti. - 2015. - № 9 . - S. 16-18.
 1509. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvan Azərbaycanda Dövlətyaranma prosesindəki roluna dair : [e.ə. III minillik-e.ə. II minilliyin sonları (II məqalə)] // Xəbərlər AMEA. İctimai və Humanitar elmlər seriyası. - 2015. - № 3. - S. 9-15.
 1510. Naxçıvan Musiqi Kollecinin 40 illik yubileyi qeyd olunmuşdur // Xalq qəzeti. - 2015.-29 noyabr. - № 263. - S. 4.
 1511. Qasımov, Cavadxan. Naxçıvan Muxtar Respublikası : sosial-iqtisadi inkişaf və müasir dövr // Xəbərlər AMEA. İctimai və Humanitar elmlər seriyası. - 2015. - № 3. - S. 273-279.
 1512. Əsgərov, Hüseyn. Muxtariyyətdən öncəki Naxçıvan səhiyyəsi "Molla Nəsrəddin" jurnalında / H. Əsgərov // 525-ci qəzet. - 2015.-2 dekabr. - № (221). - S. 6.
 1513. “Naxçıvanterminalkompleks” Birliyi istifadəyə verilib // Xalq qəzeti. - 2015.-5 dekabr. - № 268. - S. 2.
 1514. Naxçıvan: Vayxır solsahil suvarma və drenaj şəbəkəsi istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2015.-9 dekabr. - № 271. - S. 2.
 1515. Naxçıvan: Vayxır solsahil suvarma və drenaj şəbəkəsi istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti. - 2015.-9 dekabr. - № 271. - S. 2.
 1516. Əliyeva, Hafizə. Muxtar respublikanın sürətli inkişafı hər bir naxçıvanlının qürur mənbəyidir / H. Əliyeva // İki sahil. - 2015.-11 dekabr. - № 230. - S. 29.
 1517. Naxçıvanda ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib // Xalq qəzeti. - 2015.-13 dekabr. - № 275. - S. 4.
 1518. İsmayılzadə, Kərim. Mifik və bədii düşüncə tariximizin maraqlı səhifəsi: Əshabi-Kəhfə bir hekayət // 525-ci qəzet. - 2015.-15 dekabr. - № 230. - S. 6.
 1519. Səfərov, Tural. Müstəqillik dövrünün Naxçıvanı tarixi arzuların gerçəkləşməsidir // Xalq qəzeti. - 2015.-16 dekabr. - № 277. - S. 4.
 1520. Bayramova, Zümrüd. Naxçıvanın daş abidələi tarixin canlı şahididir // Səs. - 2015.-17 dekabr. - № 236. - S. 5.
 1521. Şirəliyev, Asif. Naxçıvanda torpaqlardan səmərəli istifadə olunmasına ciddi diqqət verilir / A. Şirəliyev // Azərbaycan. - 2015.-17 dekabr. - № 278. - S. 6.
 1522. ***

 1523. Ибрагимли, Бахлул. О погребальных памятниках Нахчывана эпохи поздней бронзы и раннего железа // Azərbaycan arxeologiyası. - 2015. - № 1. - С. 47-60.
 1524. Судьба Нахчывана: повторяющиеся нарушения Московского и Карсского договоров // Бакинский рабочий. - 2015.-27 октября. - № 198. - С. 6.
 1525. Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики проголосовал в избирательных участках номер 4-15 и 29-1 города Нахчыван // Бакинский рабочий. - 2015.-2 ноября. - № 203. - С. 4. - Примеч.: 1 ноября в Азербайджане прошли выборы в Милли Меджлис.
 1526. Нифталиев, Ильгар.Нахчыван : о массовом переселении армян на исторические азербайджанские территории // Каспiй. - 2015.-8 декабря. - № 209. - С. 7.
 1527. Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики проголосовал в избирательных участках номер 4-15 и 29-1 города Нахчыван // Бакинский рабочий. - 2015.-2 ноября. - № 203. - С. 4. - Примеч.: 1 ноября в Азербайджане прошли выборы в Милли Меджлис.
 1528. Научно-практическая конференция «Общенациональный лидер и Азербайджанский флаг» // Бакинский рабочий. - 2015.-18 ноября. - № 214. - С. 5. - Примеч.: Конференция состоялась в Музее Гейдара Алиева города Нахчыван.
 1529. Нифталиев, Ильгар. Нахчыван : о массовом переселении армян на исторические азербайджанские территории // Каспiй. - 2015.-8 декабря. - № 209. - С. 7 ; № 210. - С. 7 ; № 211. - С. 7 ; № 212. - С. 7 ; № 214. - С. 7 ; № 215. - С. 7 ; № 216. - С. 7 ; № 217. - С. 7.
 1530. ***

 1531. Tase, Peter. Nakhchivan, hidden treasure of global architecture heritage // AzerNEWS. - 2015.- February 6. - № 10. - P. 1,8.
 1532. Mark Elliott. Nakhchivan Revisited / Mark Elliott // Visions of Azerbaijan. - 2015.- January/February. - № January/February. - p. 66-73. - Note: In a series of articles for Visions, veteran travel writer Mark Elliott returns to a series of destinations he first covered for his Trailblazer guidebook nearly two decades ago, and reflects on the changes
 1533. Orujova, Nigar. Azerbaijan takes comprehensive measures in public health // AzerNEWS. - 2015.- December 4. - № 94. - P. 2.
 1534. Nazarli, Amina. Wood carving: masterpieces created by human hands // AzerNEWS. - 2015.- December 9. - № 95. - P. 7.
 1535. Orujova, Nigar. Azerbaijan takes comprehensive measures in public health // AzerNEWS. - 2015.- December 4. - № 94. - P. 2.
 1536. Nazarli, Amina. Wood carving: masterpieces created by human hands // AzerNEWS. - 2015.- December 9. - № 95. - P. 7.
 1537. 2016-cı il

 1538. Naxçıvan: energetika sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə olunub // İki sahil.- 2016.- 6 yanvar.- №1.- S. 15.
 1539. Qasımov, Cavadxan. Naxçıvan Muxtar Respublikası: dövlətin iqtisadi siyasətində məşğulluq məsələsi və yaxud məşğulluqdan məmnunluğa / C. Qasımov // İki sahil.- 2016.- 6 yanvar.- № 1.- S. 21.
 1540. Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafında yeni mərhələnin əsası qoyulub // İki sahil.- 2016.- 7 yanvar.- № 2.- S. 13.
 1541. Rusiyada Naxçıvan xanlığına məxsus yeni bayraq aşkarlanıb // Xalq qəzeti.- 2016.- 8 yanvar.- № 3.- S. 2.
 1542. Nəbiyeva, Şəhla. Naxçıvan: dünənimdən bu günümə – tərəqqi və yüksəliş mərhələsinə / Ş. Nəbiyeva // Xalq qəzeti.- 2016.- 9 yanvar.- № 4.- S. 5.
 1543. İbrahimov, Ənvər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının meşə ekosistemi: icmal / Ə. İbrahimov // Xəbərlər: AMEA Təbiət və texniki elmlər seriyası: Naxçıvan bölməsi.- 2015.- № 4.- S. 82-92.
 1544. Naxçıvan MR Ali Məclisi 1991-ci il martın 14-də referendumda iştirak etməmək haqqında qərar qəbul edib: [1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan MSSR parlamentinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən sessiyası Muxtar Respublikanın adından "sovet sosialist" sözlərinin götürülməsi tarixi qərarı qəbul edildi] // Paralel.- 2016.- 13 yanvar.- № 6.- S. 5.
 1545. Məmmədov, Elxan. Muxtar respublika bazarlarında süni qiymət artımı olmayıb / E. Məmmədov // Azərbaycan.- 2016.-15 yanvar.- № 9.- S. 4.
 1546. Kəngərli rayonunun Yurdçu kəndində kompleks quruculuq işləri aparılıb // İki sahil.- 2016.- 15 yanvar.- № 8.- S. 6.
 1547. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə keçirilmişdir // Xalq qəzeti.- 2016.- 16 yanvar.- № 10.- S. 4.
 1548. Naxçıvan: Kəngərli rayonunun Yurdçu kəndində kompleks quruculuq işləri aparılmışdır // Xalq qəzeti.- 2016.- 16 yanvar.- № 10.- S. 8.
 1549. Qasımov, Cavadxan. Naxçıvanda 2015-ci ildə 2908 yeni iş yeri yaradılıb / C. Qasımov // Palitra.- 2016.- 16 yanvar.- № 9.- S. 10.
 1550. Hacıyev, İsmayıl. "Əlincə" sözünün etimologiyası: [Naxçıvan -Əlincə ] / İ. Hacıyev // İki sahil.- 2016.- 16 yanvar.- № 9.- S. 24.
 1551. Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyində 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılıb // Xalq qəzeti.- 2016.- 20 yanvar.- № 13.- S. 10.
 1552. Naxçıvanda 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilmişdir // Xalq qəzeti.- 2016.-22 yanvar.- № 14.- S. 8.
 1553. Babək rayonunun Xəlilli kəndində məktəb binası, kənd və xidmət mərkəzləri istifadəyə verilib // İki sahil.- 2016.- 23 yanvar.- № 13.- S. 6, 9.
 1554. Kamalqızı, Rəfiqə. Naxçıvan: inkişafın yeni mərhələsi / R. Kamilqızı // Səs.- 2016.- 23 yanvar.- № 13.- S. 8-9.
 1555. Əliyev, Qaşdar. Naxçıvanın ilk püstə bağı: uğurlu təcrübədən sonra muxtar respublikada 50 hektar püstəlik salınmışdır / Q. Əliyev // Xalq qəzeti.- 2016.- 24 yanvar.- № 16.- S. 6.
 1556. "Naxçıvan tarixi" çoxcildliyinin təqdimatı olmuşdur // Xalq qəzeti.- 2016.- 27 yanvar.- № 18.- S. 7.
 1557. Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı İdarə Heyətinin iclası olub // Xalq qəzeti.- 2016.- 29 yanvar.- № 20.- S. 7.
 1558. Naxçıvan: Energetika sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə olunub // İki sahil.- 2016.- 6 yanvar.- № 1.- S. 15.
 1559. Qasımov, Cavadxan. Naxçıvan Muxtar Respublikası: dövlətin iqtisadi siyasətində məşğulluq məsələsi və yaxud məşğulluqdan məmnunluğa / C. Qasımov // İki sahil.- 2016.- 6 yanvar.- № 1.- S. 21.
 1560. Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafında yeni mərhələnin əsası qoyulub // İki sahil.- 2016.- 7 yanvar.- № 2.- S. 13.
 1561. Rusiyada Naxçıvan xanlığına məxsus yeni bayraq aşkarlanıb // Xalq qəzeti.- 2016.- 8 yanvar.- № 3.- S. 2.
 1562. Nəbiyeva, Şəhla. Naxçıvan: dünənimdən bu günümə – tərəqqi və yüksəliş mərhələsinə / Ş. Nəbiyeva // Xalq qəzeti.- 2016.- 9 yanvar.- № 4.- S. 5.
 1563. İbrahimov, Ənvər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının meşə ekosistemi: icmal / Ə. İbrahimov // Xəbərlər: AMEA Təbiət və texniki elmlər seriyası: Naxçıvan bölməsi.- 2015.- № 4.- S. 82-92.
 1564. Naxçıvan MR Ali Məclisi 1991-ci il martın 14-də referendumda iştirak etməmək haqqında qərar qəbul edib: [1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan MSSR parlamentinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən sessiyası Muxtar Respublikanın adından "sovet sosialist" sözlərinin götürülməsi tarixi qərarı qəbul edildi] // Paralel.- 2016.- 13 yanvar.- № 6.- S. 5.
 1565. Məmmədov, Elxan. Muxtar respublika bazarlarında süni qiymət artımı olmayıb / E. Məmmədov // Azərbaycan.- 2016.- 15 yanvar.- № 9.- S. 4.
 1566. Kəngərli rayonunun Yurdçu kəndində kompleks quruculuq işləri aparılıb // İki sahil.- 2016.- 15 yanvar.- № 8.- S. 6.
 1567. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə keçirilmişdir // Xalq qəzeti.- 2016.- 16 yanvar.- № 10.- S. 4.
 1568. Naxçıvan: Kəngərli rayonunun Yurdçu kəndində kompleks quruculuq işləri aparılmışdır // Xalq qəzeti.- 2016.- 16 yanvar.- № 10.- S. 8.
 1569. Qasımov, Cavadxan. Naxçıvanda 2015-ci ildə 2908 yeni iş yeri yaradılıb / C. Qasımov // Palitra.- 2016.- 16 yanvar.- № 9.- S. 10.
 1570. Hacıyev, İsmayıl. "Əlincə" sözünün etimologiyası [Naxçıvan -Əlincə ] / İ. Hacıyev // İki sahil.- 2016.- 16 yanvar.- № 9.- S. 24.
 1571. Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyində 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılıb // Xalq qəzeti.- 2016.- 20 yanvar.- № 13.- S. 10.
 1572. Naxçıvanda 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilmişdir // Xalq qəzeti.- 2016.- 22 yanvar.- № 14.- S. 8.
 1573. Babək rayonunun Xəlilli kəndində məktəb binası, kənd və xidmət mərkəzləri istifadəyə verilib // İki sahil.- 2016.- 23 yanvar.- № 13.- S. 6, 9.
 1574. Kamalqızı, Rəfiqə. Naxçıvan: inkişafın yeni mərhələsi / R. Kamilqızı // Səs.- 2016.- 23 yanvar.- № 13.- S. 8-9.
 1575. Əliyev, Qaşdar. Naxçıvanın ilk püstə bağı: uğurlu təcrübədən sonra muxtar respublikada 50 hektar püstəlik salınmışdır / Q. Əliyev // Xalq qəzeti.- 2016.- 24 yanvar.- № 16.- S. 6.
 1576. "Naxçıvan tarixi" çoxcildliyinin təqdimatı olmuşdur // Xalq qəzeti.- 2016.- 27 yanvar.- № 18.- S. 7.
 1577. Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı İdarə Heyətinin iclası olub // Xalq qəzeti.- 2016.- 29 yanvar.- № 20.- S. 7.
 1578. Əliyev, Rauf. Naxçıvandakı inkişafın, yüksəlişin səbəblərindən biri də ciddi nizam- intizamdır / R. Əliyev // Səs.- 2016.- 30 yanvar.- № 18.- S. 8.
 1579. Əliyeva, Samirə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərindəki Daimi Nümayəndəliyində Gənclər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib / S. Əliyeva // Xalq qəzeti.- 2016.- 3 fevral.- № 24.- S. 4.
 1580. Bayramov, Mübariz. Yerli avtomobillərə böyük tələb yaranır / M. Bayramov // Mövqe.- 2016.- 3 fevral.- № 20.- S. 11.
 1581. Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində uğurlu nəticələr əldə olunub // İki sahil.- 2016.- 4 fevral.- № 21.- S. 13.
 1582. Loğmanoğlu, Səlim. “NAZ-Lifan” avtomobil bazarında artıq özünəməxsus yer tutur / S. Loğmanoğlu // Yeni Azərbaycan.- 2016.- 6 fevral.- № 23.- S. 7.
 1583. Rəhimzadə, Nail. Naxçıvan inkişafdan intibaha gedən yolda inamla addımlayır: 9 fevral 1924-cü ildə Naxçıvan MR-ə Muxtariyyət verilmişdir / N. Rəhimzadə // İki sahil.- 2016.- 9 fevral.- № 24.- S. 4-5.
 1584. Prezident Kitabxanasının "Naxçıvan Muxtar Respublikası" elektron resursu yenilənib // İki sahil.- 2016.- 9 fevral.- № 24.- S. 11.
 1585. Əliyev, Rauf. Naxçıvanın muxtariyyət statusunun qorunub saxlanılması Azərbaycanın tarixi nailiyyətidir / R. Əliyev // İki sahil.- 2016.- 10 fevral.- № 25.- S. 11.
 1586. Naxçıvanda sahibkarlarla işgüzar görüş keçirilib // İki sahil.- 2016.- 11 fevral.- № 26.- S. 8-9.
 1587. Vəliyev, Əpoş. Naxçıvanda Xıdır Nəbi mərasimi: Xalqımızın qədimliyini göstərən belə mərasimlərin qorunması və tanıdılması hər bir vətəndaşın borcudur / Ə. Vəliyev // Kaspi.- 2016.- 12 fevral.- № 24.- S. 6.
 1588. Şərur rayonunun Oğlanqala kəndində müasir infrastruktur yaradılmışdır // Xalq qəzeti.- 2016.- 16 fevral.- № 35.- S. 4.
 1589. Şahbuz rayonunun Daylaqlı kəndi müasir yaşayış məntəqəsinə çevrilmişdir // Xalq qəzeti.- 2016.- 1 mart.- № 47.- S. 7.
 1590. Naxçıvanda sosial qayğıya ehtiyacı olanlara mənzillər təqdim olunmuşdur // Xalq qəzeti.- 2016.- 16 mart.- № 59.- S. 6.
 1591. “Ölkəmizi tanıyaq” tur-aksiyasının mərhələsi başa çatıb: Naxçıvanın mədəniyyət müəssisələri, qədim tarixi tur-aksiya iştirakçılarının marağına səbəb olub // Xalq qəzeti.- 2016.- 20 mart.- № 63.- S. 4.
 1592. Saltaqda yeni sosial obyektlər istifadəyə verilib // İki sahil.- 2016.- 29 mart.- № 53.- S. 5-6.
 1593. Kamalqızı, Rəfiqə. Müasir yollar Naxçıvanın hərtərəfli inkişafının göstəricisidir / R. Kamalqızı // Səs.- 2016.- 30 mart.- № 54.- S. 6.
 1594. Naxçıvan: Culfa rayonunun Saltaq kəndində yeni sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir // Xalq qəzeti.- 2016.- 30 mart.- № 65.- S. 3.
 1595. Qasımov, Cavadxan. Naxçıvan Muxtar Respublikası yeni inkişaf mərhələsində / C. Qasımov // İki sahil.- 2016.- 2 aprel.- № 57.- S. 11.
 1596. Naxçıvan: Yarımca da abad kəndlər sırasına qoşulmuşdur // Xalq qəzeti.- 2016.- 10 aprel.- № 75.- S. 5.
 1597. Cabbarova, Nailə. Əhalinin tələbatına uyğun yerli mebel istehsalı artır / N. Cabbarova // İqtisadiyyat.- 2016.- 15- 21 aprel.- № 15.- S. 3.
 1598. Ədilzadə, Ədil. İnkişafın Naxçıvan modeli: [Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial- iqtisadi inkişafı haqqında] / Ə. Ədilzadə // Ədalət.- 2016.- 23 aprel.- № 72.- S. 5.
 1599. Qönçə. Naxçıvanda ekoloji layihə həyata keçirilir / Qönçə // Palitra.- 2016.- 28 aprel.- № 74.- S. 13.
 1600. ***

 1601. Старшеклассники из Нахчывана побывали в Бакинском олимпийском стадионе // Бакинский рабочий.- 2016.- 19 марта.- № 52.- С. 4.
 1602. Знакомство нахчыванских школьников с Центром Гейдара Алиева // Бакинский рабочий.- 2016.- 29 марта.- № 54.- С. 3.
 1603. Аббасов, Тофик. "Азербайджанский мультикультурализм" в вузах Нахчывана / Т. Аббасов, Х. Бабаев // Бакинский рабочий.- 2016.- 23 апреля.- № 73.- С. 3.