Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının daimi nümayəndəliyinin təsis edilməsi haqqında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərara alır:

Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının daimi nümayəndəliyi təsis edilsin.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri
Heydər ƏLİYEV

Naxçıvan şəhəri, 24 fevral 1992-ci il