Əhali

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının özünəməxsus demoqrafik inkişaf xüsusiyyətlərinə malik regionlarından biridir. 1 yanvar 2022-ci il tarixinə muxtar respublika əhalisinin sayı 463,0 min nəfərə çatmışdır.
Etnik tərkib 99,6 % azərbaycanlılardan ibarətdir. Burada həmçinin ruslar, gürcülər, kürdlər və s. xalqların nümayəndələri də yaşayır. Əhalinin 35,4 %-i şəhərdə, 64,6 %-i isə kənddə yaşayır.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə əhalinin sayı və cins üzrə bölgüsü
(ilin əvvəlinə, min nəfər)İllər

Əhalinin sayı (min nəfər)

Bütün əhaliyə görə, faizlə

Bütün əhaliyə görə, faizlə

şəhər yerləri

kənd yerləri

kişilər

qadınlar

1970

202,2

24,5

75,5

48,7

51,3

1985

269,8

27,8

72,2

49,1

50,9

1990

300,5

29,6

70,4

49,1

50,9

1995

331,9

28,1

71,9

49,2

50,8

2000

358,8

26,8

73,2

49,3

50,7

2005

377,8

29,4

70,6

49,6

50,4

2010

402,4

29,0

71,0

49,7

50,3

2011

410,1

29,1

70,9

49,8

50,2

2012

418,5

29,1

70,9

49,7

50,3

2013

427,2

29,0

71,0

49,7

50,3

2014

435,4

29,2

70,8

49,8

50,2

2015

439,8

29,1

70,9

49,8

50,2

2016

444,4

29,5

70,5

49,9

50,1

2017

449,1

29,1

70,9

49,9

50,1

2018

452,8

29,5

70,5

49,9

50,1

2019

456,1

29,5

70,5

49,9

50,1

2020

459,6

29,5

70,5

50,0

50,0

2021

461,5

35,4

64,6

49,9

50,1

2022

463,0

35,4

64,6

50,0

50,0