E-books

Title Keçmişdən günümüzə Naxçıvan Bektaşiləri: düşüncə tarixi, hadisələr, xatirələr
Author Bektaşi Fikrət , Bektaşi Etimad
Publish year 2018
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir: XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri
Author Rzayev Vahid
Publish year 2018
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvanın Zeynəddin kəndi
Author Hümmətov Əşrəf
Publish year 2018
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvanlı diplomatlar=Нахчыванские дипломаты
Author Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu, Kəlbizadə Elnur Həşim oğlu
Publish year 2017
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan xanlığına məxsus üç bayraq
Author Gözəlov Pərvin Fəxrəddin oğlu
Publish year 2016
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı: 1924-2014-cü illər
Author Hüseynov Xəzər Allahverdi oğlu
Publish year 2016
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Əlincəqala
Author
Publish year 2016
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Muxtariyyət dövründə Naxçıvanda kənd ailəsi: I kitab: 1924-1984-cü illər
Author Qədirzadə Hacı Qadir
Publish year 2015
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri
Author Cabbarlı Ələkbər Həsən oğlu
Publish year 2015
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvanda arıçılıq: ənənələri və perspektivləri
Author
Publish year 2015
Publisher Bakı
Download Read
Title Qədim yurdun möcüzəli təbiəti və insan zəkası
Author Həsənov Əsgər
Publish year 2015
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan qədimdən günümüzə qədər
Author
Publish year 2014
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikasında istedadlı şagirdlərlə aparılan işlər
Author Məmmədova Südabə
Publish year 2014
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi
Author Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu
Publish year 2014
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikası - 90
Author
Publish year 2014
Publisher Bakı
Download Read
Title Arpaçay vadisinin tunc dövrü arxeoloji abidələri
Author Quliyeva Zeynəb Kərim qızı
Publish year 2014
Publisher Bakı
Download Read
Title Heydər Əliyev irsi - əbədiyaşar təlim
Author Səfərli Fəxrəddin
Publish year 2014
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Azərbaycanın regionları: yeni inkişaf dövrü: I cild
Author
Publish year 2014
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvanın urbanonimləri
Author Bağırov Adil Nəsib oğlu
Publish year 2014
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan diyarının siyasi tarixi
Author Budaqova Sahibə İbrahim qızı
Publish year 2014
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genofondu
Author Talıbov Tariyel , Bayramov Loğman
Publish year 2013
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan xalçaçıları
Author Muradov Vidadi Aydın oğlu
Publish year 2013
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikasının neft-qazlılıq perspektivliyi
Author Yusifov Xamis Məhəmməd oğlu, Rəhmanov Rahid Ramiz oğlu
Publish year 2013
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu
Author Əmirov Rəşadət , Hacıyev Sahib
Publish year 2013
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Heydər Əliyev dövlətçilik təlimi və müasir dövr
Author Həbibbəyli İsa
Publish year 2013
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Ermənistanın soyqırım və deportasiya siyasətində Naxçıvan
Author Mustafayev Abdulla Nəriman oğlu
Publish year 2013
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan musiqi mədəniyyəti tarixindən: musiqi təhsili
Author Kərimov Rafail
Publish year 2012
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan musiqi folkloru
Author Məmmədova Günay
Publish year 2012
Publisher Bakı
Download Read
Title Böyük İpək yolu və Naxçıvan
Author İsayev Elbrus
Publish year 2012
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı: 1991-2011-ci illər
Author Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu
Publish year 2011
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan: dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizənin dayağı
Author Məmmədov Məmməd Yarəli oğlu
Publish year 2011
Publisher Bakı
Download Read
Title Elektron Naxçıvan-5: nəticələr və vəzifələr: 25-26 iyun 2010-cu illər: Beynəlxalq simpoziumun materialları
Author
Publish year 2011
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayıb-yaradan qadınlarımız
Author Teymurbəyli-Rəhimli Sona
Publish year 2011
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan aşıqları və el aşıqları
Author Səfərov Yusif Səfər oğlu
Publish year 2011
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası
Author
Publish year 2010
Publisher Bakı
Download Read
Title Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan
Author
Publish year 2010
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Şahtaxtinskilər tariximizdə və taleyimizdə
Author Quliyev Musa İsa oğlu
Publish year 2010
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Şərq Qapısı qəzeti və Naxçıvanda ədəbi mühit
Author Seyid Surə
Publish year 2010
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları
Author Nağıyev Vasif Nağı oğlu, Məmmədov İlman Əsdan oğlu
Publish year 2010
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar: II Kültəpə, I Maxta Kültəpəsi, Oğlanqala və digər abidələrdə aparılan tədqiqatların ilkin nəticələri
Author
Publish year 2010
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi
Author Hacıyev Sahib
Publish year 2010
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan tarixi atlası
Author
Publish year 2010
Publisher Bakı
Download Read
Title İntibahın 15 ili
Author
Publish year 2010
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Ordubad şəhərinin müsəlman epiqrafikası abidələri
Author Səfərli Hacı Fəxrəddin
Publish year 2009
Publisher Bakı
Download Read
Title Heydər Əliyevin tərəqqi strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası: XX əsrin 70-80-ci illəri
Author Qasımov Ədalət Qasım oğlu
Publish year 2009
Publisher Bakı
Download Read
Title 2008-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının xülasəsi
Author
Publish year 2009
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti
Author Hacıyev Sahib
Publish year 2009
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvanda erməni - Azərbaycan münaqişəsi
Author Cəfərli Elman Yusif oğlu
Publish year 2009
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan xanlığı
Author
Publish year 2009
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Генерал-Адъютант Его Величества: сказание о Гуссейн-Хане Нахичеванском
Author Иванов Рудольф Николаевич
Publish year 2009
Publisher Москва
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri
Author
Publish year 2009
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası: XX əsrin 70-80-ci illəri
Author Qasımov Ədalət Qasım oğlu
Publish year 2009
Publisher Bakı
Download Read
Title Azərbaycanın incisi Naxçıvan MR-85
Author Seyidov Hacı Tofiq
Publish year 2009
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan kəhrizləri
Author Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu
Publish year 2008
Publisher Bakı
Download Read
Title Nuh yurduna ziyarət
Author Bağırov Feyruz Abdulla oğlu
Publish year 2008
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Nuh peyğəmbər, Dünya Tufanı və Naxçıvan
Author Qədirzadə Hacı Qadir
Publish year 2008
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Heydər Əliyevlə unudulmaz görüşlər: Heydər Əliyev Naxçıvan qarnizonunda: I kitab-albom
Author
Publish year 2008
Publisher Bakı
Download Read
Title Şərur düzünün toponimləri: oykonimlər
Author İmanlı Akif Kazım oğlu
Publish year 2008
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan abidələri ensiklopediyası
Author
Publish year 2008
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Qayıdış: 1990-1993
Author
Publish year 2008
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvanın təbii sərvətləri
Author Bağırov Feyruz Abdulla oğlu
Publish year 2008
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title 2007-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının xülasəsi
Author
Publish year 2008
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində
Author Şahverdiyev Zəhmət Əbülfət oğlu
Publish year 2008
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası=Academic Library of Nakhchivan State University=Научной Библиотеке Нахичеванского Государственного Университета
Author Behbudova Aypara
Publish year 2008
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Behbud ağa Şaxtaxtinskinin siyasi və diplomatik fəaliyyəti
Author İbrahimzadə Fizuli
Publish year 2007
Publisher Bakı
Download Read
Title История города Ордубад в XIX-начале XX вв.
Author Ваидова Хумар Рагим кызы
Publish year 2007
Publisher Баку
Download Read
Title Kalbalı xan: tarixi roman
Author Məmmədova Güllü
Publish year 2007
Publisher Bakı
Download Read
Title Azərbaycan Atabəyləri dövləti: 1136-1225-ci illər
Author Bünyadov Ziya Musa oğlu
Publish year 2007
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan ədəbi mühitindən...
Author Həsənova Mətanət Oruc qızı
Publish year 2007
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan bir məktəbdir
Author İsmayılov Rufik , Şirinov Elmir
Publish year 2007
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadın hərəkatının inkişaf tarixi
Author Abbasova Sevinc Zakir qızı
Publish year 2007
Publisher Bakı
Download Read
Title Nahçıvan tarihi: V-XV. yüzyıllar
Author Kürkçüoğlu Erol
Publish year 2007
Publisher Erzurum
Download Read
Title Naxçıvan qədim türk torpağıdır
Author Eyvazlı Ələddin İbrahim oğlu
Publish year 2006
Publisher Bakı
Download Read
Title Şərqin qapısı Naxçıvan diyarı: sosial-iqtisadi oçerk: I cild
Author Əbülfəz Bərəkət
Publish year 2006
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar: 1920-1921
Author Ünüvar Veysəl
Publish year 2006
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı: I cild: onurğalı heyvanlar üzrə
Author
Publish year 2006
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan ensiklopediyası: II cild
Author
Publish year 2005
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar bazarın formalaşması və inkişafının xüsusiyyətləri
Author Abbasov Teymur Abbas oğlu
Publish year 2005
Publisher Bakı
Download Read
Title Gəmiqaya
Author Əliyev Vəli Hüseyn oğlu
Publish year 2005
Publisher Bakı
Download Read
Title Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər
Author
Publish year 2005
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan ensiklopediyası: I cild
Author
Publish year 2005
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Bəhruz Kəngərli
Author
Publish year 2005
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan - ərəblərdən monqollaradək: VII-XII əsrlər
Author Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı
Publish year 2005
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvana xoş gəlmisiniz!
Author
Publish year 2005
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Əlincə yaddaşı
Author Əliyev Əli
Publish year 2004
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi: qısa bələdçi kitabçası
Author
Publish year 2004
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Naxçıvan diyarının yer yaddaşı
Author Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu, Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu
Publish year 2004
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan e.ə. VII-II minilliklərdə
Author Seyidov Abbas Qadir oğlu
Publish year 2003
Publisher Bakı
Download Read
Title Əshabi Kəhf: müqəddəslik, tarixilik və inancların genezisi
Author Qədirzadə Hacı Qadir
Publish year 2002
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Tarix Muzeyi: məlumat-bələdçi
Author
Publish year 2002
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Heydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Universiteti
Author Həbibbəyli İsa
Publish year 2002
Publisher Naxçıvan
Download Read
Title Ədəbi mühit və sənətkar: məqalələr
Author Axundlu Yavuz
Publish year 2002
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikası 1991-2001-ci illərdə
Author Şahverdiyev Zəhmət Əbülfət oğlu, Zeynalov İsmayıl Əli oğlu
Publish year 2002
Publisher Bakı
Download Read
Title Нахчыван - наследие архитектуры
Author Салаева Роза
Publish year 2002
Publisher Баку
Download Read
Title Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri: 9 məhərrəm 1140 (27 avqust 1727)
Author
Publish year 2001
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikasının geoloji-geofiziki və faydalı qazıntılar xəritələri atlası
Author
Publish year 2000
Publisher Bakı
Download Read
Title Материалы по истории и этнографии Нахичеванского края
Author Смирнов Константин Николаевич
Publish year 1999
Publisher Баку
Download Read
Title Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası
Author Babayev Səfərəli Yaqub oğlu
Publish year 1999
Publisher Bakı
Download Read
Title Роль и позиция мусульманского духовенства в социально-культурной жизни Нахичевани, Эриванской губернии и Зангезура в XIX - начале XX в.
Author Кулиева Вафа
Publish year 1999
Publisher Баку
Download Read
Title Naxçıvan statistika güzgüsündə: tarixi-statistik məcmuə
Author
Publish year 1999
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvanda "Kitabi-Dədə Qorqud" toponimləri
Author Babayev Səfərəli Yaqub oğlu
Publish year 1999
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan xanlığı: 1747-1828
Author Əliyev Fuad Məmmədbağır oğlu, Əliyev Mirabdulla
Publish year 1996
Publisher Bakı
Download Read
Title Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası: XVIII əsrin ikinci yarısı-XIX əsrin birinci qərinəsi
Author Budaqova Sahibə İbrahim qızı
Publish year 1995
Publisher Bakı
Download Read
Title Biz əzablı ömür yaşadıq: xatirələr
Author Əliyev Əli
Publish year 1994
Publisher Bakı
Download Read
Title Qanlı günlərimiz: 1918-1920, Naxçıvan
Author Əliyev Mirzə Bağır
Publish year 1993
Publisher Bakı
Download Read
Title Государство Атабеков Азербайджана: 1136-1225 годы
Author Буниятов Зия Муса оглы
Publish year 1978
Publisher Баку
Download Read
Title Əcəmi Əbubəkr oğlu və Naxçıvan memarlıq abidələri
Author Salamzadə Əbdulvahab Rəhim oğlu
Publish year 1976
Publisher Bakı
Download Read