Kitabxanalar

Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəni maarif müəssisələri arasında kitabxanalar xüsusi əhəmiyyətə malikdir və dövlət tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında M.S. Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası, A. Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elektron Kitabxanası, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elektron Kitabxanası, şəhər və rayonlarda 8 mərkəzləşmiş kitabxana sistemi və onların filialları da daxil olmaqla 250-ə yaxın kitabxana fəaliyyət göstərir.
Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzində, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsində və Naxçıvan Dövlət Universitetində elektron kitabxanalar, eləcə də Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində məhdud fiziki imkanlılar üçün audio və elektron kitabxana xidməti yaradılmışdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası - Muxtar respublikada ən böyük kitabxana və elmi-metodik mərkəzdir. Naxçıvan şəhər kitabxanası əsasında 1930-cu ildə yaradılmışdır. 1953-cü ildə kitabxanaya Məmməd Səid Ordubadinin adı verilmişdir. Kitabxananın fondunda 320 minə yaxın kitab və jurnal var. Böyük oxu zalı, dövri mətbuat zalı, komputer-internet zalı oxuculara xidmət edir. 26000-dən çox oxucusu var. Metodiki, kitabişləmə, kataloq, komplektləşdirmə, kütləvi, məlumat-biblioqrafiya, xidmət, kitabsaxlama, musiqi-not, kitabxanalararası abonement şöbələri, informasiya, mübadilə, qeydiyyat, depozitar səyyar bölmələri fəaliyyət göstərir. Kitabxana muxtar respublikanın ictimai-mədəni həyatında iştirak edir, oxucuların mənəvi-estetik tərbiyəsi ilə əlaqədar tədbirlər, elmi nəzəri seminarlar keçirir.


Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elektron  Kitabxanası - 2004-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universiteti üçün müasir tələblərə cavab verən Elektron kitabxana tikilib istifadəyə verilmişdir. Kitabxananın fondunda 200 mindən artıq kitab var. Kitabxananın müasir tipli 4 oxu zalı, internet mərkəzi, sərgi bölməsi, dövri mətbuat fondu, cildxanası və s. mövcuddur.

A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Uşaq Kitabxanası - Naxçıvan şəhər uşaq kitabxanası əsasında 1960-cı ildə yaradılmışdır. Fondunda 162 min 818 nüsxə çap məhsulu olan kitabxananın 11 mindən çox oxucusu var. 2022-ci ildə A. Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası yeni bina ilə təmin olunmuşdur. Kitabxanada iki oxu zalı, müxtəlif profilli 3 dərnək fəaliyyət göstərir. Kitabxananın 8500-dən artıq oxucusu var. Kitabxana muxtar respublikanın məktəb kitabxanaları ilə əlaqə saxlayır, onlara əməli metodik köməklik göstərir.

Məhəmmədağa Şahtaxtlı adına Naxçıvan Şəhər Kitab Evi - 2005-ci ildə istifadəyə verilmiş Kitab Evi bədii, elmi, siyasi ədəbiyyatların, məktəb ləvazimatlarının və məktəbli formalarının kompleks satışı üzrə formalaşan ilk ticarət mərkəzi olmaqla bərabər burada eyni zamanda, məktəbli və yeniyetmələrin mənəvi-vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə əlaqədar tədbirlər, oxucu konfransları, yaradıcı ziyalılarla görüşlər, yeni kitabların ictimai müzakirəsi keçirilir.